Starzycki

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja zlocona.jpg

English flag.png

STRONA GŁÓWNA OSTOI

Przejście na stronę główną

Historia rodziny

Stara rodzina szlachecka - odwieczna szlachta znana od II połowy XV wieku, Barones regni. Pierwszą znaną osobą w rodzinie Starzycki herbu Ostoja był Mikołaj (Nicolas), żyjący na przełomie XV i XVI wieku. On i jego bliscy potomkowie mieszkali na terenach Korony Królestwa Polskiego, początkowo w pow. jaworowskim na Ziemi Lwowskiej skąd kolejni potomkowie w XVI wieku przenieśli się na Podole. Rodzina ta wydała z siebie wielu znakomitych polityków, żołnierzy, artystów i ludzi piastujących odpowiedzialne urzędy wiejskie.

O historii tej odwiecznej szlachty lwowsko/podolskiej więcej napisane jest tutaj.

Dokumenty

Zdjęcia i skany Starzycki

Zdjęcia przodków rodziny Starzycki

Współczesne zdjęcia osób z rodziny Starzycki

Galeria obrazów autorstwa rodziny Starzycki

Zdjęcia grobów przodków rodziny Starzycki

Drzewa genealogiczne rodziny Starzycki

Członkowie rodziny Starzycki

Członkowie rodziny Starzycki, pierwsza linia znana od XV/XVII wieku oraz inne linie znane od XVIII/XIX wieku.

Spokrewnione rodziny szlacheckie

Spokrewnione lub spowinowacone rodziny z tego samego rodu Ostoja i innych rodów szlacheckich.

DNA rodziny Starzycki

Kontakt w sprawach dotyczących strony Starzycki