Bogusławski Marcin (II)

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marcin Ścibor-Bogusławski herbu Ostoja (ur. ok. 1605, zm.1676) – ziemianin, dziedzic Wrzeszczewic, darczyńca na rzecz kościoła św. Ducha w Łasku oraz kustosza łaskiego i kapituły kolegiackiej łaskiej. Elektor króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Marcin Bogusławski urodził się około 1605 r. Był synem Marcina Bogusławskiego i Małgorzaty z Piorunowskich h. Rola. W połowie XVII w. Marcin Bogusławski wszedł w posiadanie majątku Wrzeszczewice położonego koło Szadku, w województwie sieradzkim. Ożenił się z Katarzyną z Rościerskich herbu Rola, z którą miał czterech synów: Jana (ur. w 1654 r. we Wrzeszczewicach), Alberta (ur. w 1657 r. we Wrzeszczewicach), ks. Stanisława, kanclerza kardynalskiego, kanonika włocławskiego, łaskiego i przemyskiego oraz Marcina, któremu przekazał majątek w dniu 16 czerwca 1671 r. Zmarł w 1676 r.

Zobacz też


Bibliografia


  • R. Bogusławski, Dobra ziemskie Ścibor-Bogusławskich w Ziemi Sieradzkiej XV - XX w., Na Sieradzkich Szlakach, 4/2007.
  • R. Bogusławski, Ks. kan. Stanisław Ścibor-Bogusławski herbu Ostoja - kanclerz kardynalski rodem z Ziemi Sieradzkiej, "Na Sieradzkich Szlakach" 4/100/2010.
  • R. Bogusławski, Ścibor-Bogusławscy herbu Ostoja. Linia szadkowska od XVII do XX wieku, WTN, Wieluń 2020.