Dyskusja:Danielewicz

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Starsze linie Ostoi ze sredniowiecza Linja Gniazdo Rok Inna informacja Herbarz, info DNA PROJECT PRIORITY LIST Y-67

1 Balicki IV-B Balice, Malopolska 1411 Tatomir 1411, Daszko 1430 przeniesli sie na Rus Czerwona, Lwow, leg w krolestwie 1860 Uruski, Minakow Nr. Surname Year Name Status

2 Bańkowski (Bankowski) IV-C Bańki (Klopoty-Banki?) 1460 Mikolaj - Piotr, ławnik ziemski tczewski, z Bańków ze wsi Bańki w ziemi bielskiej 1 Poniecki 1200 Tomasz Michal 3 Baranowski (Jerzykowski line) IV-A1a-1 Baranowo 1519 Stanislaw, Pow. Braclawski, gniezninski Slownik hist. geograf. IH PAN - Baranowo, Jerzykowo Marcin YES

4 Brodowicz OSPEC ??? 1782 Jan, wojewodztwo Polockie 1689 minakowski 2 Iłowiecki 1300 Piotr YES

5 Bartkowski (alias Bartoszewski) II-B1a Bartkowce (Bartkowice) 1400 Marcin z Bartkowic na univ. Krakowskim, Belzki, Sieradz, Radom, na Rus ok. 1500, Klemens z Bartkowic 1414 3 Kiedrzyński (Biel) 1300 Marta- father asked/ NA

6 Bątkowski I Bątkowo 1419 Jasiek z Bątkowa, Inowroclaw, Brzesko Kujawskie 4 Swierczyński (Świerczyński)-z Garbowskich 1307 Mariusz YES

7 Bębnowski V-A1 Bębnowa (Bąbnowo) 1527 Stanislaw z Bębnowa dawniej Bąbnowo w powiecie raciąskim 5 Sędzimir odm. (der. from Łukowicki) 1336 Beata - maz Melchior YES 8 Blinowski II-C1 Blinowo, Charzowice 1470 Jan w Sandomierskim, Pisali się: na Grabianowicach, Jan of Charzowice 1470 Tomasz

9 Błociszewski IV Błociszewo, Lubiatowo 1358 Mirosz z Błociszewa w powiecie kościańskim, kasztelan santocki, niekiedy blednie Zlociszewski 6 Politalski (Politański) 1358 Maciej asked/ NA

10 Bogusławski II-B1 Bogusławice 1426 Maciej z Bogusławic, Piotrkow, Radomsko (Boguslawice w Radomsku nna ziemi Sieradzkiej) 7 Blociszewski 1370 Adam YES

11 Boguszewski IV-C1 Bogusze ca 1564 Marcin na Boguszach, zmiemia Drohicka (Podlaskie), Lublin, Bialorus/Lit, granica Rosji 8 Karlinski 1376 Michal Tomasz Dobromir asked/ NA 12 Bratkowski (Ozieblowski) II-C1a Bratkow 1500 Jan z Bratkowa, pow sandomierski, niekiedy mylnie Przegonia 9 Ostaszewski 1424 Kasia NO 13 Brokowski V-A1 Brokowo 1419 Pawel 1419-1425 z Brokowa w polnocnym Mazowszu (akta lomzynskie), Jan, ziemianin w podlaskim 1771 uruski Krzysztof asked

14 Broniowski (linja Slonskich) II-C1 Broniów 1421 Zbigniew z Broniowa 1421, Stanislaw w krakowskim, Broniow a pozniej Slonkow a od nich Slonscy boniecki

15 Bzowski (Janota-Bzowski z Bzowa) II-B1b Bzow (i Karlin) 1388 Marek, syn Mikolaja z Bzowa (Mazowieckie), Ochonie Krakowskie, Litw, Bialorus, ruskie, pozniej z Janikowa-Janikowscy slownik IH PAN 10 Scibor-Marchocki 1436 Michal asked/ NA 16 Chełmski (Scibory) II Chełmno 1304 Comes Marcin, Tomisław Chełmski z Chełmna, akt Poznań, w calej RP Anna asked

17 Kotkowski (Chotkowski) II-A1 Rudołtowice, Chotkowo, Wola K. 1552 Z Rudoltowic, dalej z Chotkowa (Krak) Jan, Kotkowo sieradz, Jan Rudoltowice, Tomasz w Gaju(sandom), 1450 Uruski 1 Brodowicz 1410 Tadeusz YES 18 Ciechański (z Bartkowskich) II-B1a-1 Ciechanki 1531 Mikołaj z Ciechanki w powiecie lubelskim, pow wolkowyski Boniecki, Uruski 2 Lniski 1413 Rafal asked/NA 19 Chrostowski (Wawrzynscy?) II-A1 Chrostow, Jablonne 1399 Derslaw 1399,Stanisława z Chrostowa, ciechanow Maz. 1690 r, Katarzyna 1605 Volyn, Brzesc lit, pisali z Jablonne Niesiecki Blazej Mateusz asked 20 Chrząstowski IV-A1a-1-1 Chrząstowo (moze i z Brzezia?(B)) 1578 Stanislaw-Krzysztof, Walenty z Chrząstowa w wojew. sieradzkiem, pow. radomski, rawski, Lwow Boniecki, Uruski 3 Staszewski 1413 Kamil asked/ NA 21 Chyżyński (Chyżewski) IV-B1 Chyżowice 1472 Mikołaj z Chyżowic, Lwow 1497 r., Jan Chyżowski in Sanok 1497, Chiechanow Niesiecki, Chyżowice-wiki 4 Domaracki (Domaradzki) 1414 Kazimierz YES 22 Cieśliński II-A1 Cieśliny 1419 Piotr z Cieślina, świadczył w Krakowie 1419 roku, woj oswiencimskie (dawniej powiat lelowski), braclawskie 5 Koźniewski (Kożniewski) 1419 Marek(Ostoja) asked 23 Dembowski (Dębowski) IV-C1 Dębowica 1580 Wojciech z Dębowicy w powiecie łukowskim, Lubelskie, dalej w 1804 na Podolu 6 Zagorski 1448 Leon (Ostoja) asked 24 Dmosicki (Dmościcki) II-C Dmosice, Kiełczyn 1352 Klemens, Przecławem, Stanisławem z Dmosic w pow. sandomierz, Krakow, Spisz. Podole, Chelminskie 7 Bańkowski (Bankowski) 1460 Lukasz asked 25 Dobromirski II-C1 Dobromirz, Krzykowo 1441 Piotr w Krakowskim 1441, Dobromirz w pow. chęcińskim (Sandomierskie), Krzykowo na Podolu, Lwow 8 Blinowski 1470 Krzysztof 26 Domaracki (Domaradzki) II-C1 Domaradzice 1414 Piotr z Domaradzic (na pol z jatrzebcem) w pow. sandomierskim, univ Krak, orszanskie, Galicja, Rus Boniecki, Niesiecki, Uruski, Paprocki 9 Chyzynski 1472 Kalina NO 27 Dudkowski (Dutkowski) V-A3 Dudki 1631 Dudki (lomzynskiej) Kilian, pozniej w woj. Gniezno, Stanislaw udowodnił poch szlach. w Królestwie 1854 r. minakowski 10 Mioduszewski 1486 Ireneusz asked 28 Gajewski IV-1 Gaje 1394 Jakusz, wyszli z Błociszewa, pozniej z Gaju, wsi obok pierwszej leżącej, w powiecie kościańskim, Poznan Adrian

29 Gawłowski II-A1a Gawłowo, Bogurzyn 1401 Leonard+syn Leonard Gawlow z Krak. I pow. 11 Potocki 1488 Jaroslaw

30 Głazowski (Głazewski) V-A1 Głazow, Chrzczonki 1471 Stefan, Boguslaw syn Macieja 1473 z Głazowa w ziemi rożańskiej, univ. Krakow 12 Raczko 1450 Waldemar asked Aleksander 31 Głębocki V-A1 Głębociec (Głęboczka) 1387 Sędziwoj Głębocki z Głęboczka (dawniej Głębociec), Poznan, univ. Krakow, rozni kannonicy, Walenty 1420 13 Kozak 1450 Arek YES 14 Rylscy - drugi test +upgrade Krzysztofa Krzysztof YES 32 Głogiński IV-A1b Głoginno, Strzalkowiec 1430 Jan Gloginski 1430 (z Noskowska) Mikołaj z Głoginna 1578 w pow pyzdrskim, Wojciech lozniczy krolewski 1502 minakowski 15 Zabierzowski (z Gniady) 1350 Piotr asked

