Solecki Andrzej Tadeusz

Z Ostoya
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Andrzej Tadeusz Solecki – (1923-1994) architekt, profesor Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1989 r. Senat AR w Krakowie powołał A. Soleckiego na stanowisko profesora AR w kierowanym przez niego Zakładzie. W 1993 r., po 46 latach pracy na Uczelni, a 40 w Zakładzie GUTW, odszedł na emeryturę. Profesor — mistrz i mentor naszego zespołu zmarł rok później.

Andrzej Tadeusz Solecki - (1923-1994) architect, professor of the Agricultural University in Krakow. In 1989 he became a proffesor of the Agricultural University in Krakow. In 1993, after 46 years of service to the University, and 40 in the Department of GUTW, he retired. Professor - master and mentor our team died a year later

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia