Historia rodziny Gajdowski-Potapowicz

Z Ostoya
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

English flag.png

Ostoja tarcza korona1.jpg

Gajdowski-Potapowicz - odwieczna szlachta, rycerze, litewska rodzina bioracą nazwisko od przodka rodziny Potapa. Odwiecznych prawa tej zanej rodziny zostały potwierdzone przez króla Zygmunta w roku 1572. Druga część nazwiska rodziny pochodzi od majątku Gaydowgi.

Spis treści

Historia rodziny

Bojar.jpg

Rodzina wywodzi się z prawosławnych bojarów rosyjskich, została adoptowana do rodu Ostoi w roku 1450. Grzegorz, syn Bogdana a wnuk Potapa, i dlatego biorący nazwisko Potapowicz, dostał zatwierdzenie od króla Zygmunta w roku 1572 swych prastarych praw, majątków i przywilejów ziemskich, od poprzednich władcow Litwy jego przodkom nadanych. Prawnuk Grzegorza, Leontij służył w wojsku zaporożskim, a jego potomkowie otrzymali nadania ziemskie od cesarzów rosyjskich. Z nich Wasili, syn Jana, od majątku Gaydowgi wziął nazwisko Gaydowski, łącząc je z pierwszym nazwiskiem Potapowicz. Z jego potomków, Jan z synami Włodzimierzem i Michałem w roku 1857 a Daniel w roku 1848, wylegitymowani w cesarstwie i zapisani do księg szlachty guberni kijowskiej. Daniel i Jan, synowie Maksyma, urzędnicy w guberni kijowskiej w roku 1859.

Wojciech nabył w roku 1615 majątek Medyki od Libiszowskiego. Samuel, strażnik wileński, rotmistrz chorągwi węgierskiej Wołłowicza w roku 1667. Andrzej z ziemią nurską, a Kazimierz i Marcin oraz Marcin, z ziemią ciechanowską, podpisali elekcyę Augusta II-go. Wojciech, spadkobierca po bracie Antonim, plebanie goleniowskim, 1739 r. Franciszek z ziemią łomżyńską pisał się na obiór Stanisława Augusta. Antonina, córka Adama, cześnika łomżyńskiego i Katarzyny Ostoi Raczkówny, zawarła w roku 1770 intercyzę przedślubną z Józefem Kwiatkowskim.

Zacni przedstawiciele rodziny Gajdowski-Potapowicz

Rycerz Ostoja rys R Boguslawski copy.jpg
  • Potap - protoplasta rodu

Członkowie rodziny Gajdowski-Potapowicz

Majątki ziemskie Gajdowski-Potapowicz

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, T.4, str.75
  • Adam Boniecki, Herbarz szlachty polskiej i archiwa wileńskie
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia