Brodowicz Teodozy

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Teodozy Brodowicz (zm. 1803) - kapłan świecki rytu greckiego, archiprezbiter i oficjał katedry łuckiej, wikariusz unicki, pamiętnikarz. Był synem Elizeusza i Fewrony z Parnickich małżonków Brodowiczów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne, źródła i literatura

  • Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego, Wywód rodowitości szlacheckiej urodzonych Brodowiczów, zespół 146, inw. 1, sprawa 337A, s. 441-443v.
  • J. Skruteń, Brodowicz Teodozy, [w:] „Polski Słownik Biograficzny“, t. II, s. 444.
  • A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. II, str. 126.
  • AGAD, Korespondencja Kajetana Ghigiottiego, sygn.: 114.
  • E. Likowski, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Cz. 1., s. 234-235.
  • Encyklopedia historii Ukrainy, Kijów 2003, t. I, s. 380.
  • M. Banaszak, Brodowicz Teodozy (zm. 1803) prałat kapituły łuckiej unickiej, pamiętnikarz, [w:] „Słownik polskich teologów katolickich“, Warszawa 1981, t. I, s. 213-214.
  • Teodozy Brodowicz