Członkowie rodziny Bogusławskich

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rycerz Ostoja 2.jpg
Patent szlachecki Bogusławskich z 1849 roku
50-lecie Władysława i Józefy Bogusławskich
Tablica epitafijna w kościele w Wojkowie. Została odsłonięta w 2009 roku przez seniora Rodu Lecha Bogusławskiego
Bogusławscy przed kościołem w Wojkowie po uroczystym odsłonięciu tablicy epitafijnej w 2009 roku
Zjazd Bogusławskich w Gdańsku w 2008 r.
Kapliczka w Stoku Polskim z tablicą poświęconą dziedzicom wsi

Członkowie rodziny Bogusławskich • Marcin Ścibor-Bogusławski - ziemianin, dziedzic Wrzeszczewic (1671-1696), posesor Tądowa Górnego, Włocina, Grzymaczewa, Dziadkowic i Wojsławic.
 • Stanisław Ścibor-Bogusławski - ksiądz, kanonik łaski, przemyski i włocławski, kustosz i prałat wolborski, prepozyt brzozowski, proboszcz łaznowski, sędzia surogat Konsystorza Diecezji Kujawsko-Pomorskiej, dwukrotny nominat na sędziego Trybunału Koronnego w latach 1682-1683, kanclerz kardynała M. S. Radziejowskiego, prymasa Polski.
 • Andrzej Ścibor-Bogusławski - instygator Trybunału Głównego Koronnego 1700. Regent grodzki sieradzki 1703-1717. Wicepodkomorzy (komornik graniczny) łęczycki 1717-1718 i sieradzki 1718-1729, sędzia sądu komisarskiego 1719. Dziedzic Sulisławic, Włocina, części Rososzycy i Grzymaczewa, posesor Wojsławic.
 • Stefan Ścibor-Bogusławski - subdelegat (pełnomocnik) burgrabiego grodzkiego sieradzkiego, ziemianin, dziedzic części Rososzycy koło Kalisza. Posiadał tytułem zastawu działy na dobrach Wojsławice.
 • Stanisław Ścibor-Bogusławski - ziemianin, dziedzic części Rososzycy koło Kalisza. Posiadał tytułem zastawu dobra Witów oraz części w Wojsławicach.
 • Ignacy Piotr Ścibor-Bogusławski - ksiądz, kanonik łęczycki, dziekan warcki w latach 1755-1785, proboszcz brzeźniowski, komisarz Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego w 1785 roku, budowniczy kościoła w Brzeźniu. Fundator szkoły i szpitala przy kościele w Brzeźniu.
 • Franciszek Ścibor-Bogusławski - konfederat barski, rotmistrz jednego z oddziałów sieradzkich. Namiestnik chorągwi pancernej Alojzego Fryderyka von Brühla. Towarzysz chorągwi pancernej starosty czerwonogrodzkiego Kazimierza Raczyńskiego. Chorąży Kawalerii Narodowej. Podstarosta sokolnicki w 1774 roku. Asesor (wicemarszałek) sejmiku sieradzkiego w 1761 roku. Sygnatariusz aktu akcesyjnego szlachty sieradzkiej do Konstytucji 3 Maja. Dziedzic Smaszkowa, Włocina oraz części Grzymaczewa i Kostrzewic.
 • Ignacy Ścibor-Bogusławski - porucznik Legii Polsko-Włoskiej. Dziedzic części Świerczyńska, posesor dóbr Stok, Nowa wieś, Sokołów, Zawady, Ralewice, Rakowice.
 • Stanisław Ścibor-Bogusławski - major w 13 pułku piechoty liniowej podczas powstania listopadowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Uczestnik kampanii 1812-1813 (kapitan w 17 pułku piechoty wojsk Księstwa Warszawskiego). Dziedzic dóbr Włocin, Zawadki i Stok.
 • Wojciech Ścibor-Bogusławski - porucznik wojsk Księstwa Warszawskiego. Uczestnik kampanii 1812-1813, służył w 6 pułku piechoty wojsk Księstwa Warszawskiego.
 • Hieronim Ścibor-Bogusławski - ksiądz, kronikarz, kaznodzieja ordynariusz Zgromadzenia Księży Reformatów w Wieluniu. Wikariusz łaski, sieradzki, kłomnicki i kamieński. Komendarz parafii w: Chwalborzycach (1837-1839), Głuchowie (1839-1841), Dworszowicach (1841-1854), Starokrzepicach (1854-1859), Suchcicach (1859-1860) i Kociszewie (1861-1862).
 • Antoni Jan Ścibor-Bogusławski - ziemianin. Właściciel części Korczewa oraz osad rolnych w Janowie, Janówku i Tosinie. Wylegitymowany ze szlachectwa przed Heroldią Królestwa Polskiego w 1849 roku.
 • Konrad Ścibor-Bogusławski - urzędnik państwowy Królestwa Polskiego. Asesor Sądu Policji Poprawczej pow. piotrkowskiego (do 1853), pow. siedleckiego (1853-1854), wydz. kaliskiego (1854-1856), podpisarz Sądu Kryminalnego guberni płockiej i augustowskiej w 1854 roku, członek Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych pow. piotrkowskiego w 1854 roku.
 • Józef Teofil Ścibor-Bogusławski - działacz niepodległościowy w 1905 roku. Urzędnik państwowy - pisarz Gminy Zelów. Pełnomocnik tzw. średniej własności pow. łaskiego w wyborach do Dumy w 1906 roku.
 • Kazimierz Bogusławski - działacz społeczny, kupiec, finansista. Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan (podsekretarz w 1934 r.). Członek Zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Pracowników Przemysłu i Handlu w Łodzi. Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przeciw-żebraczego w Łodzi. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łodzi. Uczestnik I wojny światowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Kornelia Stanisława Bogusławska - małżonka Henryka Szulca, radnego m. Łodzi, prezesa Zjednoczonego Związku Zawodowego "Praca Polska" zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.
 • Karol Bogusławski - działacz społeczny, kupiec. Członek Stowarzyszenia Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan. Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łodzi. Znany w szerokich kołach inteligencji i kupiectwa, właściciel sklepu kryształów i porcelany przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
 • Stanisław Bogusławski - oficer Legionów Polskich, major Wojska Polskiego. W 1940 r. zamordowany przez Sowietów.
 • Stefan Ścibor-Bogusławski - podpułkownik Wojska Polskiego, uczestnik I i II wojny światowej. Dziedzic Wilkowic. Wielokrotnie odznaczany m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych w 1920 i w 1944, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, Medal Króla Jerzego VI za Wojnę 1939-1945.
 • Władysław Ścibor-Bogusławski - uczestnik powstania warszawskiego (ps. „Łajdus”), odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego (czterokrotnie), Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Dziedzic Wilkowic.
 • Lech Włodzimierz Bogusławski - uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich (1974 – 1982). Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Warszawę, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT.
 • Janusz Bogusławski - doktor nauk technicznych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką NOT i SWP, Honorową Odznaką Miasta Łodzi i Woj. Bielskiego.
 • Rafał Marian Bogusławski - projektant wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej, publicysta, członek redakcji "Na Sieradzkich Szlakach", biegły sądowy, rzeczoznawca SWP, członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Stowarzyszenia Rodu Ostoja.

Zobacz też