Bogusławscy pro publico bono

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bogusławscy pro publico bono

Poniżej prezentowane jest zestawienie ważniejszych tytułów, godności, urzędów oraz funkcji publicznych pełnionych przez członków rodziny Ścibor-Bogusławskich herbu Ostoja do końca XX w. Obok nazwiska podano w nawiasach okres pełnienia funkcji w latach.


Okres przedrozbiorowy

Funkcje i tytuły cywilne


 • Sędzia Trybunału Głównego Koronnego
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (1682-1683)
 • Poseł na Sejm elekcyjny
Marcin Bogusławski (1669)
Marian Bogusławski (1669)
Jakub Bogusławski (1669)
Samuel Bogusławski (1669)
Ścibor Bogusławski (1669)
Wojciech Bogusławski (1669)
Jan Bogusławski (1697)
Jan Bogusławski (1697)
Kasper Bogusławski (1697)
Józef Bogusławski (1764)
Stanisław Bogusławski (1764)
 • Starosta
Krystyna Brygida z Bogusławskich 1v. Łubieńska 2v. Byszewska (wągłczewski 1773-1782)
 • Podstarosta
Franciszek Ksawery Bogusławski (sokolnicki 1774)
 • Wicepodkomorzy (komornik graniczny)
Andrzej Bogusławski (łęczycki 1717-1718; sieradzki 1718-1729)
 • Regent grodzki
Andrzej Bogusławski (sieradzki 1703-1717)
 • Wicemarszałek (Asesor) sejmiku
Franciszek Ksawery Bogusławski (sieradzkiego 1761)
 • Sędzia Referendarii Koronnej
Franciszek Ksawery Bogusławski (1780)
 • Sędzia Sądu komisarskiego
Andrzej Bogusławski (1719)
 • Instygator Trybunału Głównego Koronnego
Andrzej Bogusławski (1700)
 • Podwójci
Andrzej Ścibor Bogusławski (częstochowski 1624-1631)
 • Członek Rady powiatu
Franciszek Ksawery Bogusławski (Sygnatariusz aktu akcesyjnego szlachty sieradzkiej do Konstytucji 3 Maja - 1791)


Funkcje i tytuły kościelne


 • Kanclerz kardynalski
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (1689)
 • Prałat kapitulny
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (wolborski 1678-1695)
 • Kustosz kapitulny
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (wolborski 1678-1695)
 • Sędzia surogat konsystorza diecezjalnego
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (kujawsko-pomorskiego 1691)
 • Komisarz Arcybiskupi
Ks. kan. Ignacy Piotr Bogusławski (1785)
 • Kanonik katedralny lub archikolegiacki
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (przemyski 1675-1695; włocławski 1678-1695)
Ks. kan. Ignacy Piotr Bogusławski (łęczycki 1777-1793)
 • Kanonik kolegiacki
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (łaski do 1695; wolborski do 1695)
 • Dziekan dekanatu
Ks. kan. Ignacy Piotr Bogusławski (wartski 1755-1785)
 • Prepozyt
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (brzozowski 1675-1679)
Ks. kan. Ignacy Piotr Bogusławski (brzeźniowski 1758-1793)
 • Proboszcz
Ks. kan. prał. Stanisław Bogusławski (brzozowski 1675-1679; łaznowski 1679-1695)
Ks. kan. Ignacy Piotr Bogusławski (brzeźniowski 1749-1793)


Funkcje i tytuły wojskowe


 • Rotmistrz konfederacki
Franciszek Ksawery Bogusławski (chorągwi sieradzkiej w konfederacji barskiej 1769-1773)
 • Chorąży Wojsk Koronnych
Franciszek Ksawery Bogusławski (?-1795)
 • Namiestnik Kawalerii Narodowej
Franciszek Ksawery Bogusławski (chorągwi pancernej ?-1762)
 • Towarzysz Pancerny Kawalerii Narodowej
Franciszek Ksawery Bogusławski (chorągwi pancernej ?-1767)
Maksymilian Edward Bogusławski (1788-1791)

Okres zaborów

Funkcje i tytuły cywilne


 • Rewizor Skarbu Narodowego Królestwa Polskiego
Pacyfik Nikodem Bogusławski
 • Sędzia Asesor Sądu Policji Poprawczej
Konrad Bogusławski (pow. piotrkowskiego ?- 1853; pow. siedleckiego 1853-1854; wydz. kaliskiego 1854-1856)
 • Podpisarz Sądu Kryminalnego
Konrad Bogusławski (guberni płockiej i augustowskiej 1854)
 • Członek Rady (Zarządu) organizacji społecznych lub państwowych
Konrad Bogusławski (Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych pow. piotrkowskiego 1854)
Kazimierz Bogusławski (Zarząd Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Pracowników Przemysłu i Handlu w Łodzi 1911-1912)
 • Patron Trybunału
Aleksander Bogusławski (kaliskiego i płockiego II połowa XIX w.)
 • Pełnomocnik w wyborach do Dumy
Józef Teofil Bogusławski (pow. łaskiego 1906)


Funkcje i tytuły kościelne


 • Proboszcz
Ks. Ignacy Napoleon Bogusławski (mierzyński 1835-1882)
Ks. Hieronim Bogusławski (chwalborzycki 1837-?; starokrzepicki 1854-1859; suchcicki 1859-1860)


Funkcje i tytuły wojskowe


 • Major
Stanisław Bogusławski (powstanie listopadowe 1830-1831)
 • Kapitan
Stanisław Bogusławski (1813)
 • Porucznik
Ignacy Bogusławski (Legia Polsko-Włoska 1807-1808)
Stanisław Bogusławski (kampania 1812-1813)
Wojciech Bogusławski (1813-1815)

Okres międzywojenny i powojenny (do końca XX w.)

Funkcje i tytuły cywilne


 • Członek Rady (Zarządu) organizacji społecznych lub państwowych
Karol Bogusławski (Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łodzi; Komisja Podatkowa – okres międzywojenny)
Kazimierz Bogusławski (Zarząd Stowarzyszenia Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi - okres międzywojenny; Podsekretarz SPKiPCh w 1934)
Lech Włodzimierz Bogusławski (Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich 1974-1982; Skarbnik Rady Głównej NOT (1974 – 2000)
Janusz Bogusławski (Rada Normalizacyjna przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym 1977)
 • Dyrektor instytucji
Kazimierz Bogusławski (Bank Spółdzielczy w Łodzi – okres międzywojenny)
Lech Włodzimierz Bogusławski (Dział techniczny Zakładów Celulozowo-Papierniczych we Włocławku 1961-1968)
Janusz Bogusławski (Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego w Łodzi 1973-1978; Instytut Włókienniczy Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej)


Funkcje i tytuły wojskowe (nie uwzględniono żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego)


 • Podpułkownik WP
Stefan Bogusławski (1964-1978)
 • Major WP
Stefan Bogusławski (1956-1964)
Stanisław Bogusławski (1924)
 • Rotmistrz WP
Stefan Bogusławski (1935-1956)
 • Porucznik WP
Stanisław Bogusławski (1918)
Stefan Bogusławski (1924-1935)
Tadeusz Józefat Bogusławski (1946-1992)
 • Powstaniec Warszawski
Władysław Bogusławski

Zobacz też