Historia rodziny Bohatyrewicz

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja tarcza korona1.jpg

English flag.png


Bohatyrewicz (Bohaterewicz, Bohaterowicz) - odwieczna szlachta tatarska, bojarzy litewscy. Wzmiankowani już w XVI stuleciu w Metryce Litewskiej. Według historyka Stanisława Dziadulewicza ich nazwisko pochodzić ma od imienia tatarskiego Bogadur (Bohatyr).

Najstarsze świadectwa źródłowe

W roku 1528 wzmiankowany był w spisie wojsk litewskich bojar lidzki Paszko (Paweł) Bohatyrewicz (Bogatyriewicz), chrześcijanin. Jego synem był Miśko (Michał), bojar grodzieński, który występował w roku 1567 (wg. S. Dziadulewicza). W powyżej wspomnianym spisie wojsk litewskich z roku 1528 wymieniony jest także Waśko (Bazyli) Bohatyrewicz (Bogatyriewicz), który winien był dostarczyć jednego zbrojnego konno na potrzeby wojenne (wg. Dziadulewicza był przodkiem rodziny Bohatyrow nieznanego herbu).

Historia rodziny

Potomkowie Miśka (Michała) Bohatyrewicza zostali wylegitymowani z herbem Ostoja w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty guberni grodzieńskiej w latach 1848 − 1854 (wg. S. Dziadulewicza). Zostali oni wymienieni przez S. Uruskiego w dziele pt. „Rodzina. Herbarz szlachty polskiej“ − cyt.: Maciej, syn Michała, z synem Jerzym; Franciszek, syn Michała z synami Anzelmem i Michałem; Stanisław z synami, Michałem i Franciszkiem; Józef syn Stanisława i Józef, syn Franciszka, 1848 r.; synowie Jerzego: Stefan z synem Adamem i Jan z potomstwem; Antoni, syn Mikołaja, z potomstwem Piotr, syn Marcina i Stefan, syn Mateusza obydwaj z potomstwem, 1849 r.; Wincenty, Stanisław i Paweł, synowie Aleksandra; Efim i Michał, synowie Stanisława i Adam, syn Pawła, 1853 r.; Antoni, Stanisław, Julian i Feliks, synowie Franciszka, 1854 r.

Znani przedstawiciele rodziny

 • Bronisław Bohatyrewicz (Bohaterewicz) (ur. 24 lutego lub 24 kwietnia 1870 w Grodnie, zamordowany 6 kwietnia 1940 w Katyniu) − podpułkownik piechoty Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego.

Członkowie rodziny Bohatyrewiczów

 • Bronisław Bohatyrewicz- (ur. 24 lutego lub 24 kwietnia 1870 w Grodnie, zamordowany 6 kwietnia 1940 w Katyniu) – podpułkownik piechoty Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego.

Majątki ziemskie Bohatyrewiczów

[Ołtusz]

Linki zewnętrzne, źródła i literatura

 • S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904−1931, t. I, s. 285-286.
 • S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 381-382.
 • Metryka litewska. Dział 1. Część 3: Księgi spraw publicznych. Spis wojsk litewskich, k. 26, [w:] „Rosyjska Biblioteka Historyczna“, t. 33.
 • K. Łodzia-Czarniecki, Herbarz polski, t. 1, s. 283.
 • T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991 r., s. 76 (B. Bohatyrewicz).
 • Encyklopedja Wojskowa, t. I z 1931 r., s. 357.
 • Kawalerowie Orderu VM w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000 r., s. 35.
 • P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów WP 1918-1939, Warszawa 1994 r., s. 82.
 • Bronisław Bohatyrewicz.
 • R. Wnorowski, Bronisław Bohaterewicz. Bohaterowie Niepodległej, IPN, Warszawa 2020.