Historia rodziny Bogusławskich

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja tarcza korona1.jpg

English flag.png

Bogusławski - Ścibor-Bogusławscy - stara linia rycerska Ostoi wywodząca się z dawnego województwa sieradzkiego w powiecie radomszczańskim. Nazwisko pochodzi od wsi Bogusławice. Pierwsza wzmianka dotyczy Przecława z Bogusławic, syna Stanisława z Bogusławic. W roku 1400 procesował się z Michałem z Golanki o skradziony miecz. Maciej z Bogusławic świadczył przy wywodzie szlachectwa 1426 w Radomsku z herbu Mościc (wczesna nazwa Ostoi).

Bogusławscy z Bogusławic (parafia Borowno) odnotowani w źródłach (XV i XVI w.): Przecław z Bogusławic, syn Stanisława (1400 - 1408), Paweł z Bogusławic (1404), Janusz z Bogusławic (1404), Maciej z Bogusławic (1405-1426), Leonard z Bogusławic (1420), Szymon z Bogusławic (1408), Piotr z Bogusławic (1408-1412), Jan z Bogusławic (1408), Wojciech z Bogusławic (1412), Wawrzyniec z Bogusławic (1412), Ścibor z Bogusławic (1445), Piotr z Bogusławic (1464), Jakub Rusek z Bogusławic (1464), Marcin z Bogusławic, syn Jakuba Ruska (1464), Jan Ściborek z Bogusławic (1503), Stanisław Piotr z Bogusławic (1503), Maciej z Bogusławic (1505), Wojciech Ścibor Bogusławski (1512-1553), Jan Bogusławski (1545), Maciej Ściborowicz Bogusławski, syn Wojciecha Ścibora (1552-1557), Andrzej Bogusławski, syn Wojciecha Ścibora (1557), Jan Bogusławski, syn Wojciecha Ścibora (1557), Jan Ścibor Bogusławski (1597-1603), Piotr Ścibor Bogusławski (1600]), Mikołaj Ścibor Bogusławski (1600-1606). Czytaj więcej

Drzewo genealogiczne

Znani przedstawiciele rodziny Bogusławskich (do II wojny światowej)

Rycerz Ostoja rys R Boguslawski copy.jpg
 • Marcin Ścibor-Bogusławski - ziemianin, dziedzic Wrzeszczewic. Poseł na Sejm elekcyjny 1669 roku - elektor króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
 • Marcin Ścibor-Bogusławski - ziemianin, dziedzic Wrzeszczewic, posesor Tądowa Górnego, Włocina, Grzymaczewa, Dziadkowic i Wojsławic.
 • Stanisław Ścibor-Bogusławski - ksiądz, kanclerz kardynalski, sędzia Trybunału Głównego Koronnego w latach 1682-1683, kustosz i prałat wolborski, kanonik łaski, przemyski i włocławski, prepozyt brzozowski, proboszcz łaznowski, sędzia surogat Konsystorza Diecezji Kujawsko-Pomorskiej.
 • Andrzej Ścibor-Bogusławski - instygator Trybunału Głównego Koronnego w roku 1700, regent grodzki sieradzki w latach 1703-1717, wicepodkomorzy (komornik graniczny) łęczycki w latach 1717-1718 i sieradzki w latach 1718-1729, sędzia sądu komisarskiego w roku 1719. Dziedzic dóbr Sulisławice, Włocin, części Rososzycy i Grzymaczewa, posesor Wojsławic.
 • Ignacy Piotr Ścibor-Bogusławski - ksiądz, kanonik łęczycki, dziekan warcki w latach 1755-1785, proboszcz brzeźniowski, komisarz Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego w 1785 roku, budowniczy kościoła w Brzeźniu. Fundator szkoły i szpitala przy kościele w Brzeźniu.
 • Franciszek Ścibor-Bogusławski - konfederat barski, rotmistrz jednego z oddziałów sieradzkich. Namiestnik chorągwi pancernej Alojzego Fryderyka von Brühla. Towarzysz chorągwi pancernej starosty czerwonogrodzkiego Kazimierza Raczyńskiego. Chorąży Kawalerii Narodowej. Podstarosta sokolnicki w 1774 roku. Asesor (wicemarszałek) sejmiku sieradzkiego w 1761 roku. Sygnatariusz aktu akcesyjnego szlachty sieradzkiej do Konstytucji 3 maja. Dziedzic Smaszkowa, Włocina oraz części Grzymaczewa i Kostrzewic.
 • Ignacy Ścibor-Bogusławski - porucznik Legii Polsko-Włoskiej. Dziedzic części Świerczyńska, posesor dóbr Stok, Nowa wieś, Sokołów, Zawady, Ralewice, Rakowice.
 • Stanisław Ścibor-Bogusławski - major w 13 pułku piechoty liniowej podczas powstania listopadowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Uczestnik kampanii 1812-1813 (kapitan w 17 pułku piechoty wojsk Księstwa Warszawskiego). Dziedzic dóbr Włocin, Zawadki i Stok.
 • Wojciech Ścibor-Bogusławski - porucznik wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Uczestnik kampanii 1812-1813, służył w 2 i 6 pułku piechoty wojsk Księstwa Warszawskiego oraz 1 pułku strzelców pieszych wojsk Królestwa Polskiego.
 • Petronela Ścibor-Bogusławska - ziemianka, dziedziczka Korczewa. Matka Wenantego Otockiego, powstańca styczniowego, babka Felicjana Otockiego (1869-1931), posła do Dumy.
 • Hieronim Ścibor-Bogusławski - ksiądz, kronikarz, kaznodzieja ordynariusz Zgromadzenia Księży Reformatów w Wieluniu, wikariusz w Łasku, proboszcz parafii w Chwalborzycach, Starokrzepicach (1854-1859), Suchcicach (1859-1860) i Kociszewie (1861-1862), komendarz parafii w Dworszowicach (do 1854) i Komornikach (od kwietnia do maja 1854). Znane są jego zapiski kronikarskie w księgach parafialnych.
 • Józef Teofil Bogusławski - działacz niepodległościowy 1905 roku. Urzędnik państwowy - pisarz Gminy Zelów. Pełnomocnik tzw. "średniej własności" pow. łaskiego w wyborach do Dumy w 1906 roku.
 • Stefan Ścibor-Bogusławski - podpułkownik Wojska Polskiego, uczestnik I i II wojny światowej. Dziedzic Wilkowic. Wielokrotnie odznaczany m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych w 1920 i w 1944, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, Medal Króla Jerzego VI za Wojnę 1939-1945.
 • Władysław Ścibor-Bogusławski - uczestnik powstania warszawskiego (ps. „Łajdus”), odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego (czterokrotnie), Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Dziedzic Wilkowic.
 • Kazimierz Bogusławski - działacz społeczny, kupiec, finansista. Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan (podsekretarz). Członek Zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Pracowników Przemysłu i Handlu w Łodzi. Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przeciw-żebraczego w Łodzi. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łodzi. Uczestnik I wojny światowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Karol Bogusławski - działacz społeczny, kupiec. Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan. Znany w szerokich kołach inteligencji i kupiectwa, właściciel sklepu kryształów i porcelany przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
 • Stanisław Bogusławski – oficer Legionów Polskich, major Wojska Polskiego. W 1940 r. zamordowany przez Sowietów.

Członkowie rodziny Bogusławskich

Majątki ziemskie Bogusławskich

Historia Bogusławskich - artykuły i opracowania

Zjazdy rodzinne Bogusławskich

Linki zewnętrzne, źródła i literatura