Solecki Jan

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan Solecki - W opisie Jana Długosza (1470-1480) we wsi Lisów znajdował się kościół drewniany p.w. św. Andrzeja, którego kolatorami byli Lisowski herbu Róża, Piotr Budkowski h. Kopaszyna, Jan Solecki (h. Ostoja). Parafia obejmowała wsie: Brudzów, Chmielowice, Skrzelczyce, Lisów, Obice, Zaborze oraz wsie klasztoru wąchockiego: Marzysz, Radomice i Wolę Łabędzką. Pleban miał do swojej dyspozycji łan w miejscu zwanym Zdrbanky, wielkie pole pod górą we wsi Bród, trzy łąki – pierwsza zwana Małek, druga wielka pod łąką dworską (curiae), trzecia w miejscu zwanym Zdrbanky, również w Lisowie jedną zagrodę z sadzawką....Kościół parafialny w Lisowie p.w. św. Mikołaja


Jan Solecki - The description of John Dlugosz (1470-1480) in the village of Lisów was a wooden church dedicated to St. Andrew, whose owners were Lisowski coat of Arms Rose, Peter Budkowski coat of Arms Kopaszyna, John Solecki coat of Arms Ostoja. The parish included the villages of Brudzów, Chmielowice, Skrzelczyce, Lisów, Obice, Zaborze and villages monastery of Wąchock:Marzysz Radomice, and Wolę Łabędzka. Parson had at his disposal fief in a place called Zdrbanky, big field under the mountain in the village Bród, three meadows - the first called Malek, another great in a meadow manor (curiae), the third in a place called Zdrbanky, also in Lisów one enclosure with a pond....Kościół parafialny w Lisowie p.w. św. Mikołaja