Ancyparowicz

Z Ostoya
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ostoja zlocona.jpg

English flag.png


Spis treści

STRONA GŁÓWNA OSTOI

Przejście na stronę główną

Historia rodziny

Ancyparowicz vel Ancyparewicz, odwieczna szlachta, rycerze, litewska rodzina mieszkajaca przewaznie w okolicach Wilna i Dynaburga (Inflanty). Najwczesniejsze wzmianki o rodzinie pochodza z herbarza Uruskiego gdzie jest wzmianka o bojarze litewsko-horodeńskim o imieniu Doch. Rodzina figuruje na liscie Adama Heymowskiego szlachty Dynaburgskiej a w roku 1831 jest zapisana do szlachty guberni Wilenskiej. Rozne linje rodziny sa zapisane do ksieg szlachty kowienskiej w r. 1845 i szlachty minskiej w r, 1863 przy wywodzie szlachectwa. Czytaj więcej

Dokumenty

Dokumenty, rodowód i skany.

Zdjęcia i skany

Archiwum zdjec rodzinnych

Członkowie rodziny Ancyparowicz

Czlonkowie rodziny, poszczegolne linje dzisiejsze i wygasle po mieczu.

Spokrewnione linje Ostoi

Spokrewnione rodziny tej samej linii Ostoi ktore przybraly inne nazwiska

DNA Ancyparowiczów

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia