Spis rodzin Ostoi

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja tarcza korona1.jpg

Ostoja - strona główna Button-flaga-polski.jpg Ostoja - Main page English flag.png

Spis rodzin Ostoi - List of Ostoja families


This is revised list of families that are or have been part of the Clan of Ostoja, based on many years of research and the most accurate as we know of today. Although there are some questions to be solved regarding the relationship between families, we can present list of families and relation between them. In most cases, even if families are not blood related to each other, they are still closely connected to each other and form a Clan. Since medieval time all families, blood connected or not, have been closest families and friends that depended on each other in many hundred years. Unity of those families, common policy regarding education and solidarity made the Clan of Ostoja superior in late medieval time.

The list does not contain many names that can be found in work of Sir Tadeusz Gajl. Latest published Armorial of Sir Gajl is almost galactic work and internet version contains also 17.000 names that are not linked to any Coa. The list of names presented in the work of Tadeusz Gajl regarding Ostoja, contains hundreds of different spellings of same family, for example Złociszewski that is misspelled name of Błociszewski. It is the most interesting list to be used for further research and verification as it contains names taken from almost all available sources. However, the list of Gajl does not verify family to be of Ostoja origin, it is not a scientific work, it is only a list of names that was linked with Ostoja in many document.

Button-flaga-polski.jpg Spis rodzin Ostoi przedstawiony na tej stronie jest rezultatem kilkuletniej pracy. Przedstawione są różne linje i rodziny Rodu Ostoja, niedkiedy ze sobą spokrewnione a w innych przypadkach znające się od czasów sredniowiecza, mieszkające blisko siebie tworząc jeden zwarty Ród.

Lista nie zawiera wiele nazwisk, które można znaleźć w znakomitej pracy Pana Tadeusza Gajla. Ostatni opublikowany Herbarz Pana Gajla jest niemalże galaktyczną pracą, wersja internetowa zawiera również 17.000 nazwisk, których herby nie są znane. Lista nazwisk w Herbarzu Pana Gajla dotyczących Ostoi, zawiera wiele różnych pisowni tej samej rodziny, np. nazwisko Złociszewski napisano w dokumentach przez pomyłkę, powinno być Błociszewski. Lista winna być wykorzystana do dalszych badań i weryfikacji ponieważ zawiera większość nazwisk, które kiedykolwiek były wymienione przez wszelkie źródła.

General list of Ostoja lines and families

There are in total 212 lines that are verified and included to the Clan of Ostoja. Of them 154 are of ancient origin (west side) and 23 of them are of ancient origin (east side). Furthermore, there are 32 lines/ families that are part of the Clan without sources telling the origin before year 1569 and of them two are of Tatar origin, the Bohatyrewicz vel Bohatyrowicz family and Kałłaur. In the work of Dziadulewicz there are few other families that are also linked to Ostoja, although not veryfied. Those are Barankiewicz (not. Ostoja 1802), Orda (Ordyniec, Ordyński) of Orda Coa and Raduński (extinct).

Lista rodzin Ostoi obejmuje 208 linii Rodu, z czego 151 linii należy do odwiecznej szlachty mieszkającej na terenach Polski w XV wieku, 23 rodziny odwiecznej szlachty jest pochodzenia wschodnio-słowiańskiego, zamieszkałe na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i 34 rodziny, ktore są częścią Rodu Ostoja ale bez źródeł przed r. 1569, w tym dwie rodziny pochodzenia tatarskiego - Bohatyrewicz vel Bohatyrowicz i Kałłaur vel Kałuwur. W herbarzu rodzin tatarskich w Polsce Dziadulewicza, wymienionych zostało równierz kilka innych rodzin pochodzenia tatarskiego i przypisanych do Ostoi ale bez weryfikacji. Są to rodziny Barankiewicz (not. Ostoja 1802), Orda (Ordyniec, Ordyński) h. Orda nazwanym Ostoja i Raduński (wygasła).


Ancient lines of Ostoja, west side - Zachodnie tereny

English flag.png Families listed below in this section are of ancient origin, they are either part of ruling family of Moscic-Stibors or joined the Clan very early, in some cases possibly already around year 1000-1025 or even earlier. Those families settled down and lived very close to each other, forming groups in order to be able to help if needed. They are also in some cases blood related to each other. Almost all land possessions where situated very close to each other forming small islands of properties and different lines of the Clan - read more. List of the lines of the Lords of Ostoja, 152 lines and of them 59 extinct:

Button-flaga-polski.jpg Linje rodzin Ostoi, pochodzące z odwiecznej szlachty, które wywodzą się z prastarego rodu Mościców-Ściborów lub dołączyły do rodu rycerskiego Ostoi bardzo dawno, niekiedy w latach 1000-1025 kub wcześniej. Rodziny te są w niektórych przypadkach ze sobą spokrewnione, mieszkały w średniowieczu blisko siebie, wspomając sobie w różnych sytuacjach. Więcej informacji tutaj. Lista Panów i Wielmoży Polski należące do Rodu Ostoja, 152 linii, z nich 58 wygasłe:

