Solecki Edmund Leon

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Edmund Leon Solecki - ( 1842 – 1896 ) budowniczy , literat i tłumacz ( rodzice nieznani)


Edmund Leon Solecki - (1842 - 1896) architect, writer and translator (parents unknown)