Fundacja Rodu Ostoja

(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Wartości moralno-etyczne w Ostoi)
m (Wartości moralno-etyczne w Ostoi)
Linia 21: Linia 21:
 
Badając historię Rodu Ostoja na przestrzeni ostatnich 800 lat, można zauważyć pewne wartości które zawsze były obecne w rodzinach Ostoi i które stanowiły o sile naszego Rodu. Te moralno-etyczne wartości są podstawą dalszego rozwoju i silnej integracji Rodu Ostoja.
 
Badając historię Rodu Ostoja na przestrzeni ostatnich 800 lat, można zauważyć pewne wartości które zawsze były obecne w rodzinach Ostoi i które stanowiły o sile naszego Rodu. Te moralno-etyczne wartości są podstawą dalszego rozwoju i silnej integracji Rodu Ostoja.
  
Uznajemy za fundamentalne wartości te, które wyrażone są w haśle: „O Quam Misericors est Deus, Pius et Iustus” a także w haśle: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Oba hasła są ważne i jednoznacznie ukierunkowują Stowarzyszenie Rodu Ostoja na Boga i Jego miłosierdzie jako wzorzec działania dla naszej organizacji.
+
'''1. O Quam Misericors est Deus, Pius et Iustus '''
 +
 
 +
Dewizą Stowarzyszenia Rodu Ostoja jest „O Quam Misericors est Deus, Pius et Iustus”, nawiązując do fundamentalnych i starożytnych wartości Rodu.
 +
 
 +
Inne hasła, które nasi przodkowie uznawali jako bliskie:
 +
 
 +
Dewiza I Rzeczpospolitej brzmiała „Pro Fide, Lege et Rege” czyli „Za Wiarę, Prawo i Króla”. Wcześniej rycerstwo polskie było wierne słowom „Si Deus Nobiscum quis contra nos” –„ Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. Wersja „Pro Fide, Lege et Rege” – „Za Wiarę, Króla i Naród” widnieje na najstarszym i najwyższym polskim Orderze Orła Białego.
 +
 
 
Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” jest zgodne z prawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej (dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” została uchwalona przez Sejm RP w Ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. - art. 14 ust. 3 oraz załączniki nr 5 i 5a do Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. Nr 34, poz. 154 ze zm.). Wierność tej dewizie wyrażona jest także w Statucie Związku Szlachty Polskiej.
 
Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” jest zgodne z prawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej (dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” została uchwalona przez Sejm RP w Ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. - art. 14 ust. 3 oraz załączniki nr 5 i 5a do Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. Nr 34, poz. 154 ze zm.). Wierność tej dewizie wyrażona jest także w Statucie Związku Szlachty Polskiej.
 
Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” po raz pierwszy wprowadzono na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r.  
 
Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” po raz pierwszy wprowadzono na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r.  
Musimy pamiętać, że dewiza I Rzeczpospolitej brzmiała „Pro Fide, Lege et Rege” czyli „Za Wiarę, Prawo i Króla”. Wcześniej rycerstwo polskie było wierne słowom „Si Deus Nobiscum quis contra nos” –„ Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. 
 
Wersja „Pro Fide, Lege et Rege” – „Za Wiarę, Króla i Naród” widnieje na najstarszym i najwyższym polskim Orderze Orła Białego.
 
  
'''1. Chrześcijaństwo'''  
+
 
 +
'''2. Chrześcijaństwo'''  
  
 
Krzyż w herbie Ostoi, który przypomina o wartościach chrześcijańskich nawiązujących do człowieka o wolnej woli i wolnym
 
Krzyż w herbie Ostoi, który przypomina o wartościach chrześcijańskich nawiązujących do człowieka o wolnej woli i wolnym
 
umyśle, tolerancyjnego wobec różnorodności, postępowego, wrażliwego na krzywdę drugiego człowieka. Na wartościach chrześcijańskich zbudowana została potęga Europy. Niszczenie tych wartości, jest niszczeniem '''[http://gosc.pl/doc/1003925.Jak-blyskotliwie-Zyd-krzyza-bronil naszego dziedzictwa i róznorodności]'''.
 
umyśle, tolerancyjnego wobec różnorodności, postępowego, wrażliwego na krzywdę drugiego człowieka. Na wartościach chrześcijańskich zbudowana została potęga Europy. Niszczenie tych wartości, jest niszczeniem '''[http://gosc.pl/doc/1003925.Jak-blyskotliwie-Zyd-krzyza-bronil naszego dziedzictwa i róznorodności]'''.
  
