WYKAZ ZNANYCH MAJĄTKÓW RODZINY RACZKO

Z Ostoya
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Scibora smok srg.jpg

English flag.png Button-flaga-polski.jpg

Spis treści

Posiadłosci rodziny Raczko

W artykule, pod pojęciem „posiadanie dóbr”, kryją się następujące formy władania majętnościami ziemskimi: własność, własność cząstkowa (posiadanie części wsi lub folwarku), dzierżawa, dzierżawa wieczysta.

BENEDYKTOWO RAKAŃSKIE

Zaścianek k/Rudominy - właściciel Wincenty, syn Aleksandra, od ok. 1900 r. do repatriacji w 1946 r.

BENEDYKTOWO SZWAJCARSKIE

Zaścianek k/Rudominy - właściciel Jan od ok. 1900 r. i jego syn Jan do repatriacji w 1946 r.

CHOBOTKI

Folwark k/Knyszyna http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/P35_S36_KNYSZYN_300dpi.jpg - właściciele bracia Karol i Teofil w latach 1908-1948, do lat 30-tych z braćmi Aleksandrem i Feliksem; w roku 1948 nastąpiło przejęcie folwarku z dworem i budynkami gospodarczymi przez PGR Chobotki.

CHORĄŻYCE

Folwark k/Troków - własność Józefa Raczko, syna Jerzego, od którego odkupił go Jerzy Igor w 1726 r. i po jego smierci odziedziczył syn Paweł.

CZUCHÓW

Wieś k/Mielnika, w parafii Rusków http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A39_B35_DROHICZYN_n.Bug_1922_300dpi.jpg - własność Rafała Saczkowicza w XV w., jego syna Pawła i jego potomków do połowy XVIII w., patrz zarys historii parafii w Ruskowie.

DĘBOWO

Wieś k/Bielska Podlaskiego - własność Jana, właściciela Myszkowic, w XVI w., prawdopodobnie sprzedana przez Jana, bo potomkowie nie dziedziczyli jej.

GOLGIENISZKI (GOJCIENISZKI)

Wieś k/Oszmiany http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/R24_Wielkie_Soleczniki_IWG_1921_300dpi.jpg - właściciel folwarku Andrzej, prawnuk Mateusza, w II poł. XVIII w. i jego potomkowie do końca XIX w.

GRUSZEWO

Wieś k/Poniewieża (wg Mleczki) - własność Jana Rafałowicza w XVI w. i jego potomków do połowy XVII w. Być może, że chodzi jednak o wieś Gruszew lub Hruszew, która znajduje się w parafii Rusków i mógł ją otrzymać ww. Jan w spadku po ojcu Rafale.

JANOWO

Folwark k/Żupan w pow. oszmiańskim http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A31_B42_OSZMIANA_1927_300dpi.jpg - właściciel folwarku Alfons, syn Stanisława z majątku we wsi Wielbutowo, od połowy XIX w. i potomkowie Alfonsa do początków XX w.

KIBORTYSZKI

Wieś k/Rossieni http://www.mapin.pl/miasto/kybarteliai_2548020.htm - własność cząstkowa Jana Rafałowicza, w XVI w. po ślubie z Kibortowiczówną, która wniosła w wianie jeden z majątków we wsi Kibortyszki (inne majątki były dalej własnością rodziny Kibortowiczów). Po nim właścicielami byli jego potomkowie. Być może po XVI w. Raczkowie przejęli całą wieś, bo było to gniazdo rodzinne linii Jana Janowicza z linii żmudzko-litewskiej, aż do rotmistrza JKM Jakuba w 1795 r.

LASKOWO

Wieś k/Ejragoły - własność Jana Rafałowicza w XVI w. i jego potomków m.in. prawnuka Mikołaj w XVII w.

MARCINKOWSZCZYZNA

Folwark k/Rudominy http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A30_B40_WILNO_1927_300dpi.jpg - właściciel Józef od ok. 1900 r., syn Aleksandra, do repatriacji w 1946 r.