Balicki, Bańkowski (Bankowski), Baliński, Banczelski, Baranowski, Bartkowski (Bartoszewski), Bąduski, Bątkowski, Bębnowski, Biel, Bielski, Bieńkowski, Biestrzykowski, Blinowski, Błaszkowski, Błociszewski, Bobinski, Bogusławski, Boguszewski, Borowieski, Bratkowski, Brokowski, Broniowski, Bzowski, Bukowski, Bytkowski, Chechelski, Chełmowski, Chełmski, Chocienski, Chodorkowski, Chrostowski, Chrościcki, Chrząstowski, Chyżyński (Chyżewski), Ciechański, Cieszęcicki, Cieśliński, Czajkowski, Czernikowski, Dembowski (Dębowski), Dmosicki (Dmościcki), Dmuszewski, Dobromirski, Domaradzki (Domaracki), Dubaniewski (Dobaniowski), Dubikowski, Dudkowski (Dutkowski), Dulowski, Dzieczyński, Gajewski, Gawłowski, Glewski, Głazowski (Głazewski), Głębocki, Głodowski, Głogiński, Gniady, Godziszewski, Gorkowski, Ilikowski, Iłowiecki, Iwański, Jackowski, Jajkowski (Jaykowski), Janikowski, Janiszewski, Jański, Jerzykowski, Kamieński, Karabczewski (Krabczyjowski, Karapczewski), Karliński, Kaweczyński (Kawieczyński), Kiedrowski, Kiedrzyński, Klonowski, Kobylski, Komorowski, Kondradzki (Kondracki), Kośniewski, Kotkowski (Chotkowski), Koźniewski (Kożniewski), Kowalkowski, Kreza, Krępski (Kempski), Książnicki, Kropidła, Krzelczycki (Krzylczycki), Krzyczkowski, Krzywicki, Latkowski, Leksycki, Leski (Lenski, Łęski), Lniski, Łowiecki (Łowicki), Lubicki, Lubiatowski, Lubochowski, de Łopuszna, Łuczanowski, Łukowicki, Maleczkowski, Marchocki, Markiewicz (Markowicz), Marylski, Niedzwiedzki (Niedzwiecki, Miedzwiecki), Mierzewski, Mietelski, Mioduszewski, Modliszewski, Modrzejowski (Modrzejewski, Modrzewski), Mościcki, Nagórski (Nagorski), Olewiński (Oliwiński), Osieczkowski (Osiczkowski), Ostaszewski, Ostojski, Owsiany, Oziębłowski, Pakoszowski, Pęgowski, Pękowski, Piaszczyński, Pilawski, Pniewski, Podwysocki, Politalski (Politański), Poniecki, Potocki, Popowski, Postrumieński, Radgowski (Radogowski, Radgłowski, Radgoski) (Radogorski), Raduński, Rokosz (Rekosz), Roguski, Rożniatowski, Ryk, Rylski, Rysiński, Sarbski, Sędzimir (Sendzimir), Siedlecki, Sieradzki, Skórka, Skrzyszewski (Skrzyszowski, Skrzeszewski), Słoński, Smuszewski (Smoszewski), Solecki, Stachorski (Stachurski, Stachera), Starzewski (Starzeski), Staszewski, Stobiecki, Strzałkowski (Strzałka), Suchorabski (Suchorębski), Świerczyński (Swierczyński), Szyszkowski, Targoński, Teliński, Turznicki (Turnicki), Unichowski, Wadowski, Woynowski, Zabierzewski (Zabierzowski), Zaborowski (Zborowski), Zagórski (Zagorski, Zagurski), Zajarski (Zajerski), Zakobielski, Żelisławski.

Extinct lines in black without brackets. Linje wygasłe w kolorze czarnym, bez nawiasów.

Ancient lines of Ostoja, east side - Wschodnie tereny

English flag.png Families that joined the Clan of Ostoja, families are of ancient origin. They where either adopted to the Clan mostly in XV century or was part of the Clan in XI-XVth century and later moved to the Grand Duchy of Lithuania. Most of those families are of Russian origin. Alltogether 23 families, Lords of Lithuania

Button-flaga-polski.jpg Rodziny pochodzenia wschodnio-słowiańskiego które dołączyły do Rodu Ostoja w XV wieku lub były częśćią Rodu już w XI-XV wieku, przeprowadzając się później do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Razem 23 rodzin, Panów litewskich

Ancyparowicz, Błyszczanowicz, Boratynski, Brodowicz, Czechowicz, Czeczot, Danielewicz (Danilewicz), Darowski, Hrebnicki Doktorowicz, Gajdowski-Potapowicz, Kaczanowski, Karlewicz, Krzywiec (Okołowicz), Kublicki (Piottuch-Kublicki), Kumanowski, Kurosz, Mokrzecki, Nieradzki, Palecki, Pietrzkiewicz (Wadowski-Pietrzkiewicz), Raczko, Słuszka, Tumiłowicz.

Other verified Ostoja families - Inne, zweryfikowane rodziny Ostoi

English flag.png Families listed below are part of the Clan of Ostoja, however there are no sources regarding their origin before year 1569. In many cases, those families took their names after property they owned but there is no information what name they used before they settled down in such property. Some of those families could have very old roots and be of old line of the Clan. There are also families of Tatar origin (Bohatyrowicz and Kałłaur) and one adopted by Gajewski (Chudziński) as well as families adopted to the Clan. Altogether 34 families.

Button-flaga-polski.jpg Rodziny które należą do Rodu Ostoja, źródła nie podają informacji o rodzinie przed rokiem 1569, niektóre rodziny mogą jednak należeć do starej linii Ostoi. Bochatyrowicz i Kałłaur są pochodzenia tatarskiego, Chudziński został adoptowany przez Gajewskiego. Razem 34 rodzin.