'''2. Nauka, kształcenie umysłu wolnego'''
+
'''3. Nauka, kształcenie umysłu wolnego'''
  
Poczynając od geniuszu Ostoi '''[[Ścibor ze Ściborzyc|Ścibora ze Ściborzyc]]''', '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_B%C5%82ociszewski Mikołaja Błociszewskiego]''' czy '''[http://www.poniec.net/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=45 Ścibora z Ponieca]''' w średniowieczu, widać wyraźnie nacisk w rodzinach Ostoi na dobre wykształcenie młodego. Nie orężem Ostoje zdobyły dla Polski Malbork a myślą, intelektem, taktyką i dyplomacją.  
+
Poczynając od geniuszu Ostoi '''[[Ścibor ze Ściborzyc|Ścibora ze Ściborzyc]]''', '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_B%C5%82ociszewski Mikołaja Błociszewskiego]''' czy '''[http://www.poniec.net/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=45 Ścibora z Ponieca]''' w średniowieczu, widać wyraźnie nacisk w rodzinach Ostoi na dobre wykształcenie. Nie orężem Ostoje zdobyły dla Polski Malbork a myślą, intelektem, taktyką i dyplomacją.  
  
'''3. Lojalność i jedność'''
+
'''4. Lojalność i jedność'''
  
Jedność zawsze stanowiła i stanowi o sile. Jedność buduje się na wspólnych wartościach, które łączą. Wielokrotnie, Ostoje łączyły się po to, aby razem stanowić o sile Rodu, pomagając mniej wpływowym członkom Rodu. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Lojalność wobec własnego Rodu i Polski jest dobrze pokazana w Ostoi na przykładzie '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_ze_%C5%9Aciborza Mikołaja Bydgoskiego]''', który wolał poświęcić swoje wielkie dobra na Słowacji i tytuł barona Imperium Węgierskiego dla sprawy Polskiej w bitwie pod Grunwaldem. Również postać '''[[Karliński Kacper|Kacpra Karlińskiego]]''' i obrona Olsztyna świadczy o niezłomnej postawie i o lojalności, która zawsze była częścią Ostoi.
+
Jedność zawsze stanowiła i stanowi o sile. Jedność buduje się na wspólnych wartościach, które łączą. Wielokrotnie, Ostoje łączyły się po to, aby razem stanowić o sile Rodu, pomagając mniej wpływowym członkom Rodu. Lojalność wobec Polski jest dobrze udokumentowana Przykładem jest postać '''[[Karliński Kacper|Kacpra Karlińskiego]]''' i jego obrona Olsztyna co świadczy o niezłomnej postawie i lojalności, która zawsze była częścią Ostoi.
  
'''4. Humanizm – w pełnym jego znaczeniu'''
+
'''5. Humanizm – w pełnym jego znaczeniu'''
  
Ostojczycy budowali Kościoły już w XIII wieku, wznosili świątynie wiary. Ale nie tylko, Ostojczycy budowali również ośrodki pomocy dla chorych, biednych i starych. Znane są takie dzieła zarówno na Słowacji Ścibora z Beckova w XV wieku, jak i w Polsce, od średniowiecza po czasy nam bliższe. Na przestrzeni stuleci naszą tradycją było zawsze ''Caritas'' bo Ostoja była i jest niezmiennie - bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca, bez oglądania się na rasę, wyznanie, winę, pokrewieństwo. Postawa Kardynała '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Koz%C5%82owiecki Adama  Kozłowieckiego]''' czy '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Karola_Uniechowska Karoli Uniechowskiej]''' dobrze reprezentuje Ostoję w tym kontekście.
+
Ostojczycy budowali Kościoły już w XIII wieku, wznosili świątynie wiary. Ale nie tylko, Ostojczycy budowali również ośrodki pomocy dla chorych, biednych i starych. Znane są takie dzieła zarówno na Słowacji Ścibora z Beckova w XV wieku, jak i w Polsce, od średniowiecza po czasy nam bliższe. Na przestrzeni stuleci naszą tradycją było zawsze ''Caritas'' bo Ostoja była i jest niezmiennie - bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca i oczywiście miłosierna, sprawiedliwa. Postawa Kardynała '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Koz%C5%82owiecki Adama  Kozłowieckiego]''' czy '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Karola_Uniechowska Karoli Uniechowskiej]''' dobrze reprezentuje Ostoję w tym kontekście.
  