MISZCZYNA

Folwark k/Wiłkomierza - właściciel Adam Wojciech, wnuk Macieja z wiłkomirskiego, od początku XVII w. i jego potomkowie do końca XVII w.

MYSZKOWICE

Wieś k/Mielnika, parafia Rusków http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A39_B35_DROHICZYN_n.Bug_1922_300dpi.jpg - własność Pawła w XVI w. (otrzymał go za zasługi od króla)i jego syna Jana oraz potomków Jana do połowy XVIII w. Ostatnimi właścicielami Myszkowic byli zapewne Wojciech i Adam, synowie Kazimierza, a ich spadkobiercy sprzedali Myszkowice (dobra Łysów) rodzinie Dobrzyńskich i prawdopodobnie zakupili majątki w innej części Podlasia. Było to gniazdo rodzinne linii Jana z gałęzi podlaskiej. Patrz zarys historii parafii w Ruskowie.

OKMIENISZKI

Zaścianek k/Rudominy - właściciel Alexander od ok. 1850 r., syn Wincentego, oraz jego bracia i synowie do ok. 1900 r.

OLCHÓWKA

Wieś w par. Wawierka http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A33_B40_(XVI-18)_LIDA_300dpi.jpg - właściciele gospodarstw; Antoni, Jan, Józef, Kazimierz, Stanisław i Władysław, synowie Ludwika, z nich Jan, Kazimierz i Władysław do repatriacji w 1946 r. Niektórzy potomkowie Stanisława pozostali w Olchówce.

OSIŃSKIE DOBRZANOWSKIE

Wieś k/Kałuszyna - własność największego majątku we wsi, z młynem i zabudowaniami gospodarczymi, Kazimierza od 1911 r. i jego syna Piotra od 1936 do 1989 r.

OŻEBIELE (RACZKI)

Folwark k/Oszmany - własność Pawła, syna Ignacego Bonifacego, od ok. 1900 r. i jego potomków do repatriacji w 1946 r.

PATOK

Wieś k/Kałuszyna - właściciel majątku z młynem Aleksander Tomasz przed 1871 r. i dotąd własność jego spadkobierców.

PAWŁOWSZCZYZNA

Folwark k/Oran - własność Jakuba, syna Jerzego Igora, od 1746 r.

PODUBISE

Wieś k/Ejragoły http://www.mapin.pl/miasto/podubis_2552128.htm - własność cząstkowa Jana Rafałowicza w XVI w., po ślubie z Kibortowiczówną, która wniosła w wianie jeden z majątków we wsi (m.in. inny majątek posiadał brat żony, Stanisław Szymko Kibortowicz), a po nim właścicielami jej byli potomkowie m.in. prawnuk Jana, Mikołaj w XVII w.

POŁONKA

Wieś k/Wołkowyska - własność (cząstkowa ?) Piotra Strocewicza, który w XV w., razem z żoną i synami ufundował we wsi kościół.

POPOWO (POPIELÓW)

Majątek we wsi w gm. Korytnica, własność Grzegorza Raczko, po śmierci ojca Jakuba przeniósł się po 1800 r. z Liwa do zakupionego majątku w Popowie gdzie urodzili się jego synowie: Jan, Marcin i Wincenty oraz córki; majątek odziedziczył najstarszy z żyjących syn Jan, a po nim jego synowie: Piotr i Stanisław oraz ich potomkowie; pozostali synowie otrzymali po ojcu w spadku pieniądze na zakup majątków - Marcin w Stoczku Węgrowskim, a Wincenty w Patoku k/Kałuszyna. Obecnie w Popielowie gospodarzą jeszcze osoby spokrewnione lub spowinowacone z Piotrem i Stanisławem Raczko.

PUCZYCE

Wieś k/Mielnika, w parafii Rusków http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A39_B35_DROHICZYN_n.Bug_1922_300dpi.jpg - własność Rafała Saczkowicza w XV w. i jego syna Jerzego w XVI w. W drugiej połowie XVI w. właścicielami Puczyc zostali Rokitniccy, po ślubie Róży, córki Jerzego, z Janem Rokitnickim. W XVII/XVIII w. była to własność rodziny Golzów. Patrz zarys historii parafii w Ruskowie.

