I Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja 2013

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

I Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja

Zjazd Rodu Ostoja 2013 - Program

Podsumowanie


W dniach 5-7 lipca 2013 roku odbył się pierwszy oficjalny Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja. Miejscem zjazdu był Dwór Ostoja w Jasionce koło Rzeszowa, który w akcie założycielskim otrzymał status oficjalnej siedziby Stowarzyszenia. Zjazd rozpoczął się uroczystym otwarciem w Sali Pałacowej o godzinie 12 w południe. Otwarcia dokonał Prezes Stowarzyszenia Pan Rafał Ścibor-Bogusławski.

Wieczór wigilii zjazdu, 5 lipca, uczestnicy i organizatorzy spędzili na wzajemnym poznawaniu się i integracji podczas grillowanej kolacji przy basenie. Pogoda dopisała, humory również, a interesujących tematów do rozmowy nie brakowało, więc kolacja zakończyła się w późnych godzinach nocnych.Sobota 6 lipca była dniem wypełnionym wykładami na tematy interesujące członków Stowarzyszenia oraz przybliżeniu zebranym planów i celów Stowarzyszenia Rodu Ostoja. Pierwszy wykład prowadziła Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska, która wygłosiła dwa referaty: 1. „Pobożność szlachty polskiej” oraz 2. „Działalność i cele Związku Szlachty Polskiej”. Następnie głos zabrał Pan Rafał Kalinowski, który w barwny sposób opowiedział o początkach herbu i Rodu Sciborów-Ostojów. Ostatni wykład wygłosił Pan dr Jan Ciechanowicz i dotyczył on wybitnych przedstawicieli Rodu Ostoja oraz genealogii Adama Mickiewicza. Wykłady trwały od godziny 12-tej do godziny 18-tej, z przerwą na lunch.

Po wykładach odbył się mecz bilardowy między Panem Kamilem Danielewiczem a Panem Markiem Hajdowskim Potapowiczem, zakończony zwycięstwem Pana Marka. Mecz był zacięty i dostarczył wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i kibicom. Wspólny uroczysty obiad rozpoczął się o godz. 20 w Sali Pałacowej. Po wyszukanych daniach głównych, uczestnicy jeszcze długo zasiadali przy stole, omawiając plany dotyczące przyszłości Stowarzyszenia, które przybliżył Pan Kamil Danielewicz w swoim wystąpieniu. Ponieważ temat przyszłości Stowarzyszenia jest tematem ważkim i obszernym, jak również leżącym na sercu wszystkim jego członkom, dyskusja kontynuowana była jeszcze następnego dnia podczas wspólnego śniadania.

Zjazd zakończył się oficjalnie w niedzielę 7 lipca o godz. 12.00.

Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w zjeździe. Szczególne podziękowania składamy w imieniu wszystkich uczestników wykładowcom, którzy zgodzili się wzbogacić zjazd swoja wiedzą i doświadczeniem.


Poniżej skrót wystąpienia Pana Kamila Danielewicza i poruszone przez niego zagadnienia:

Wartości rodowe - Kamieniem węgielnym Stowarzyszenia jest przekonanie, że łączy nas świadomość wartości wynikających z tradycji rodowych, mimo odmiennych zdań czy przekonań politycznych, religijnych itp. (przykład Ignacego Marchockiego).

Herb i Ród - Ród w średniowieczu, położenie geograficzne majątków, wykształcenie, solidarność rodowa, heraldyka – od zawołania do herbu zwartej grupy rycerzy tworzących rycerski Ród Ostoja.

DNA Ostoi - Praca naukowa, która ma na celu przybliżenie członków Stowarzyszenia do kwestii początków Rodu Ostoja jak również pokrewieństwa miedzy rodzinami.

Propozycje działalności (projekt „Ród Siłą”)

1. Stworzenie silnej organizacji rodowej;

2. Dbałość o edukację młodzieży poprzez stypendia (przykład społeczeństwa żydowskiego, które dba o każdy talent, który później toruje drogę innym), koło młodych, patenty, nauki ścisłe, nauki humanistyczne;

3. Jedność i solidarność - popieranie organizacji patriotycznych, których celem jest dobro Polski;

4. Godne życie – pomoc osobom w starszym wieku, chorym i tym, którzy potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Propozycja finansowania projektów

1. Przedstawienie projektu biura prawniczego;

2. Przedstawienie projektu zdrowej żywności jak również polskiego rzemiosła pod patronatem Ostoi (najwyższa, jakość, polskie firmy i polskie produkty);

3. Cele charytatywne – Ostoja, jako znak jakości i jedności.

Propozycje działań marketingowych

1. Marketing Herbu Stowarzyszenia poprzez świadomość społeczeństwa z wykorzystaniem Internetu: portale społecznościowe, Youtube;

2. Budowa sieci kontaktów – przykład „six degree of separation”.


W imieniu Organizatorów:

Rafał Ścibor-Bogusławski

Prezes Stowarzyszenia Rodu Ostoja


Fotogaleria

Zobacz też