'''5. Morale i etyka'''
+
'''6. Morale'''
  
Ostoja była zawsze Ostoją Polski – niezłomna jak Husaria. To morale Husarii broniły racji Polski i kiedy to morale zniknęły, ich brak (obok wielu innych przyczyn) doprowadził Rzeczpospolitą do rozbiorów. To podstawa prawa egzystencji nie tylko społeczeństwa ale również środowiska. Jest integralną częścią humanizmu, która uznaje wartość, godność i autonomię każdej jednostki oraz jej niezbywalne prawo do samorealizacji w wymiarze społecznym. Kmdr. por. '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Krzywiec Wacław Krzywiec]''' godnie reprezentuje Ostoję w tej kwestii, przypominając nam zarazem postawę innych Polaków w '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Spisek_komandor%C3%B3w Spisku komandorów]''' dla tej arcyważnej wartości.
+
Silne morale to podstawa prawa egzystencji nie tylko społeczeństwa ale również środowiska. Jest integralną częścią humanizmu, która uznaje wartość, godność i autonomię każdej jednostki oraz jej niezbywalne prawo do samorealizacji w wymiarze społecznym. Kmdr. por. '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Krzywiec Wacław Krzywiec]''' godnie reprezentuje Ostoję w tej kwestii, przypominając nam zarazem postawę innych Polaków w tzw. '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Spisek_komandor%C3%B3w Spisku komandorów]'''.
  
'''6. Mądrość i roztropność'''  
+
'''7. Mądrość i roztropność'''  
  
Podstawą geniuszu Ostoi na przestrzeni wieków, niezależną od epoki historycznej. Wystarczy przytoczyć wielkie postacie '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_S%C4%99dziw%C3%B3j Michała Sędziwója]''', '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Siemienowicz Kazimierza Siemienowicza]''', '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Ostaszewski Adama Ostaszewskiego]''' z Wzdowa, '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czeczot Jana Czeczota]''' na Białorusi, '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Teofil_Wojciech_Ostaszewski Teofila Wojciecha Ostaszewskiego]''' z Wzdowa, '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Kar%C5%82owicz Mieczysława Karłowicza]''', licznych profesorów w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pioniera '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Zag%C3%B3rski Kazimierza Zagórskiego]''', '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ostoja-Kotkowski Józefa Stanisława Ostoi-Kotkowskiego]''', '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Sendzimir Tadeusza Sedzimira]''' i wielu innych wybitnych Ostojczyków aby zrozumieć siłę nauki, wolnego umysłu i z nich płynącej mądrości.  
+
Jest podstawą geniuszu Ostoi na przestrzeni wieków, niezależną od epoki historycznej. Wystarczy przytoczyć wielkie postacie '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_S%C4%99dziw%C3%B3j Michała Sędziwója]''', '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Siemienowicz Kazimierza Siemienowicza]''', '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Ostaszewski Adama Ostaszewskiego]''' z Wzdowa, '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czeczot Jana Czeczota]''' na Białorusi, '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Teofil_Wojciech_Ostaszewski Teofila Wojciecha Ostaszewskiego]''' z Wzdowa, '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Kar%C5%82owicz Mieczysława Karłowicza]''', licznych profesorów w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pioniera '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Zag%C3%B3rski Kazimierza Zagórskiego]''', '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ostoja-Kotkowski Józefa Stanisława Ostoi-Kotkowskiego]''', '''[https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Sendzimir Tadeusza Sedzimira]''' i wielu innych wybitnych Ostojczyków aby zrozumieć siłę nauki, wolności umysłu i z nich płynącej mądrości.  
  