Bohatyrewicz (Bohatyrowicz), Bochuszewicz, Chudziński (Chudzyński), Dworzecki (Dworecki, Dworzecki-Bohdanowicz), Głowczewski (Kłopotek-Głowczewski), Gołąbek-Kowalski, Grądzki, Hełczyński, Jakliński, Jotejko (Joteyko), Kałłaur, Kątkowski (Kontkowski), Kotnowski, Kozłowiecki, Krochowski, Lubochoński (Lubochiński), Miklaszewicz (Mikłaszewicz), Miklaszewski, Mikorski, Ochocki, Osiejewski, Piestrzecki, Podgorski, Raczewski, Rudziecki, Rumszewicz, Samborski, Samorok (Samorak, Sumorok), Siedlikowski, Siedliski, Siemoński, Starzycki, Suchcicki, Ulejski (Uleski)

Extinct ancient lines of the Clan - Wygasłe linje Ostoi

Extinct lines of the Clan of Ostoja. Some of the lines continue with another name forming new line, like for example the Biel line of Ostoja that extinct but there is a line of Biel in the property of Kiedrzyn that changed name to Kiedrzyński, forming new line of the Clan and family. Those lines origin from ancient families and Lords. Altogether 58 lines.

Wygasłe linje Ostoi, niekiedy wygasła linja Ostoi ale nie rodzina przyjmując inne nazwisko od innej posiadłości jak Bielowie na Kiedrzynie przyjmując nazwisko Kiedrzyński zakladając zatem nową linję rodziny. Są to stare linje Ostoi, Panów i Wielmoży Polski. Razem 58 linii.

Bąduski, Baliński, Banczelski, Bieńkowski, Bielski, Biestrzykowski, Biel, Błaszkowski, Bobinski, Borowieski, Broniowski, Bukowski, Chechelski, Chocienski, Cieszęcicki, Chrościcki, Czernikowski, Dmuszewski, Dubaniewski, Dulowski, Dzieczyński, Glewski, Godziszewski, Iwański, Janikowski, Jański, Kamieński, Klonowski, Kobylski, Kośniewski, Kowalkowski, Kreza, Kropidła, Krzyczkowski, Krzywicki, Latkowski, Leksycki, Lubicki, de Łopuszna, Lubiatowski, Łuczanowski, Łukowicki, Lubochowski, Maleczkowski, Pęgowski, Pękowski, Postrumieński, Raduński, Rekosz (Rokosz), Ryk, Rysiński, Sarbski (Sarbie), Skórka, Słuszka, Smuszewski (Smoszewski), Teliński, Turznicki (Turnicki), Żelisławski.

Families that are not verified being part of the Clan - Rodziny niezweryfikowane

List of 31 families that are according to some sources from around 19th century part of the Clan of Ostoja. Some of those families could be part of the Clan although there are no earlier records of that. Families are listed in publications of Boniecki, Uruski, Niesiecki or Dziadulewicz and are subject of further research.

Barankiewicz (tatar origin), Bąblewski, Bociarski, Bogorajski - nob, Bohuszewicz (Boguszewicz), Chodkowski, Chrostecki, Chrostowski, Danielski, Duczman, Duszakiewicz, Gajewicz, Glindzicz, Gołębiowski, Hulanicki, Juckiewicz, Kończycki, Krall - nob, Kreza, Mikutowicz, Modliszewski, Nagórczewski , Nagorski - nob, Nyko (Nyka, Nyk), Ostaniewicz, Palczyński, Pankiewicz, Polak, Siemienowicz, Stackiewicz, Stebelski, Trzecieniecki.

Below list of 79 families that are in most not listed in publications of Boniecki, Uruski or Niesiecki, families are linked to the Clan of Ostoja by some documents found in different archives and that in most cases are not reliable or verified. Those families are listed in the publication of Gajl and in most cases by Znamierowski or are listed by Lyczkowski in "Herbarz szlachty Bialoruskiej, ed 2002" but cannot be taken into consideration without further examination. Some of families listed below are part of this list simply because their CoA is listed as Ostoja with modification (odmiana herbu Ostoja).

Bardecki, Bęczelski, Biestrzecki, Błoszczyński, Chocimowski, Chotkowicz, Chudzicki, Czapiewski, Domontow, Dreling, Dublański, Dulski, Elżanowski, Glokman, Gralewski, Hajewski, Hubnicki, Irzykowski, Jakowicki, Kargowski, Kasprzycki, Kleczewski, Kłębowski, Kołodziejski, Konczyński, Krzelewski, Lutomirski, Mokrzewski, Mosalski, Nasierowski, Nass, Nos, Ochocimski, Oczepowski, Orda (Ordyniec, Ordyński - tatars of Orda Coa), Osiecki, Ostanowski, Ostarzewski, Ostaszewicz, Ostyłowski, Przeszmiński, Raduński (tatar, extinct), Rafalski, Raszewski, Redej (Rhedey), Rozkoszewski, Rudołtowski, Rzepliński, Rzymczykowski, Sadowski, Ściborski, Słupski, Stachelski, Steblecki, Strzelecki, Sułecki, Szczoskowski, Szmigłowski, Szyszko, Trzebnicki, Tucznia, Tołkacz, Tomkiewicz, Turkułł, Tworowski, Ubliński, Ustarbowski, Wasilewski, Wojtkiewicz, Woyszyk, Wyrzek, Wróblewski, Zabokrzycki, Zakrzewski, Zarogowski, Zasztowt, Zębedey, Zdaniszewski, Złoszcz.

