Bogusławski Stanisław (ziemianin)

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Anna i Stanisław Bogusławscy z dziećmi w 1906 r.
Dwór w Wilkowicach

Stanisław Ścibor-Bogusławski herbu Ostoja (ur. 1864, zm. 1936 w Wilkowicach) – ziemianin, właściciel Wilkowic.

Syn Władysława Wincentego i Józefy Skotnickiej h. Rola małżonków Bogusławskich, dziedziców Zaborowa. Wnuk Wojciecha Ścibor-Bogusławskiego, oficera wojsk napoleońskich i Klary Michaliny Franciszki Przeuskiej dziedziców dóbr Pawłówek i Czajków koło Kalisza. Potomek w czwartym pokoleniu Franciszka Ścibor-Bogusławskiego h. Ostoja, rotmistrza w konfederacji barskiej.

Rodzeństwo Stanisława Bogusławskiego: 1. Kazimiera (1863-1914), za Kazimierzem Drzewieckim; 2. Wojciech, ożeniony z Wandą z Mateckich; 3. Zofia (1867-1951), za Wacławem Zakrzewskim.

Stanisław Bogusławski uczęszczał do gimnazjum w Sandomierzu potem do szkoły (prawdopodobnie) stolarskiej w Lublinie. Nie skończył jej jednak. Jego zainteresowania od najmłodszych lat dotyczyły rolnictwa i hodowli a nie stolarstwa. Praktykował w różnych majątkach m.in. u Śliwińskich w Suchej. Wreszcie został rządcą w Nowej Wsi koło Poddębic - majątku wówczas należącym do Skrzyńskich. W tym czasie, w sąsiednich Wilkowicach poznał pannę Annę Lochman, do której chodził w konkury. Wkrótce został administratorem majątku Tobolice (za Golicami). Z Anną Lochman (1876-1953) Stanisław Bogusławski ożenił się dnia 19 kwietnia 1893 r. Niedługo po ślubie młodzi państwo Bogusławscy przeprowadzili się do Wilkowic (1894 r.). Majątek Wilkowice położony nieopodal Poddębic, zanim stał się własnością Anny i Stanisława Bogusławskich, należał do księdza Feliksa Sulimierskiego, syna płk. Sulimierskiego. Później zapisany został w spadku Annie Lochman. Anna była córką Bronisławy Mazowieckiej i Józefa Lochmana a wnuczką po mieczu Józefa Lochmana i Sieroszewskiej, przy czym po kądzieli wnuczką Chlebowskiej primo voto Mazowieckiej, sekundo voto pułkownikowej Sulimierskiej. Anna urodziła się w 1876 r. Jej dziadek - Józef Lochman był mianowany przez Wielopolskiego naczelnikiem powiatu Piotrków Trybunalski. Za udział w Powstaniu Styczniowym skonfiskowano mu majątek. Babka z Sieroszewskich była bliską krewną pisarza, zesłańca i w końcu senatora w wolnej Rzeczpospolitej - Wacława Sieroszewskiego (1858-1945). Bogusławski był założycielem „Wzorowej Wsi” z mleczarnią spółdzielczą, bankiem ludowym i spółdzielczym sklepem. Na zabezpieczenie działalności społecznikowskiej zaciągał pożyczki, w wyniku których zajęto mu hipotekę. Spłaty długów dokonał syn Anny i Stanisława Bogusławskich - Tadeusz gospodarujący po nich w Wilkowicach. Stanisław Bogusławski zmarł w 1936 r. Pochowany został na cmentarzu w Turze koło Wilkowic.

Dzieci Stanisława Bogusławskiego i Anny Lochman (1876-1953): 1. Zofia (1894-1981), za Julianem Pieńkowskim, po których córka Wanda, małżonka Jerzego Thuna, z którym ma córki - Barbarę, Małgorzate i Katarzynę; 2. Wojciech (1895-1899); 3. Stefan (1897-1978), ożeniony z Janiną z Olszewskich; 4. Tadeusz Józefat (1899-1992), ożeniony z Janiną z Ursyn-Pruszyńskich; 5. Halina Julia (1901-1986), za Józefem Jaxa-Kwiatkowskim; 6. Władysław (1902-1945), ożeniony z Anną z Jałoszyńskich; 7. Jan (1904-1939); 8. Maria (1906-1994), za Jerzym Zawadzkim.


Zobacz też


Bibliografia


  • T. Epsztejn, S. Górzyński, B. Konarska, Ziemianie polscy XX wieku, DiG, W-wa 2016, s. 4-8.
  • J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 37.
  • R. Bogusławski, Dobra ziemskie Ścibor-Bogusławskich w Ziemi Sieradzkiej XV - XX w., Na Sieradzkich Szlakach, 4/2007.
  • Rodzina Thunów.