Historia rodziny Boguszewski

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja tarcza korona1.jpg

English flag.png

Boguszewski - rodzina szlachecka należąca do Rodu Otoja na majątku Bogusze w ziemi Drohickiej, województwo Podlaskie. W roku 1564, Marcin de Bogusze był właścicielem tego majątku. Rodzina posiada urzędy w ziemi lubelskiej i podlaskiej, miedzy innymi komornicy i podkomorzy.

Historia rodziny

Udowodnienie szlachectwa przez Jana Kazimierza, dopełnione w grodzie warszawskim 1686 r. (DW. 56 f. 1806) poucza nas, że żyjący w połowic XVI-go wieku Marcin dziedzic na Boguszach, w ziemi drohickiej, miał dwóch synów Stanisława i Trojana. Stanisław Boguszewski z żoną Małgorzatą Zaleską miał syna Pawła , który ożenił się z Anną Rudzieńską z którą zeznał zapis dożywocia 1628 r. (Perp. Czers. 8). Kazimierz Boguszewski, syn Anny i Pawła, był dziedzicem majątku Górowo w roku 1668, z żoną Zofią Piegłowską miał syna Jana Kazimierza, komornika ziemskeigo lubelskiego 1690 a w r. 1700 burgrabiego czerskiego, w końcu pisarz stężycki. Z żoną Zuzanną Wóleckich, l-o v. Łączyńską, zeznał zapis dożywocia 1686 r. (Perp. Czers. 14 A).

Synowie Jana Kazimierza: Michał, Józef i Stanisław, kanonik kijowski 1733 r. Michał, podstoli latyczowski i burgrabia czerski, żonaty z Maryanną z Zawiszów, wdową po Andrzeju Oborskim, zeznał z nią zapis dożywocia 1711 r. Józef, żonaty z Zofią z Bobickich, ustąpił synowi swemu Leopoldowi pewną sumę 1749 roku. Konstancya, siostra Leopolda, l-o v. Paszkowska, 2-o v. Szczucka (Perp. Czers. 17, 18, 23 A, 27, 29 i 39).

Trojan, drugi syn Marcina, miał synów; Jakóba i Stanisława. Jakób, z Katarzyny z Fałkowskich miał synów Walentego i Stanisława, który z Magdaleny z Korzeniowskich miał syn Jakóba, byli świadkami w sprawie udowodnienia szlachectwa przez Jana Kazimierza.

Augustyn i Aleksander, cześnik bielski 1783 r. pisali się z województwem sandomierskiem na elckcyę Stanisławra Augusta. Obydwaj dowiedli szlachectwa w Galicyi 1782 r. w sądzie grodzkim bieckim, pisząc się z Boguszewa, bez podania herbu (Goł.). Jan Franciszek, syn Antoniego i Anny z Bolestów, sprzedał część Kalinowca Ossolińskiemu 1781 r. Michał, syn Benedykta i Reginy z Jaszczołtów, sprzedał części we wsi Bogusze 1762 r. (DW. 82 f. 449 i 469). Stanisław, syn Benedykta i Ewy z Wińskich, sprzedał część wsi Chroły 1796 r. (DW. 97 f. 540 i 111 f. 166).


Krzysztof Boguszewski był znanym malarzem, żył i pracował w Wielkopolsce, zm. w Poznaniu w r. 1635.

Uznani członkowie rodziny Boguszewski

Majątki ziemskie Boguszewskich

Linki zewnętrzne

  • [1] Boniecki T.1, p.188