Deklaracja członka Stowarzyszenia Rodu Ostoja

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja tarcza korona1.jpg


Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Rodu Ostoja


Ja, ....................................., herbu Ostoja w przytomności swojej, niniejszym pismem oznajmuję iż mając ustawicznie przed oczyma powinność ku ojczyźnie swej sławnej, którejśmy wszystkę poczciwość, ozdobę, pożytek pospolity a najwięcej umocnienie od niebezpieczeństwa opatrzyć powinni, bacząc też przy tym i przed oczyma mając chwalebny związek i społeczność szlachecką przodków swych, do Stowarzyszenia Rodu Ostoja przynależność swą deklaruję jako też pomoc wszystkiemi siłami i możnościami do dobrego i szczerego braterstwa jego afiliantów.

Oświadczenie Członka Stowarzyszenia Rodu Ostoja

Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia ujęte w jego Statucie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rodu Ostoja zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmian.) w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

Dnia...............

Podpis...............................

Dane osobowe

1. Nazwisko i Imię:................
2. Data i miejsce urodzenia:..............
3. Adres mailowy:........................
4. Inne dane teleadresowe (wg uznania):........................

. Nazwisko - Imię Ojca i Dziadka po stronie Ojca - miejsce i data urodzenia:

Ojciec: ..................................

Dziadek:..................................