Bogusławski Marcin (I)

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marcin Ścibor-Bogusławski herbu Ostoja (ur. ok. 1570) – ziemianin, właściciel dóbr w Stryjach Paskowych.

Marcin Bogusławski, syn Jana Ścibora Bogusławskiego i Heleny z Wolskich. Z początkiem XVII w. Bogusławski dziedziczył w Stryjach Paskowych koło Łasku. Żoną jego była Małgorzata Piorunowska h. Rola, z którą miał synów: Marcina i Stanisława.

W roku 1598 Marcin Bogusławski był właścicielem części dóbr ziemskich w Stryjach Paskowych.

W dniu 26 czerwca 1602 roku Marcin Bogusławski zobowiązał się wobec Anny, wdowy po zmarłym Janie Ciemińskim, że przed dniem 11 listopada 1602 stawi do akt grodzkich sieradzkich matkę, Helenę z Wolskich, wdowę po niegdyś Janie Bogusławskim dla aprobaty cesji dóbr w Stryjach Paskowych na rzecz Mikołaja Łaskawskiego. Tego dnia Bogusławski zobowiązał się również wobec Wojciecha Piorunowskiego, brata swej żony Małgorzaty, że zabezpieczy jej 400 zł posagu i 400 zł przywianku na połowie wszystkich posiadanych dóbr.

Zobacz też


Bibliografia


  • R. Bogusławski, Dobra ziemskie Ścibor-Bogusławskich w Ziemi Sieradzkiej XV - XX w., Na Sieradzkich Szlakach, 4/2007.
  • R. Bogusławski, Ścibor-Bogusławscy herbu Ostoja. Linia szadkowska od XVII do XX wieku, WTN, Wieluń 2020.