33 Gniady II-A1b Krzcięcice 1386 Stasiek Gniady z Krzcięcic 1386-1388, sprawy w sądzie krak. - ostatn. 1546 (Boniecki)- pozniej Zabierzowski (Piotr) PARY Status 34 Scibor-Gorkowski (od Ilowieckich) IV-A1c-1 Górki 1640 Gorki kolo Ilowca Ilowieckich. Akta warsz. z 1695 roku wspominają o Andrzeju, Kijow, Krakow, Tomasz 1775 uruski, boniecki 1 Blociszewski Poznan invited accepted in lab 35 Ilikowski (od Gniady) II-A1 Ilikowice 1376 Klemens z Ilikowic 1376 r minakowski 2 Ilowiecki Poznan invited accepted back to lab 3 Swierczynski Poznan invited accepted back to lab 36 Iłowiecki IV-A1c Iłowiec, Morki 1300 Komes Wisław z Iłowca, świadek w latach 1300-1303 Kalisz, Poznan, univ. Krak 4 Poniecki Krakow invited NA NA 37 Jackowski II-B1 Jackowo 1426 z Jackowa h. Moscic i Ostoja. Jan Grek z Jackowa w powiecie radomskim, województwie sieradzkiem, Radom, krakow 5 Sedzimir Krakow invited accepted back to lab 6 Rylski Krakow ? invited accepted ordered 38 Jajkowski (Jaykowski) II-B1 Jajek 1411 Adam z Jajek 1411 r. w Sieradzu, 1445 r. w Radomsku, Kijew 7 Domaradzki Sandomierz invited accepted back to lab 39 Janiszewski II-A1 Janiszewo, Podgorze Krakowskie 1450 Podgorze Krakowskie, pozniej Janiszewo (poln Mazowsze) ca 1450,Jerzy Janisz., syn Jerzego dal J. Maciejowi 1609, Lublin IH PAN, Uruski 8 Boguslawski Czestochowa invited accepted in lab 40 Jerzykowski (later also Baranowski) IV-A1a Jezrzykowo, Borkowo, Gortatowo 1387 Namram itd, Drogosta, pisali się z Jerzykowa, w powiecie gnieźnieńskim, Mazowsze, czerskie, bracawskie Patrz Slownik historyczno geograficzny PAN - Baranowo, Jerzykowo 9 Zagorski Czestochowa invited NA NA 10 Kozak Czestochowa invited accepted back to lab 41 Karabczewski (Krabczyjowski, Karapczewski) IV-B1 Karaczów 1383 Bazyli Karaczewski otrzymał 1383 r, Podole-pow. Kamienieckim, Litw-Rus, Galicja - Daszkowce, Hryczowce, Chodykowce Czarnokońce, Sokołowce, Krasnostawce, Kniehinin, Przewrocie, Orynin i inne, a w ziemi bełskiej: Osardów, Żuzły, Głuchowo, Chłopiatyn i Wirzbiąrz Boniecki 10 Targonski Mazowsze invited accepted back to lab 42 Karliński (z Bzowskich z Bzowa i Karlina) II-B1b Karlin 1376 Wojtek, Miczek, Jasie+Sandek z Karlina w powiecie lelowskim, Litwa-Ruski, Podole-Volyn IH PAN 11 Brodowicz ? invited NA NA 43 Kaweczyński (Kawieczyński) III-A1 Kawieczyn, Lubodzież 1457 Pietrasz z Kawęczyna w powiecie świeckim, Pomorze-Prusy, pozniej na Litw-Rusi Uruski, Boniecki 13 Chrzastowski Kujawy/ Poz invited accepted received 44 Kiedrowski IV-A1 Kiedrowo 1399 Nikel z Kiedrowa (powiat kcynski) ma sprawę w Gnieźnie 1399 r, Sieradz, Prusy

45 Kiedrzyński (Biel) II-B-1 Kiedrzyn 1300 Małgorzata, Mikołaj z Kiedrzyna pod Częstochową, z rodziny Biel z Bleszna, Scibory