Related groups of the Clan - Poszczególne grupy rodzin Ostoi

English flag.png This list is linking families together according to the sources. The Ostoja Clan DNA project help to understand and prove which families are blood related with each other and which joined the Clan in medieval time between year 800 and 1450. Curing standing according to written sources and DNA tests. Since the DNA project is developing, there might be small changes in time when grouping families. Written sources are based on notes published by IHPAN (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk - Institute of History of Polish Academy of Science) and origin from the archives of Court notes and decisions in medieval time.

Not counting Lithuanian families since their origin is not certain at the moment as we don't know when families joined the Clan or where adopted to the Clan or if there is any blood connection with other Ostoja families. The Ostoja Clan DNA project might give more light in this question. The number of lines and families is based on current research. We can presume that number of families is at least half of those presented, this since many families that are extinct should show some blood connection with other Ostoja lines, also families that are not extinct should in the future show some blood relation to other lines - here the DNA project is clearly important. The number of families is 106 representing 160 lines of Ostoja. We can therefore presume that there where no more than about 50 families that originally joined the Clan. Adding Lithuanian side with old medieval families, the number should be no bigger than 70 families alltogehter.

Button-flaga-polski.jpg Ta lista łączy rodziny ze sobą geograficznie i poprzez pokrewieństwo. Projekt DNA Ostoi ma pomóc w zrozumieniu więzi miedzy rodzinami i udowodnić które rodziny są związane ze sobą i w jaki sposób. Źródła pisane są oparte na notatkach opublikowanych przez Instytut Historii (IHPAN Polskiej Akademii Nauk - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) i ze średniowiecznych zapisów sądowych.

KUJAWY-Grudziąc-Inowrocław group

a) Stibor - Senior line in Kujawy, haplogroup not tested

Ścibor family, most probably form the Malopolska line of Stibors that moved to Kujavy after year 1252

b) Younger lines - młodsze linje, haplogroup not tested

 • Leski..............I.......Leszcze.......1301....Leszcze, Bydgoszcz close to Sciborzyce - tested R1a-L260 as Błociszewski.
 • Latkowski.......I.......Latkowo.......1363....Latkowo, extinct (wygasła)
 • Bątkowski.......I.......Batkowo......1419....Bątkowo vel Batkowo, Inowrocławskim extinct (wygasła)
 • Chocienski......I.......Choceń........1433....Mościc z Chocenia, extinct (wygasła)
 • In total 1 family and 5 lines

Kujawy-Pomerania group

 • Jański de Turze..III.....Swierczyn.......1310....senior line - starsza linja, married relative of Nicolaus Szarlejski of Stiboricz (Sciborzyce), extinct. Janichen of Swierczyn and Jan of Janie and Turze, probably R1b
 • Świerczyński......III-1...Świerczyn.......1307....younger line of Jański - młodsza linja, haplogroup R1b
 • Osieczkowski......III-2...Osieczek........1506....younger line of Jański - młodsza linja

 • Kaweczyński......III-A1..Kawęczyn......1457...in Swieckim-Świecie county

 • Smuszewski.......III-A2....Smuszewo...1550....senior line, extinct
 • Iwański................III-A2....Iwanki..........1598....younger line of Smuszewki in Łęczyca, extinct

 • Radgowski.......III-A3....vel Radogorski, b.1400....senior line of Unichowski and Chodorkowski, old aristocratic line
 • Unichowski..........III-A3....Uniechow.....1626....younger line of Ragogowski
 • Chodorkowski......III-A3....Chodorkowice 1626..younger line of Ragogowski, brother to Unichowski

 • Lniski..................III-A4....Lniszcze.......1413...Oswald - senior line
 • Skrzyszewski.......III-A4....Skrzeszewo...1527...von Sulczen - younger line of Lniski.
 • In total 5 families forming 11 lines.

Wielkopolska group

 • Błociszewski..IV..Błociszewo....1354.....from Błociszewo, main and senior line - tested R1a
 • Solecki..........IV...Solec...........1400......main line, moved to Krakow, Malopolska before year 1400 - tested R1a
 • Roguski.........IV...Roguszyn.....1450......main line, moved to the north of Mazowsze, tested R1a
 • Gajewski.............Błociszewo...1394......from Błociszewo and Gaj - younger line of Błociszewski, senior line of Czernikowski
 • Bytkowski............Błociszewo...1399
 • Lubiatowski...........Lubiatowo....1470.......from Lubiatowo - younger line of Błociszewski, extinct
 • Czernikowski.........Czernikowo..1533......younger line of Gajewski, extinct

 • Jerzykowski......Jerzykowo.....1387.......senior line
 • Baranowski.........Baranowo......1519.......younger line of Jerzykowski, senior line of Chrząstowski
 • Chrząstowski.....Chrząstowo...1578.......younger line of Baranowski, tested R1b

 • Iłowiecki.............Ilowiec..........1399.......senior line, tested haplogroup R1b, property close to Błociszewo and Jerzykowo
 • Gorkowski...........Górki............1690........younger line of Iłowiecki

 • Głogiński............Głoginno........1430.......senior line
 • Strzałkowski.........Strzałkowo....1466.......younger line of Głogiński

