Błociszewski Kazimierz

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Button-flaga-polski.jpg

Kazimierz Błociszewski - urodził się 13 X 1823 r. w Witowie, syn Stanisława Leonarda i Anny Manugiewicz. Historyk, autor czterotomowej Historii powszechnej.

W 1845 r. organizuje powstanie w Wielkim Księstwie Poznańskim, w r. 1846 aresztowany i osadzony w Sonnenburgu a później w Moabicie pod Berlinem. Skazany na dożywocie w 1848, uwolniony wraca w poznańskie, gdzie walczy w kampani 1848 r. Uczestnicy w bitwie pod Miłosławiem gdzie wykazuje się męstwem w toczonej walce. Postrzelony w prawą nogę, wzięty do niewoli zostaje odwieziony do szpitala w Śremie gdzie lekarze stwierdzili koniecznośc amputacji nogi. Wydalony przez władze pruskie udaje się do Paryża gdzie bierze wydatny udział w życiu emigracji, był czynnym członkiem zarządu Instytucji Czci i Chleba oraz Towarzystwa Pomocy Naukowej. U schyłku życia napisał życiorys Seweryna Elzanowskiego, współwięźnia z Berlina. Ożenił się z Anną Beamont, zmarł 25 VI 1878 r. w Paryżu, jest pochowany na cmentarzu polskim w Montmorency.


English flag.png

Podstawa źródłowa: PSB, T II, str. 135 - Jerzy Skowronek, Cmentarz Polski w Montmorency.