Historia rodziny Brodowicz

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja tarcza korona1.jpg

English flag.png

Brodowicz - arystokratyczna rodzina Ostoi spokrewniona z przednimi rodzinami Rzeczpospolitej Polski, Litwy, Niemiec, Francji i rodzinami książęcymi Gruzji i Grecji. Rodzina weszła w krąg rodzin bardzo zamożnych, wpływowych i zasłużonych w okresie rozbiorów Rzeczpospolitej, brała aktywny udział w wielu powstaniach. Do Brodowiczów zwracano się jako do Baronów co było tytułem grzecznościowym podkreślającym pozycję rodziny w danym czasie.

Historia rodziny

Bazyli Brodowicz.jpeg

Według dokumentu stwierdzającego szlachectwo Brodowiczów z 1802 roku (Wywód rodowitości szlacheckiej urodzonych Brodowiczów) protoplastą rodziny był Ostafi Brodowicz, który w roku 1535 otrzymał od króla Zygmunta I Starego przywilej na grunt pusty w zamku dolnym w Łucku. Dokument ten przedstawia następującą genealogię potomków Ostafiego Brodowicza: panowie Teodozy oficjał katedralny łucki, Wawrzyniec i Mikołaj Brodowicze bracia miedzy sobą rodzeni, są niegdy uur małż. Elizeusza i Fewrony z Parnickich Brodowiczów mał. synami, ur Prochor Brodowicz wyż wzmiankowanych brat stryjeczny jest niegdy uur Gierazyma i Anny Brodowiczów mał. synem, Jan, Antoni, Dymitr i Ignacy Brodowicze bracia między sobą rodzeni a tamtych stryjeczni są niegdy uur Antoniego i Melanii Brodowiczów mał. synami, i uur Mikołaj, Jan, Teodor i Szymon Brodowicze bracia rodzeni, a w górze wspomnionych stryjeczno rodzeni są niegdy uur Jana i Pelagii Brodowiczów mał. synami, a wszyscy razem są niegdy ur Daniela Brodowicza wnukami, niegdy uur Jana i Katarzyny z Siedleckich Brodowiczów mał. prawnukami, niegdy ur Iwana Brodowicza praprawnukami, niegdy ur Teodora Brodowicza prapraprawnukami, a zaś niegdy Ostafiego Brodowicza nadprapraprawnukami niemniej, że przodkowie ich ciągle klejnotem szlachectwa szczycąc się, przywilejów samej szlachcie właściwych używali, i że herbu Ostoja.

Daniel Brodowicz, rycerz, jego grób znajduje się w kaplicy zamkowej w Świle. Pan Bazyli Brodowicz był kasztelanem połanieckim 1657-1664, miał syna Eustachego Brodowicza który służył w królewskiej polskiej armii. Andrzej, Tomasz i Piotr zostali wylegitymowani w Galicji 1782 roku, z nich Piotr był majorem armii. Tomasz poślubił księżniczkę Tamarę Oberliani z Gruzji. Józef Brodowicz, kapitan armii i syn Józefa Józef byli wylegitymowani w Cesarstwie w 1859 roku. Jan i Ignacy, synowie Antoniego, byli zapisani do ksiąg guberni wołyńskiej między latami 1842 i 1872. Henryk, syn Hipolita, generał-majora rosyjskiej armii, był właścicielem pałacu Ogolicze i majątków w powiecie mozyrskim. Hipolit poślubił Salomeę, księżniczkę z rodziny Juraha-Giedroyć. Andrzej Brodowicz poślubił Panią Barbare Kadłubowską h. Belina. Mikołaj Brodowicz służył jako oficer w armii Napoleona. Żoną Mikołaja Brodowicza była księżniczka Helena Kantakuzen z Grecji. Zygmunt Brodowicz był doktorem medycyny i pułkownikiem armii polskiej. Dr Michał Brodowicz ożeniony z księżniczką Heleną Tumaniszwili (Tumanow) z Gruzji. Doktor medycyny, pułkownik armii carskiej, armii cesarstwa austriackiego i armii polskiej, właściciel wielkich majątków i pałaców, posiadłości Świla, Ogolicze, Czerniejew, Chryplin, Chomiaków i Budzyń. Mikołaj Brodowicz w 1863 roku brał udział w Powstaniu Styczniowym z Platonem Brodowiczem. Żoną Franciszka Brodowicza była Elżbieta Bohatyrewicz h. Ostoja. Borys Brodowicz - malarz artysta. Jakub Brodowicz poślubił Panią Bronisławe Sobieską h. Janina.

Znani przedstawiciele rodziny

Majątki ziemskie rodziny Brodowicz

Linki zewnętrzne, źródła i literatura

  • S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904-1931, t. I, s. 392.
  • A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. II, str. 126.
  • Polski Słownik Biograficzny, t. II.
  • Słownik polskich teologów katolickich, Warszawa 1981, t. I, s. 213-214.
  • Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego, Wywód rodowitości szlacheckiej urodzonych Brodowiczów, zespół 146, inw. 1, sprawa 337A, s. 441-443v.
  • J. Szczepaniak, Diecezje łucka i żytomierska w świetle schematyzmu na 1832 rok. (3) Duchowieństwo, [w:] „Textus et Studia”, nr 1(29)/2022.
  • Kazimierz Brodowicz
  • Władysław Brodowicz
  • Teodozy Brodowicz