46 Komorowski (Komor) - Scibory (od Ilowieckich?) V-A1 Komorowo (Komor) 1432 Albert, wyszli z Komor, w ziemi ciechanowskiej, univ. Krak, w calej Rp

47 Kondradzki (Kondracki) V-A1 Konradziec 1412 Jakób z Konradźca, student uniwersytetu krakowskiego 1412, chelmskie i plockie

48 Kozak (Krepski) II-C1 Krepy 1470 Mikołaj Krępa w województwie świętokrzyskim, powiat opatowski, gmina Iwaniska Dlugosz

49 Koźniewski (Kożniewski) V-A1 Koźniewo 1419 Miczek z Koźniewa (Lysaki) w ziemi ciechanowskiej - mazowieckie

50 Krępski (Krempy-Kozak) II-C1 Krempy 1259 z Krempy w pow sandomierskim, w par Mydłowskiej, Piotr z Krempy, star san, zginął z brat Zb 1259 r. z rak tatar.'

51 Książnicki II-A1 Książnice 1500 w Sieradzkiem województwie i na Podgorzu, Książnice, Malopolska kolo Chelmu, ok. 1500 (Uruski) Niesiecki

52 Krzelczycki (Krzylczycki, Mrożek), II-C1 Krzelczyce 1508 Florian z Krzelczyc w powiecie chęcińskim, Sandomierz, Krakor, Litw, Wolyn-Podole, Rus Boniecki, Uruski

53 Leski (Lenski, Łęski) I Leszcze 1301 Jakób z Leszczy wieś Leszcze, w powiecie bydgoskim, univ Krakowski, Volyn Podole, Lublin

54 Lniski III-B Lnisk (Lniszcze) 1413 Oswald z Elnis (Lnisk) w powiecie gdańskim, na Pomorzu

55 Łowiecki (Łowicki) II-A1 Łowcze 1430 Marcisz z Wojciechowa, w 1430 z Łowczego ze wsi Łowcze w przemyskim, Krakow, Wolyn, Litw-Bialorus, Kiev

56 Maleczkowski IV-B1 Maleczkowice 1464 Jan z Maleczkowic ok. Lwow, konf szlachty czerwonowruskiej, Michal wielkorzadca krakowski 1581-1588

57 Scibor-Marchocki II-A1e-1 Marchocice 1436 Stanislaw, syn Jana w Krakowskim 1436 Uruski

58 Markiewicz (Markowicz) (od Moscickich) II-C-1a-1 Markowice 1674 Jan, Stanislaw i Zmudz, pozniej w Kowno i Wilnie, z Moscickich od Pawla Markowicz Moscickego Niesiecki, Uruski

59 Marylski (Rylski) II-A1a-1-1 Male Rylsko 1680 Z Rylskich na Marylski po zalozeniu malego Rylska na Litwie, Erazm 1689, Juliusz Virt. M. 1830 (variant herbu?)

60 Miedzwiecki vel Niedzwiedzki II-A1d-1 Niedźwiedz 1550 Krakowskie, do Mazowsza na Rus czrwona, XIXw w Galicji majatek Wankowice w pow. Rudeckim uruski, genealodzy

61 Mietelski II-C1 Mietle 1500 Jan z Mietle, przydomek "Skrobot", liczne dobra w Sandomierskim, Heronim starosta sandomierski 1594 Uruski

62 Mioduszewski IV-C1 Miodusze, Miodusy 1486 Piotr z Miodusz 1486, w powiecie Zambrowskim w podlaskim Uruski

63 Modrzejowski (Modrzejewski, Modrzewski) II-C-2 Modrzewie 1592 Stanislaw, syn Michala Gomolka, Modrzewie 1592 - Modrzewie kolo Nagorzyce i Jezow Dmosickich :) Slownik IH PAN

64 Mościcki - (Banczelski, Dmosicki, Markiewicz) II-C-1a Dąbrówka Królewska 1400 Jarosław, son of Tedodoryk from Dąbrówka Królewska past 1466 - jedni z Banczelski, Markiewicz i Dmosicki