'''7. Tolerancja i pluralizm'''
+
'''8. Tolerancja i pluralizm'''
  
Poszanowanie prawa każdego człowieka do własnych poglądów, wierzeń i upodobań. W sensie tolerancji i pluralizmu, postać '''[http://kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/podzaborami/2228-marchockiego-respublika-nowa Ignacego Ścibor-Marchockiego]''' jest godna uwagi. Nie bez powodu powstało na Ukrainie Muzeum jego pamięci, był jak wielu Ostojczyków promotorem tych idei, które leżały u podstaw Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Reprezentuje Ostoję pod każdym względem ponieważ...
+
Poszanowanie prawa każdego człowieka do własnych poglądów, wierzeń i upodobań. W sensie tolerancji i pluralizmu, postać '''[http://kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/podzaborami/2228-marchockiego-respublika-nowa Ignacego Ścibor-Marchockiego]''' jest godna uwagi. Nie bez powodu powstało na Ukrainie Muzeum jego pamięci, był jak wielu Ostojczyków promotorem tych idei, które leżały u podstaw Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Reprezentuje Ostoję pod każdym względem.
  
 
''Otworzył aptekę, dom dla sierot i przytułek dla kalek, sprowadził znanych lekarzy, wybudował hotel, wspierał rozwój rzemiosła – w Mińkowicach działała fabryka powozów, fabryka sukien, zatrudniająca ponad 200 robotników, hodowla jedwabników, fabryka oleju anyżowego. Troskę o poddanych wyrażał nie tylko w ustawach i reformach, ale także codziennym życiu. W czasie zarazy w 1796 r. sprowadził najnowocześniejsze wówczas znane środki walki z nią; objął osobistą opieką wdowy i sieroty po zmarłych w czasie morowego powietrza – a było ich około 100 osób. Nie tylko żywił, przyodziewał i kształcił, ale i na nowo wyposażył, ponieważ wszystkie rzeczy zmarłych w czasie zarazy, także domostwa z całym wyposażeniem palono''.  
 
''Otworzył aptekę, dom dla sierot i przytułek dla kalek, sprowadził znanych lekarzy, wybudował hotel, wspierał rozwój rzemiosła – w Mińkowicach działała fabryka powozów, fabryka sukien, zatrudniająca ponad 200 robotników, hodowla jedwabników, fabryka oleju anyżowego. Troskę o poddanych wyrażał nie tylko w ustawach i reformach, ale także codziennym życiu. W czasie zarazy w 1796 r. sprowadził najnowocześniejsze wówczas znane środki walki z nią; objął osobistą opieką wdowy i sieroty po zmarłych w czasie morowego powietrza – a było ich około 100 osób. Nie tylko żywił, przyodziewał i kształcił, ale i na nowo wyposażył, ponieważ wszystkie rzeczy zmarłych w czasie zarazy, także domostwa z całym wyposażeniem palono''.  
  
'''8. Sprawiedliwość'''
+
'''9. Sprawiedliwość'''
  
Ostoja była na przestrzeni wieków nie tylko Ostoją Polski ale również sprawiedliwa wśród sprawiedliwych. Setki Ostojczyków piastowało już od średniowiecza urzędy wojewodów, kasztelanów, starostów i sędziów mając prawo sądzenia. Liczne relacje przytaczają mądrość i sprawiedliwość rządów Ostoi w Polsce, na Litwie i Białorusi a nawet w Transylwanii i na Słowacji (Węgry). Prawo jest kręgosłupem społeczeństwa i kiedy ono nie funkcjonuje, dzieje się krzywda co prowadzi do upadku moralności. Niech postać '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Szarlejski Mikołaja Szarlejskiego]''' ze Ściborzyc będzie dla wszystkich dobrym przykładem.
+
Ostoja była na przestrzeni wieków nie tylko Ostoją Polski ale również sprawiedliwa wśród sprawiedliwych. Setki Ostojczyków piastowało już od średniowiecza urzędy wojewodów, kasztelanów, starostów i sędziów mając prawo sądzenia. Liczne relacje przytaczają mądrość i sprawiedliwość rządów Ostoi w Polsce, na Litwie i Białorusi a nawet w Transylwanii i na Słowacji (Węgry). Prawo jest kręgosłupem społeczeństwa i kiedy ono nie funkcjonuje, dzieje się krzywda co prowadzi do upadku moralności i co za tym idzie.
  
'''9. Wolność'''  
+
'''10. Patriotyzm'''  
  
Dla większości Ostojczyków jak również dla wielu Polaków, wolność była uważana jako wartość najwyższa, wyższa niż własne życie. Bez takiej postawy, Polska nie tylko nie byłaby wolna ale prawdopodobnie już dawno by nie istniała. W tej kwestii można byłoby przytoczyć setki wybitnych i tysiące wartościowych  postaci w Ostoi, którzy walczyli i oddali własne życie po to abyśmy my dzisiaj żyli jako woli ludzie w wolnej Polsce. Trudno tu wymienić lub wyróżnić jakąkolwiek postać bo to nie miejsce na przytaczanie niekończącej się listy Ostojczyków.
+
Przykładów patriotyzmu w Ostoi jest tak wiele że mowa o tomach, księgach. Patriotyzm to nie tylko poświęcenie ale praca dla dobra społeczeństwa. Życiorysy '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Emma_Ostaszewska Emmy]''' i Marii z Ostoi Ostaszewskich mówią same za siebie. Tak samo jak dziesiątki wspomnień i pamiętników naszych przodków, których tu nie sposób wymienić. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością, jest związany z ochroną własnego dziedzictwa kulturowego. Patriotyzm jest przeciwieństwem szowinizmu i nacjonalizmu gdyż częścią jego istoty jest szacunek dla innych narodów i kultur.
 
+
'''10. Patriotyzm'''  
+
  
Przykładów patriotyzmu w Ostoi jest tak wiele że można napisać o tym nie książkę a księgę. Patriotyzm to nie tylko poświęcenie ale praca dla dobra naszego społeczeństwa. Życiorysy '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Emma_Ostaszewska Emmy]''' i Marii z Ostoi Ostaszewskich mówią same za siebie. Tak samo jak dziesiątki wspomnień i pamiętników naszych przodków, których tu nie sposób wymienić. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością, jest związany z ochroną własnego dziedzictwa kulturowego. Patriotyzm jest przeciwieństwem szowinizmu i nacjonalizmu gdyż częścią jego istoty jest szacunek dla innych narodów i kultur. Nie szanując innych nie mamy prawa oczekiwać szacunku wobec siebie.
+
Dla większości Ostojczyków jak również dla wielu Polaków, wolność była uważana jako wartość najwyższa, wyższa od własnego życia. W tej kwestii można byłoby przytoczyć setki wybitnych i tysiące wartościowych  postaci w Ostoi, którzy walczyli i oddali własne życie dla idei, dla wolnej Polski.
  
 
== [[Statut Fundacji|Statut Stowarzyszenia]]==
 
== [[Statut Fundacji|Statut Stowarzyszenia]]==

Wersja z 10:57, 16 wrz 2019

English flag.png

Ostoja scibora smok b k dewiza.png

Stowarzyszenie Rodu Ostoja ma za cel powołanie Fundacji Rodu Ostoja, jest organizacją rodzin Ostoi i osob spokrewnionych. Numer KRS 0000507791


Spis treści

Cele Fundacji i Stowarzyszenia

Celem przyszłej Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania, np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania itp. Stowarzyszenie jako organizacja historyczno-kulturalna łączy działalność społeczną członków Stowarzyszenia Rodu Ostoja zamieszkałych w kraju i zagranicą.

Organizacja działa w celu:

 • Zjednoczenia Rodu i reprezentowania wspólnej, ponad 800-letniej historii, tradycji oraz interesów rodowych
 • Udzielania pomocy członkom Rodu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
 • Skupiania wysiłków na gromadzeniu materiałów archiwalnych rodzin, pobudzania i pogłębiania znajomości historii własnej rodziny, historii Rodu Ostoja, a nadto wiedzy heraldycznej i genealogicznej
 • Rejestrowania, dokumentowania, wykupywania i otaczania opieką zabytków rodzinnych i pamiątek rodowych takich, jak nieruchomości, groby, tablice epitafijne i wszelkich ruchomości związanych z historią Rodu Ostoja, jako świadectwa polskiej kultury narodowej.
 • Współpraca z organizacjami wybranymi przez Stowarzyszenie

Wartości moralno-etyczne w Ostoi

Badając historię Rodu Ostoja na przestrzeni ostatnich 800 lat, można zauważyć pewne wartości które zawsze były obecne w rodzinach Ostoi i które stanowiły o sile naszego Rodu. Te moralno-etyczne wartości są podstawą dalszego rozwoju i silnej integracji Rodu Ostoja.

1. O Quam Misericors est Deus, Pius et Iustus

Dewizą Stowarzyszenia Rodu Ostoja jest „O Quam Misericors est Deus, Pius et Iustus”, nawiązując do fundamentalnych i starożytnych wartości Rodu.

Inne hasła, które nasi przodkowie uznawali jako bliskie:

Dewiza I Rzeczpospolitej brzmiała „Pro Fide, Lege et Rege” czyli „Za Wiarę, Prawo i Króla”. Wcześniej rycerstwo polskie było wierne słowom „Si Deus Nobiscum quis contra nos” –„ Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. Wersja „Pro Fide, Lege et Rege” – „Za Wiarę, Króla i Naród” widnieje na najstarszym i najwyższym polskim Orderze Orła Białego.

Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” jest zgodne z prawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej (dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” została uchwalona przez Sejm RP w Ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. - art. 14 ust. 3 oraz załączniki nr 5 i 5a do Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. Nr 34, poz. 154 ze zm.). Wierność tej dewizie wyrażona jest także w Statucie Związku Szlachty Polskiej. Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” po raz pierwszy wprowadzono na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r.


2. Chrześcijaństwo

Krzyż w herbie Ostoi, który przypomina o wartościach chrześcijańskich nawiązujących do człowieka o wolnej woli i wolnym umyśle, tolerancyjnego wobec różnorodności, postępowego, wrażliwego na krzywdę drugiego człowieka. Na wartościach chrześcijańskich zbudowana została potęga Europy. Niszczenie tych wartości, jest niszczeniem naszego dziedzictwa i róznorodności.

3. Nauka, kształcenie umysłu wolnego

Poczynając od geniuszu Ostoi Ścibora ze Ściborzyc, Mikołaja Błociszewskiego czy Ścibora z Ponieca w średniowieczu, widać wyraźnie nacisk w rodzinach Ostoi na dobre wykształcenie. Nie orężem Ostoje zdobyły dla Polski Malbork a myślą, intelektem, taktyką i dyplomacją.

4. Lojalność i jedność

Jedność zawsze stanowiła i stanowi o sile. Jedność buduje się na wspólnych wartościach, które łączą. Wielokrotnie, Ostoje łączyły się po to, aby razem stanowić o sile Rodu, pomagając mniej wpływowym członkom Rodu. Lojalność wobec Polski jest dobrze udokumentowana Przykładem jest postać Kacpra Karlińskiego i jego obrona Olsztyna co świadczy o niezłomnej postawie i lojalności, która zawsze była częścią Ostoi.

5. Humanizm – w pełnym jego znaczeniu

Ostojczycy budowali Kościoły już w XIII wieku, wznosili świątynie wiary. Ale nie tylko, Ostojczycy budowali również ośrodki pomocy dla chorych, biednych i starych. Znane są takie dzieła zarówno na Słowacji Ścibora z Beckova w XV wieku, jak i w Polsce, od średniowiecza po czasy nam bliższe. Na przestrzeni stuleci naszą tradycją było zawsze Caritas bo Ostoja była i jest niezmiennie - bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca i oczywiście miłosierna, sprawiedliwa. Postawa Kardynała Adama Kozłowieckiego czy Karoli Uniechowskiej dobrze reprezentuje Ostoję w tym kontekście.

6. Morale

Silne morale to podstawa prawa egzystencji nie tylko społeczeństwa ale również środowiska. Jest integralną częścią humanizmu, która uznaje wartość, godność i autonomię każdej jednostki oraz jej niezbywalne prawo do samorealizacji w wymiarze społecznym. Kmdr. por. Wacław Krzywiec godnie reprezentuje Ostoję w tej kwestii, przypominając nam zarazem postawę innych Polaków w tzw. Spisku komandorów.

7. Mądrość i roztropność

Jest podstawą geniuszu Ostoi na przestrzeni wieków, niezależną od epoki historycznej. Wystarczy przytoczyć wielkie postacie Michała Sędziwója, Kazimierza Siemienowicza, Adama Ostaszewskiego z Wzdowa, Jana Czeczota na Białorusi, Teofila Wojciecha Ostaszewskiego z Wzdowa, Mieczysława Karłowicza, licznych profesorów w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pioniera Kazimierza Zagórskiego, Józefa Stanisława Ostoi-Kotkowskiego, Tadeusza Sedzimira i wielu innych wybitnych Ostojczyków aby zrozumieć siłę nauki, wolności umysłu i z nich płynącej mądrości.

8. Tolerancja i pluralizm

Poszanowanie prawa każdego człowieka do własnych poglądów, wierzeń i upodobań. W sensie tolerancji i pluralizmu, postać Ignacego Ścibor-Marchockiego jest godna uwagi. Nie bez powodu powstało na Ukrainie Muzeum jego pamięci, był jak wielu Ostojczyków promotorem tych idei, które leżały u podstaw Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Reprezentuje Ostoję pod każdym względem.

Otworzył aptekę, dom dla sierot i przytułek dla kalek, sprowadził znanych lekarzy, wybudował hotel, wspierał rozwój rzemiosła – w Mińkowicach działała fabryka powozów, fabryka sukien, zatrudniająca ponad 200 robotników, hodowla jedwabników, fabryka oleju anyżowego. Troskę o poddanych wyrażał nie tylko w ustawach i reformach, ale także codziennym życiu. W czasie zarazy w 1796 r. sprowadził najnowocześniejsze wówczas znane środki walki z nią; objął osobistą opieką wdowy i sieroty po zmarłych w czasie morowego powietrza – a było ich około 100 osób. Nie tylko żywił, przyodziewał i kształcił, ale i na nowo wyposażył, ponieważ wszystkie rzeczy zmarłych w czasie zarazy, także domostwa z całym wyposażeniem palono.

9. Sprawiedliwość

Ostoja była na przestrzeni wieków nie tylko Ostoją Polski ale również sprawiedliwa wśród sprawiedliwych. Setki Ostojczyków piastowało już od średniowiecza urzędy wojewodów, kasztelanów, starostów i sędziów mając prawo sądzenia. Liczne relacje przytaczają mądrość i sprawiedliwość rządów Ostoi w Polsce, na Litwie i Białorusi a nawet w Transylwanii i na Słowacji (Węgry). Prawo jest kręgosłupem społeczeństwa i kiedy ono nie funkcjonuje, dzieje się krzywda co prowadzi do upadku moralności i co za tym idzie.

10. Patriotyzm

Przykładów patriotyzmu w Ostoi jest tak wiele że mowa o tomach, księgach. Patriotyzm to nie tylko poświęcenie ale praca dla dobra społeczeństwa. Życiorysy Emmy i Marii z Ostoi Ostaszewskich mówią same za siebie. Tak samo jak dziesiątki wspomnień i pamiętników naszych przodków, których tu nie sposób wymienić. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością, jest związany z ochroną własnego dziedzictwa kulturowego. Patriotyzm jest przeciwieństwem szowinizmu i nacjonalizmu gdyż częścią jego istoty jest szacunek dla innych narodów i kultur.

Dla większości Ostojczyków jak również dla wielu Polaków, wolność była uważana jako wartość najwyższa, wyższa od własnego życia. W tej kwestii można byłoby przytoczyć setki wybitnych i tysiące wartościowych postaci w Ostoi, którzy walczyli i oddali własne życie dla idei, dla wolnej Polski.

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Rodu Ostoja

Zarząd Stowarzyszenia pierwszej kadencji

 • Prezes - Bogusławski Rafał
 • Viceprezes - Danielewicz Camil
 • Viceprezes - Ostoja Głogińska Izabela
 • Sekretarz - Raczko Waldemar
 • Skarbnik - Rylski Krzysztof
 • Członek Zarządu - Ostoja Świerczyńska Joanna
 • Członek Zarządu - Błociszewski Adam

Zjazd rodzin Ostoi

Na substronach zamieszczone są zdjęcia i sprawozdania z różnych zjazdów rodzinnych jak również z ogólnych spotkań Rodu Ostoja.

* Zjazd Rodu Ostoja, lato 2012
* I Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja 2013
II Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja 2014 - program
* II Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja 2014

Uchwały i decyzje - Laws and decisions

 • Tutaj zamieszczone sa decyzje uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia lub przez członków Rodu. Here we post all the statue, act and decisions by the Board of the Association or/ and by its members.

Deklaracja członka Stowarzyszenia Rodu Ostoja

Ogłoszenia - Announcements

In this section we post announcements for our Clan members. To help each other and interact is central part of the integration of the Clan - Tutaj zamieszczamy ogłoszenia dla członków Rodu. Wzajemna pomoc i współdziałanie jest jedną z centralnych myśli integracji Rodu.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia