Historia rodziny Gajewski

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

English flag.png

Ostoja tarcza korona1.jpg

Gajewski - odwieczna szlachta, rodzina rycerska, stara arystokratyczna, senatorska i dla Polski wielce zasłużona linja Ostoi wywodząca się z Gaju Ostoi Błociszewskich, powiat kościański (obecnie śremski) w Wielkopolsce. Wyszli oni z Błociszewa w powiecie kościańskim a nazwisko wzięli od innej wsi Gaj, obok pierwszej leżącej. Pisali się także "z Błociszewa". Spokrewniona z przednimi rodzinami Rzeczpospolitej. Pierwsza informacja u ww. Bonieckiego o przodkach rodziny dotyczy Jakusza Gajewskiego, który z żoną Przecławą miał sprawę w sądzie w Poznaniu w 1394 r.

Historia rodziny

Gajewski Franciszdek colonel.jpg
Gajewski Jozef.jpg
Palace in Rydz of Blociszewski and Gajewski.jpg

Późniejsze pokolenia w prostej linii wywodzącej się ze wsi Gaj k/Śrema i Orla k/Jarocina:

Jan, syn Wincentego i Zofii Sepińskiej, pisarz grodzki kaliski w 1578 r., podstarości i sędzia grodzki poznański w 1579 r., sędzia ziemski poznański w 1581 r., od 10.12.1587 do 20.01.1588 był marszałkiem sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zm. 1595. Siostry jego: Katarzyna, żona Krzysztofa Koszuckiego w 1587 r., matka kanonika poznańskiego, i Anna, żona Bartłomieja Cieleckiego w 1583 r. Wojciech z Błociszewa, syn Jana, sędziego, starosta ujski i pilski, dworzanin królewski, sprzedał Orlą w 1622 r.

Franciszek podpisał z województwem poznańskiem, elekcyę Augusta II-go. Żonaty z Wiktoryą Choińską, wspólnie z nią wykupił starostwo kościańskie od Gurowskiego, za konsensem królewskim z 1720 r. W 1730 r. został kasztelanem konarsko-kujawskim. Umarł w 1734 r., a pozostała po nim wdowa, odstąpiła starostwo kościańskie synowi swemu Antoniemu, za konsensem królewskim z 1738 r. Antoni wyjednał dożywocie na tem starostwie dla żony swej, Izabelli z Mycielskich, w 1744 r. W 1745 roku otrzymał konsens królewski, na nabycie starostwa łęczyckiego od Szołdrskiego, a w 1746 r. na odstąpienie starostwa kościańskiego szwagrowi swemu Józefowi Potockiemu i żonie jego, Maryi z Gajewskich i w 1748 r. na odstąpienie starostwa łęczyckiego Łuszczewskiemu. Starostwo kościańskie odstąpili dopiero za konsensem królewskim z 1775 r. Lipskim. W roku 1756 został kasztelanem nakielskim, umarł 1775 we Wschowej.

Rafał Tadeusz, syn Franciszka, kasztelana konarskiego, a brat Antoniego, kasztelana nakielskiego i Andrzeja, otrzymał 1740 r. konsens królewski, na nabycie od Szczanieckiego starostwa gnieźnieńskiego (Sig. 26). W 1759 r. odstąpił to starostwo Miaskowskiemu, a został chorążym wschowskim. W 1764 r. został kasztelanem rogozińskim. Żonaty 1-o v. z Józefą Mielżyńską, 2-o v. z Katarzyną Tworzyańską, z pierwszej żony miał córki: Wiktoryę za Janem Kwileckim i Annę, 1-o v. za Andrzejem Radolińskim, 2-o v. za Fryderykiem von Flothowem. Z drugiej żony syn jego Bonawentura, rotmistrz kawaleryi narodowej 1783 r. ożeniony 1-o v. z Anną Mielżyńską, 2-o v. z Joanna Mycielską, pozostawił z pierwszej żony syna, Józefa, pułkownika b. wojsk polskich, poległego 1831 r. pod Ostrołęką, a z drugiej - córkę Leokadyę, za Gustawem hr. Engeströmem.

Miał jeszcze Rafał, kasztelan rogoziński, z drugiej żony syna Ksawerego i córki: Aloizę za Michałem Krzyżanowskim i Franciszkę za Łukaszem Szczanieckim, zmarłą 1799 r.

Adam, drugi syn Rafała, kasztelana rogozińskiego z Tworzyańskiej, ur. w Wrocławiu 1758 r., z Eleonorą Garczyńską, pozostawił córkę Antoninę, za hr. Stanisławem Broel Platerem i synów: Józefa Franciszka, ur. w Margoninie 1792 r., dziedzica Kosmowa, w powiecie kaliskim, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1838 r. i Apolinarego, ożenionego z Emilią Garczyńską, zmarłą w Poznaniu 1885 r., pochowaną w Wolsztynie, z której syn Stefan, kawaler maltański, dziedzic Wolsztyna.

Franciszek, pułkownik b. wojsk polskich, z Emilii Garczyńskiej pozostawił synów: Ewarysta - księdza i Józefa, właściciela Turzna, Mgowa i innych, zmarłego w Turznie 1889 r., pochowanego w Wielkołące, ożenionego z Łucyą Działowską, zmarłą w Turznie 1899 r., pochowaną w Wielkołące, z której synowie: Stanisław, ożeniony w Warszawie 27-go Czerwca 1892 r. z Maryą Jagnińską, córką Ksawerego z Garbacza i Józefy hr. Lubienieckiej i Władysław, dziedzic Turzna, ożeniony 16-go Października 1895 r. w Wielkołące z hr. Felicyą Mielżyńską, córką hr. Macieja i Teresy z hr. Mycielskich, oraz córka Marya.

Z linii lidzkiej Ostoi Gajewskich notowamny jest Gajewski MaciejMaciej z synami: Bartłomiejem, Felicyanem, Mateuszem i Hipolitem, syn Szymona, wnuk Jerzego, prawnuk Kazimierza w 1683 r. dziedzica Zagór w powiecie lidzkim. Maciej dowiódł szlachectwa przed Deputacyą Wywodową Wileńską w 1820 r.

Czacz

Znani przedstawiciele rodziny Ostoi Gajewskich

Rycerz Ostoja rys R Boguslawski copy.jpg
  • Jan Gajewski - pisarz grodzki kaliski 1578, podstarości i sędzia grodzki poznański 1579, sędzia ziemski poznański 1581, od 10.12.1587 do 20.01.1588 marszałek sejmu Rzeczpospolitej
  • Antoni Gajewski, ur. 1710 - otrzymał konsens królewski, na nabycie starostwa łęczyckiego od Szołdrskiego. Starosta kościańskim 1742-1752, kasztelan nakielski 1756
  • Józef Gajewski - pułkownik wojsk polskich, poległy 1831 w bitwie pod Ostrołęką.
  • Franciszek Józef Gajewski - pułkownik, adiutant Napoleona, kawaler Legii Honorowej. Brał udział w Powstaniu Listopadowym - dowódca dywizjonu jazdy kaliskiej
  • Wacław Maurycy Gajewski - kierownik wydziału finansowego w wojewódzkim przedstawicielstwie Delegatury Rządu na Kraj powstałym w marcu 1942 w Wilnie
  • Teodor Gajewski - artysta rzeźbiarz, autor pomnika Chrystusa z 1935 w Bydgoszczy (na skwerze na Szwederowie)

Członkowie rodziny Gajewskich

Majątki ziemskie Gajewskich

Bibliografia

  • Adam Boniecki, Herbarz Polski,

Linki zewnętrzne