RACZKOWSZCZYZNA

Folwark k/Oran - własność Jakuba, syna Jerzego Igora, od 1746 r.

RUSKÓW

Wieś k/Mielnika http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A39_B35_DROHICZYN_n.Bug_1922_300dpi.jpg - własność Rafała Saczkowicza w XV w., jego syna Pawła i potomków jego syna Stanisława, a ostatnim właścicielem z rodziny Raczko był Paweł w drugiej połowie XVIII w. Jeden z potomków Stanisława, Adam, wzniósł w latach 1646-1662 murowany kościół, który stanowi dzisiaj kaplicę cmentarną. Potem właścicielami Ruskowa zostali Bądzyńscy, po ślubie Anny (w 1750 r.), córki Pawła, z Szymonem Karolem Bądzyńskim. Było to gniazdo rodzinne linii Stanisława z linii podlaskiej. Patrz zarys historii parafii w Ruskowie.

SIEWROKI (BOHDANOWSZCZYZNA)

Zaścianek w folwarku Bohdanowszczyzna k/Lidy http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A33_B40_(XVI-18)_LIDA_300dpi.jpg - właściciel majątku Jan, syn Marcina, przed 1800 r. i jego potomkowie do końca XIX w.

SKIBISZKI

Folwark k/Rudominy http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A30_B40_WILNO_1927_300dpi.jpg - właściciel Julian od ok. 1900 r., syn Konstantego, i jego potomkowie.

TUROŚŃ KOŚCIELNA

Wieś k/Białegostoku - własność Jerzego Saczkowicza Raczko, który założył tu siedzibę dworską i ufundował kościół. W dokumencie fundacyjnym kościoła z 12 marca 1515 r. występuje Jerzy Raczko, sędzia bielski, z żoną Jadwigą i dziećmi: Rafałem, Mikołajem i Pawłem. Jak pisze Halina Szekalska "... siedziba dworska ... kościół ... dały faktycznie początek miejscowości". Kościół był wielokrotnie odbudowany po kolejnych pożarach. Po śmierci Jerzego Saczkowicza, ok. 1540 r. po pierwszym pożarze kościół odbudował bratanek Jerzego, Jan z Myszkowic. Dobra Turośni otrzymał w spadku po ojcu jego syn Paweł, gdyż inni potomkowie Jerzego zmarli bezpotomnie lub otrzymali inne włości. Po śmierci Pawła właścicielem Turośni została jego córka Benigna (jedyny potomek) i jej drugi mąż Maciej Jundziłł herbu Łabędź, a od nich ich syn Andrzej Jundziłł, po 1581 r. Po śmierci męża Macieja, Benigna wyszła trzeci raz za mąż za Kaspra Monwida Irzykowicza herbu Leliwa (tak można się doczytać u Niesieckiego). Najprawdopodobniej po śmierci syna Andrzeja, w 1605 r. (bez pozostawienia potomka) Turośń stała się właśnością Przecława Monwida Irzykowicza, syna Kaspra i Benigny (?), którego epitafium z 1616 r. znajduje się w kościele

UGIANY (ŁUKJANY)

Wieś k/Ejragoły - właściciel wsi lub majątku we wsi Jan Rafałowicz w XVI w. i jego potomkowie m.in. prawnuk Mikołaj w XVII w.

UZDA

Miasteczko k/Mińska - właściciel majątku Piotr Strocewicz, w XV w. Po jego śmierci w 1450 r. te dobra otrzymała córka Piotra, Miłochna, razem z mężem Hlebem Wiażewiczem.

WIELBUTOWO

Wieś w gminie Graużyszki k/Oszmiany http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/R24_Wielkie_Soleczniki_IWG_1921_300dpi.jpg - właściciel zaścianka Stanisław, syn Wawrzyńca, w połowie XIX w.

ŻEBRIBOLE

Folwark k/Połocka - własność Michała, prawdopodobnie syna Mateusza, wnuka Jarosława, od początku XVIII w. i jego potomków co najmniej do końca XVIII w.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia