Bogusławska Krystyna Ścibor

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Krystyna Brygida Ścibor-Bogusławska herbu Ostoja 1v. Łubieńska 2v. Byszewska (ur. 20 marca 1753, zm. 1783) – starościna wągłczewska.

Córka Anny z Jankowskich i Franciszka Ścibor-Bogusławskiego, rotmistrza w konfederacji barskiej, chorążego Kawalerii Narodowej. Wnuczka po mieczu Katarzyny z Gorzyńskich i Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego, instygatora Trybunału Koronnego, regenta grodzkiego, komornika granicznego (wicepodkomorzego) łęczyckiego i sieradzkiego. Miała trzy siostry - Elżbietę, Juliannę (ż. Józefa Kurcewskiego, komornika granicznego wieluńskiego) i Teklę Elżbietę (ż. Michała Mokrskiego, szambelana JKM) oraz braci - Stanisława Kostkę, Maksymiliana i Ludwika Bartłomieja.

Krystyna Bogusławska była żoną Antoniego Łubieńskiego, starosty wągłczewskiego, syna Wiktorii Sariusz-Kałowskiej i Aleksandra Łubieńskiego, starosty wągłczewskiego. Po śmierci męża została w dniu 1 listopada 1773 r. obdarowana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dożywotnio starostwem wągłczewskim. Wyszła powtórnie za mąż za Józefa Byszewskiego, pułkownika wojsk koronnych, z którym miała dwoje dzieci - Antoninę i Franciszka. Zmarła w 1783 r.

Zobacz też


Bibliografia


  • Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Powiatowa Komisja Sprawiedliwości w Sieradzu, nr akt – 834, 226.
  • R. Bogusławski, Dobra ziemskie Ścibor-Bogusławskich w Ziemi Sieradzkiej XV - XX w., Na Sieradzkich Szlakach, 4/2007.
  • AGAD, Acta terrestria Siradiensiainscriptiones et decreta. Sygn. 86, k. 34