 • Kiedrowski..........Kiedrowo........1399.....Wielkopolska line
 • Ryk....................Zimnowoda.....1400.....Wielkopolska line, extinct
 • Godziszewski......Godziszewo...1400.....Wielkopolska line, extinct
 • Staszewski.........Staszów.........1413......Wielkopolska line
 • Szyszkowski.......Szyszki........1443......Wilekopolska line, Kalisz
 • Owsiany.............Owsiany W....1500......Wielkopolska line
 • Ostojski..............Ostoje............1562......Wielkopolska line
 • Rysiński..............Rysiny...........1565......Wielkopolska line, extinct
 • Popowski............Popowo..........1500
 • Mierzowski..........Mirzewie........1500....z Popowskich
 • Modliszewski.......Modliszewo....1460
 • In total 14 families and 25 lines

Malopolska, Krakow group

 • Chełmski......Chelm i Wola....1304.....main and senior line
 • Poniecki........Poniec..............1360.....oldest line of Chełmski
 • Turznicki.......Turznice............1300.....younger line of Chełmski, extinct
 • Rokosz..........Chlewice..........1378.....younger line of Chełmski, senior line of Zajarski, extinct
 • Janiszewski...Podgorze krak...1450.....younger line of Chełmski
 • Teliński..........Baranow...........1480......younger line of Chełmski
 • Zajarski..........Zajary..............1500......younger line of Rokosz

 • Łukowicki.......Łukowica..........1336......senior line of Sędzimir, extinct
 • Sędzimir.......Lukowice..........1336......younger line of Lukowicki

 • Gniady............Krzcięcice......1386.......senior line, extinct
 • Ilikowski..........Ilikowice.........1376.......younger line of Gniady
 • Kropidła..........Kropidła..........1376.......younger line of Gniady, extinct
 • Książnicki.......Książnice........1495.......younger line of Gniady
 • Zabierzowski..Zabierzow.......1522......younger line of Gniady, senior line of Zaborowski
 • Zaborowski.....Zabierzow......1522.......younger line of Zabierzowski

 • Klonowski......Klonów.............1382......senior line of Marchocki, extinct
 • Marchocki......Marchocice......1418.......younger line of Klonowski

 • Kempski.........Kępia-Kempy...1381......senior line, extinct
 • Bąduski..........Bądusze.........1408......senior line of Żelisławski, Koźniewski and Niedzwiedzki, extinct
 • Koźniewski.......Koźniewo.......1419......younger line of Bąduski
 • Żelisławski.......Żelisławice......1450......younger line of Bąduski, extinct
 • Niedzwiedzki....Niedźwiedz.....1600......younger line of Bąduski

 • Suchorabski.....Suchoraba......1460......senior line of Woynowski
 • Woynowski......Wojnowo.........1583......younger line of Suchorabski

 • de Łopuszna...Łopuszna........1448......Franczoch de Łopuszna, senior line of Borowiecki, extinct
 • Borowieski.......Borówna..........1400......younger line of de Łopuszna, extinct

 • Broniowski.......Broniowo..........1421......senior line of Słoński, extinct
 • Słoński............Słonków...........1458......younger line of Broniowski

 • Lubicki II-A1 Lubice 1244 Świętopełk z Lubiczka, extinct (wygasła)
 • Bobinski II-A1 Bobin 1286, extinct
 • Gawłowski II-A1 Gawłów 1365
 • Łuczanowski II-A1 Lucjanowic 1381, extinct
 • Leksycki II-A1 Leksyce 1377, extinct
 • Chrostowski II-A1 Chrostow 1399
 • Lubochowski II-A1 Lubachów 1399, extinct
 • Dzieczyński II-A1 Dzieczna 1399, extinct
 • Cieśliński II-A1 Cieśliny 1419
 • Pakoszowski II-A1 Koszyce Małe 1420
 • Łowiecki II-A1 Łowcze 1430, extinct
 • Dulowski II-A1 Dulowo 1436, extinct
 • Baliński II-A1 Balin 1450, extinct
 • Pękowski II-A1 Pękowice 1452, extinct
 • Kotkowski II-A1 Wola Kotkowska 1500
 • Wadowski II-A1 Wadowo 1500
 • Piaszczyński II-A1 Piaszczyce 1500
 • Sarbski II-A1 Sarbie 1552, extinct
 • Postrumieński II-A1 Skotniki,Konary 1565, extinct
 • Sieradzki II-A1 Sieradz 1596
 • Dubikowski II-A1 Dubiki, Przemysl 1500
 • Altogether 27 families and 47 lines

Malopolska, Czestochowa group

 • Biel................Bleszno.........1382.........main and senior line, extinct
 • Kiedrzyński.....Kiedrzyn........1382.........younger line of Biel in Kiedrzyn
 • Kamieński.......Kamień..........1398........younger line of Bzowski, extinct

 • Bzowski.........Bzow.............1388........ senior line of Karlinski
 • Karliński.........Karlin............1376.........younger line of Bzowski, senior line of Janikowski
 • Janikowski......Janikowice.....1382.........younger line of Karlinski

 • Bartkowski......Bartkowice.....1400........vel Bartoszewski, senior line of Ciechański
 • Ciechański......Ciechanki.......1531........younger line of Bartkowski

 • Potocki..........Złoty Potok.....1429.........senior line of Zagórski and Siedlecki
 • Zagórski.........Zagórze..........1448........younger line of Potocki
 • Siedlecki.........Siedlec...........1506........younger line of Potocki

