Raczko

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja zlocona.jpg

English flag.png

STRONA GŁÓWNA OSTOI

Przejście na stronę główną

Historia rodziny

Stare rodziny bojarów litewskich - odwieczna szlachta, wiele rodzin rycerskich pieczętujących się różnymi herbami, w tym także herbem Ostoja od początku XVI wieku. Pierwszym znanym Raczko herbu Ostoja był Masio, wg historyka Stanisława Mleczko syn Jana na Kibortyszkach, Podubisach i Ugianach w Żmudzi. Test Y-DNA potomków tej rodziny nie potwierdza informacji Glinki. Tym niemniej znane wywody szlachectwa potwierdzają przynależność trzech osób z rodzin Raczko do rodu Ostoja i Barones na Litwie.

O historii tej odwiecznej szlachty podlasko-litewskiej więcej napisane jest tutaj.

Dokumenty

Zdjęcia i skany

Zdjęcia związane z przodkami

Zdjęcia grobów przodków

Zdjęcia ze spotkań z udziałem rodziny

Drzewa genealogiczne rodziny Raczko herbu Ostoja

Wykaz ostatnich znanych członków rodzin Raczko h. Ostoja

Członkowie rodziny Raczko

Członkowie rodzin Raczko/Raczkowicz, poszczególne znane od XV/XVI wieku gałęzie i linie współczesne oraz nieznane współcześnie lub wygasłe po mieczu.

Spokrewnione linje Ostoi

Spokrewnione i spowinowacone rodziny z rodu Ostoja i innych rodów szlacheckich.

DNA rodziny Raczko