 • Politalski II-B1 Politalice 1358
 • Kreza II-B1 Bobolice 1381, extinct
 • Pęgowski II-B1 Pęgowo 1404, extinct
 • Bielski II-B1 Biały 1405, extinct
 • Olewiński IV-A1 Olewin 1410
 • Jajkowski II-B1 z Jajek (Janki) 1411, vel Jaykowski
 • Cieszęcicki II-B1 Cieszęcice 1414, extinct
 • Błaszkowski II-B1 Błaszki 1415, extinct
 • Bukowski II-B1 Bukówno 1419, extinct
 • Biestrzykowski, II-B1 Biestrzykowo 1421, extinct
 • Bieńkowski II-B1 Blinkowo 1421 extinct
 • Bogusławski II-B1 Boguslawice 1405, testet haplogroup N1
 • Jackowski II-B1 Jackow 1426
 • Rożniatowski II-B1 Rozniatow 1502
 • Stobiecki II-B1 Stobiecko Szl. 1557

Altogether 19 families and 26 lines

Malopolska, Sandomierz group

 • Glewski..............Glew...................1290........senior line, extinct
 • Dmosicki.............Dmosice.............1352........vel Dmościcki, younger line of Glewski, senior line of Mościcki, Banczelski, Nagórski and Modrzejowski
 • Mościcki..............Dąbrówka Król.....1400........younger line of Dmosicki, senior line of Markiewicz
 • Banczelski...........Postronna...........1460........younger line of Dmosicki, extinct
 • Krepski................Krepy..................1382........same as Nagórski
 • Nagórski..............Nagórzyce...........1470........younger line of Dmosicki
 • Modrzejowski.....Modrzewie...........1592........younger line of Dmosicki
 • Markiewicz...........Markowice..........1674.........younger line of Mościcki

 • Bratkowski..........Bratkowo............1500........senior line of Oziębłowski
 • Oziębłowski..........Oziębłów............1500.........younger line of Bratkowski, senior line of Kobylski
 • Kobylski...............Kobylany............1508.........younger line of Oziębłowski, extinct

 • Kowalkowski II-C1 Kowalkowice 1380, extinct
 • Dmuszewski II-C1 Wola Kiełczyńska 1400, extinct
 • Domaradzki II-C1 Domaradzice 1414
 • Dobromirski II-C1 Dobromirz 1441
 • Chechelski II-C1 Chechły 1448, extinct
 • Chrościcki II-C1 Chrośce 1450, extinct
 • Blinowski II-C1 Blinowo 1470
 • Mietelski II-C1 Mietle 1500
 • Stachorski II-C1 im. Stachera 1500, vel Stachera
 • Krzelczycki II-C1 Krzelczyce 1508
 • Podwysocki II-C1 Podwysokie 1548
 • Krzywicki II-C1 Krzywice 1552, extinct
 • Dembowski II-C1 Dębowica 1580
 • Ubliński II-C1 Ublińsko 1670, extinct

Altogether 17 families and 26 lines.

Mazowsze group

Strachota of Sciborzyce in Lesser Poland, moved after year 1252 to Mazowsze

 • Bańkowski.......................Bańki.................1460
 • Kłopotek-Głowczewski......Kłopoty-Bańki.....1632

 • Rylski.............Relsk Mały, Wielki.1550......senior line of Marylski, tested haplogroup R1a
 • Marylski..........Male Rylsko.....1680......younger line of Rylski

 • Komorowski V-A1 Komorowo 1350
 • Kondradzki V-A1 Kondrajec 1412
 • Targoński V-A1 Targonie 1413
 • Bębnowski V-A1 Bebnowo 1414
 • Brokowski V-A1 Brokowo 1419
 • Głębocki V-A1 Głębocie 1420
 • Głazowski V-A1 Głazow 1425
 • Radgowski V-A1 Radgoszcz 1459
 • Ostaszewski V-A1 Ostaszewo
 • Mioduszewski V-A1 Miodusze
 • Pniewski V-A1 Pniewy 1564
 • Kośniewski V-A1 Kośniewo 1552
 • Krochowski V-A1 Krochowo (by K.D)
 • Krzyczkowski V-A1 in Plock 1594
 • Dudkowski V-A3 Dudki 1631
 • Samborski V-A1 Samborze, Rawskie 1680 (K.D)

Altogether 16 families and 18 lines.

Lithuanian and Belarus group

This group hold ancient families of east-slavic origin. Since many of those families live in same area since medieval time, the DNA project will show if there are any relation between those families as well as relation to families that lived in Poland.

 • Ancyparowicz Wilno, Dynaburg 1528 Doch bojar lit., horodenski
 • Błyszczanowicz 1497 rodzina bojarska za Uruskim
 • Bohatyrowicz powiat lidzki 1528 Bogadur (Bohatyr), tatar za Witolda,
 • Bohuszewicz Stajki 1657 Konstantego Bohuszewicza, dziedzica 1657 r. dóbr Stajki, Wilno
 • Boratynski Dobaniowice 1445 z ks.Woratynskich
 • Brodowicz 1689 Jan, wojewodztwo Polockie 1689
 • Czechowicz Czarnołosiec, Zarubiniec1528 Jakob, Marcin, dworzanin królewski 1540 r., Oszmania, Bialorus, Litwa, Wolyn
 • Czeczot Czeczotów, Jaroszowo 1500 Wasil Danilewicz Czeczot, dworzanin królewski
 • Danielewicz Nieżyłowy i Teszyłowy 1500 Dawid Danielewicz, sedzia wilenski ok 1430, haplogroupa R1a
 • Darowski Darowo 1500 Stanislaw, w W. Ks. Litew.,woj. nowogrodzkiem, od Darewa vel Darowo
 • Dworzecki Kleczkowice 1600 Abraham Dworzecki, burgrabia grodzki włodzimierski 1614 r., Rus, Orszanski
 • Hrebnicki Doktorowicz Hrebnica, Hankowo 1598 Jakob Doktorowicz nabyl Hrebnica, Hankowo i inne dobra w woj. Witebskim (Bialorus)
 • Kaczanowski Stabrowszczyzna 1600 Aleksander, W. Ks. Litew., w woj, brzesk-litew Stabr., Lisowicze, Chociml
 • Kałłaur Kałłaurowicze 1600 tatarzy z XVI w. (Dziadulewicz)
 • Karlewicz 1450 Dom starożytny pochodzi z Inflant
 • Krzywiec Darewo 1475 Mitko Krywcow w W. Ks. Litewskiem, Vilno, Trocki, rownierz Okolowicz
 • Kublicki Kublicz 1528 Bohdan, Hryszko mm z Kublicz w województwie połockiem mazowieckie, pochodzenie bialoruskie
 • Kumanowski Kumanowice 1539 Chwiedor z Kumanowiec w powiecie latyczowskim, Lwow, Owrucki, Kiev Podoloe-Volyn,
 • Kurosz Kurosze 1578 Jan w łęczyckiem, Minsk, Polock, Smolensk
 • Mikorski Mikorzyn 1435 Jan de Mikorzyn 1435, Sieradz. prawdopodobnie zmiana h z PORAJ na Ostoje r. 1520
 • Mokrzecki (Mokrzewski) Mokrce 1510 Mikolaj de Morkce 1510, ziemia Bielska, podlaskie na Litwie
 • Palecki (kniaziowie) 1538 Kn. Andrzej Iwanowicz 1538, Nowogrodzkie, od wielk. Ks Wlodzimierza kijowskiego
 • Raczko Kibortyszki 1520 Raczko Jan Saczkowicz 1520, uczestniczył w spisie szlachty 1528, tested haplogroup R1a
 • Słuszka, 1413, Jan Sluszka, rotmistrz Karzimierza Jagiellona, swietny w wyprawach tatarskich, Wojewodowie Troccy, senatorzy, Palac Sluszki w Wilnie
 • Tumiłowicz Skarodna 1492 Marcin, lieutnant in Polsih army before year 1500

Altogehter 25 families.

Wolyn, West Ukraine group

It is presumed that some of those families moved early together with Jakusz de Blociszewo and some joined later from the area of Sandomierz and Malopolska

 • Dubaniewski Dobaniowice 1300 not. Rokosz, Tutjen i Montsiek z Dubaniowic w ziemi przemyskiej,
 • Karabczewski IV-B1 Karaczów 1383 Karaczów na Podolu
 • Balicki IV-B1 Balice 1411 z Balic na Rusi Czerwonej
 • Maleczkowski IV-B1 Maleczkowice 1464 Jan, Rus Kijowska
 • Chyżyński IV-B1 Chyżowice 1472 Chyżowice w Lubelskim na pograniczu z Ukraina, Lwow 1497
 • Maleczkowski IV-B1 Maleczkowice 1464 Jan z Maleczkowic, Rus Kijowska
 • Pilawski IV-B1 Pilawice 1565 Jan z Pilawic, podczaszy podolski 1565
 • Boguszewski IV-C1 Bogusze 1564 Bogusze ziemia drohicka na podlasiu
 • Starzewski IV-B1 Starzyska 1586 Erazm w Ruskim kanonik krakowski, Starzyska we Lwowskim

Altogehter 9 families.

All verified Ostoja lines and families - Wszystkie linie i rodziny Ostoi

This list contain all 212 lines and families of Ostoja including those that are extinct.

Ancyparowicz, Balicki, Bańkowski (Bankowski), Baliński, Banczelski, Baranowski, Bartkowski (Bartoszewski), Bąduski, Bątkowski, Bębnowski, Biel, Bielski, Bieńkowski, Biestrzykowski, Blinowski, Błaszkowski, Błociszewski, Błyszczanowicz, Bobinski, Bochuszewicz, Bogusławski, Boguszewski, Bohatyrewicz, Boratyński, Borowieski, Bratkowski, Brodowicz, Brokowski, Broniowski, Bukowski, Bytkowski, Bzowski,

Chechelski, Chełmowski, Chełmski, Chocienski, Chodkowski, Chodorkowski, Chrostowski, Chrościcki, Chrząstowski, Chudziński (Chudzyński), Chyżyński (Chyżewski), Ciechański, Cieszęcicki, Cieśliński, Czechowicz, Czeczot, Czernikowski, Czajkowski

Danielewicz (Danilewicz), Darowski, Dembowski (Dębowski), Dmosicki (Dmościcki), Dmuszewski, Dobromirski, Domaradzki (Domaracki), Dubaniewski (Dobaniowski), Dubikowski, Dudkowski (Dutkowski), Dulowski, Dworzecki (Dworecki, Dworzecki-Bohdanowicz), Dzieczyński

Gajdowski-Potapowicz, Gajewicz, Gajewski, Gawłowski, Glewski, Głazowski (Głazewski), Głębocki, Głodowski, Głogiński, Głowczewski (Kłopotek-Głowczewski), Gniady, Godziszewski, Gołąbek-Kowalski, Gorkowski, Grądzki, Hełczyński, Hrebnicki Doktorowicz

Ilikowski, Iłowiecki, Iwański, Jackowski, Jajkowski (Jaykowski), Jakliński, Janikowski, Janiszewski, Jański, Jerzykowski, Jotejko (Joteyko)

Kaczanowski, Kaleński, Kałłaur, Kamieński, Karabczewski (Krabczyjowski, Karapczewski), Karlewicz, Karliński, Kaweczyński (Kawieczyński), Kątkowski, Kotkowski (Chotkowski), (Kontkowski), Kiedrowski, Kiedrzyński, Klonowski, Kobylski, Komorowski, Kondradzki (Kondracki), Kośniewski, Kotnowski, Kozłowiecki, Koźniewski (Kożniewski), Kowalkowski, Kowalski, Krecz, Krępski (Kempski), Krochowski, Kropidła, Krzelczycki (Krzylczycki), Krzyczkowski, Krzywicki, Krzywiec (Okołowicz), Książnicki, Kublicki (Piottuch-Kublicki), Kumanowski, Kurosz

Latkowski, Leksycki, Leski (Lenski, Łęski), Lniski, Łowiecki (Łowicki), Lubicki, Lubiatowski, Lubochoński (Lubochiński), Lubochowski, de Łopuszna, Łuczanowski, Łukowicki

Maleczkowski, Marchocki, Markiewicz (Markowicz), Marylski, Miklaszewicz (Mikłaszewicz), Miklaszewski, Mikorski, Niedzwiedzki (Niedzwiecki, Miedzwiecki), Mierzewski, Mietelski, Modliszewski, Mioduszewski, Modrzejowski (Modrzejewski, Modrzewski), Mokrzecki, Mościcki, Nagórski (Nagorski), Nieradzki, Nyk (Nyko)

Ochocki, Olewiński (Oliwiński), Osieczkowski (Osiczkowski), Osiejewski, Ostaszewski, Ostojski, Owsiany, Oziębłowski

Pakoszowski, Palecki, Pęgowski, Pękowski, Piaszczyński, Piestrzecki, Pietrzkiewicz (Wadowski-Pietrzkiewicz), Pilawski, Pniewski, Podgorski, Podwysocki, Politalski (Politański), Poniecki, Popowski Potocki, Postrumieński

Racławkowscy, Raczewski, Raczko, Radgowski (Radogowski, Radogorski), Raduński, Rokosz (Rekosz), Roguski, Rożniatowski, Rudziecki, Rumszewicz, Ryk, Rylski, Rysiński

Samborski, Samorok (Samorak, Sumorok), Sarbski, Sędzimir (Sendzimir), Siedlecki, Siedlikowski, Siedliski, Siemoński, Sieradzki, Skórka, Skrzyszewski (Skrzyszowski, Skrzeszewski), Słoński, Słuszka, Smuszewski (Smoszewski), Solecki, Stachorski (Stachurski, Stachera), Starzewski (Starzeski), Starzycki, Staszewski, Stobiecki, Strzałkowski (Strzałka), Suchcicki, Suchorabski (Suchorębski), Szyszkowski, Świerczyński (Swierczyński), Ścibor (Ściborski)

Targoński, Teliński, Tumiłowicz, Turznicki (Turnicki), Ulejski (Uleski), Unichowski, Wadowski, Woliszewski, Woynowski

Zabierzowski, Zaborowski (Zborowski), Zagórski (Zagorski, Zagurski), Zajarski (Zajerski), Zakobielski, Żelisławski.

Families with modified Ostoja coat of arms

What shall we call new Coat of arms that have too moons in the shield? Ostoja is the answer...

Families that in most publications families belong to the Clan of Ostoja with modified Ostoja coat of arms are in most not members of the Clan. The coat of arms that are named modified Ostoja coat of arms are not Ostoja Coat of arms. The reason of that is grouping polish coat of arms that looked similar. Historians of XVIII-XX century called a coat of arms modified Ostoja sometimes just because there where two moons in the shield or sometimes just because they wished to give the coat of arms a name. This kind of procedure origin from traditional Clan heraldry where a group of knights of the Clan used same coat of arms and it was logical during medieval time and when Clan politics made sense. Therefore, almost every new coat of arms was given a name adding that it is modified and it become standard procedure during XVIII-XX century. However, in few cases the Coa have been modified by error, like in the case of Błyszczanowicz family. More information about modified Ostoja coat of arms is situated in the section of heraldry.

Odmiany Ostoi - rodziny pieczętujące się odmianą Ostoi w większości przypadków nie należą do Rodu Ostoi, są to po prostu herby własne. W niektórych przypadkach jak u rodziny Błyszczanowicz, herb został prawdopodobnie błędnie narysoawny lub opisany w czasie zaborów. Przypisywanie herbów do Ostoi ma się z tego że grupowano herby o podobnym wyglądzie, gdzie tylko były dwa księżyce, pisano jako herb Ostoja z odmianą. Taka praktyka została w Polsce zaakceptowana ze względu na stare tradycje rodowe w Polsce. Błędem jest jednak uważac Ostoje odmienną za herb Ostoja, błędne jest równierz dopisywanie rodzin z odmianą h. Ostoja do Rodu Ostoja. Opis i informacja


Lista nie obejmuje rodzin rosyjskich które dostały herb Ostoja od Cara w czasie zaborów.

This list does not include russian families that received coat of arms that is similar to modern version of Ostoja during the time of partition.