65 Nagórski (Nagorski) II-C1 Nagórzyce -1400 Nagórzyce, Modrzewie(par. Waśniów) Sandomierskie, Jan z Jerzow (kolo Nagorzyce) 1470 IHPAN - Nagorzyce, JEŻÓW

66 Olewiński (Oliwiński) IV-A1 Olewin 1410 Olewin w Sieradzkim, pozn rus czerw, na Litwe. Dobieslaw ryc 1410, Piotr sedzia gr winnicki 1576, Jabłonowiec, Olewin uruski, http://polishgenealogy.blogspot.com/2009/10/olewinski.html

67 Osieczkowski (Osiczkowski) II-C1 Osieczko, Komer 1506 Jan z Tomaszem pozwolenie na wyk krolew. Komer, pow. Chelminski (Kuj-Pom), jedni z de Turze (Jan z Jani) IH PAN (Osieczko), Uruski

68 Ostaszewski V-A1 Ostaszewo Wielkie 1424 Jakob z Ostaszewa ziemia ciechanowska, w calej RP (Scibory, Moscice, Wawrzynce)

69 Ostojski IV-A1 Ostoje 1562 Ostoje, Rzewuski, Feliks, burgabia grodzki leczycki 1565, Wielkopolska, chelminskie Uruski

70 Owsiany II-A1 Owsiany 1500 Z Korony na Litwe, wolkowyskie 1600-1700, zamozni Uruski, Niesiecki

71 Oziębłowski (z Bratkowskich) II-C1a-1 Oziemblowo, Mydlow 1470 Oziemblowo w Sandomierskim. Wolyn wedlug spisu szlachty wolynskiej, Mikolaj - Współdziedzic wsi Mydłów ok. 1470-1480 ornatowski

72 Piaszczyński II-A1 Piaszczyce 1500 Piotr z synami jan i Marcin dziedzice Piaszczyce 1579, pod Radomskiem, sieradzkie

73 Pilawski IV-B1 Pilawice 1565 Jan z Pilawic, podczaszy podolski 1565, Podolskie, Kiljowskie - przeniosla sie z Wielkopolski

74 Podwysocki II-C1 Podwysokie 1548 Fares-Jakub z podwyskowa w Lwowskim, dworzanin Zygmunta 1548, z Malopolski na+Rus Czerwona - Minsk Uruski

75 Politalski (Politański) II-B1 Politalice 1358 Piotr z Politalic, synowie Hieronim i Jakub 1529 w Sieradzkim Niesiecki

76 Poniecki II-1 Poniec 1200 z Chelmowskich, Comes de Poniec za Piastow, Wierzbieta - kasztelan poznanski 1360, Janiszewo

77 Potocki II-B1c Zloty Potok, Głupczów 1448 Jan z Głupczów (krakowskie) 1448, 1488 w sieradzkim, Wielkopolska IH PAN (Potocki-Glupczow), Uruski

78 Roguski V-A1 Roguszyn 1450 Jakob, syn Mikolaja 1525 powiat ostrolecki (polnocne Mazowsze)

79 Rożniatowski II-B1 Dobrzyn, Rozniatow+Ostoja 1502 Stanislaw dostal wojstwo w Radomsku 1502, Wielkopolska, jan z Dobrzynic 1520, Rafal-Rozniatow Uruski

80 Scibor Rylski (przyd Wilk, Szmig, Januszkowicz) II-A1a-1 Rylsko 1500 Jan dworz krol z Rylska 1557, Rawa (Lodz-Mazowsze)- Kujawy - linia malopolska

81 Sędzimir odm. (od Łukowicki) II-A1 Łukowice, de Korsko 1336 Cibor z Łukowicy 1336 powiat Sandecki (Krakow), Andrzej Lukowicki 1496 - z niego Sedzimirowie Boniecki

82 Siedlecki II-B1c-1 Siedlec 1506 Piotr Siedlecki [z Siedlca, par. Złoty Potok] 1506, jedni z Potockimi i Zagorskimi IH PAN (Koskowice, Zloty Potok)

83 Sieradzki II-A1 Sieradza 1596 Klemens, opat Trocki, w Sieradzkim i na Podgorzu (krakowskim) Niesiecki

84 Skrzyszewski (Skrzyszowski, Skrzeszewski) III-A1 Skrzeszewo 1527 von Sulczen, kujawsko-pomorskie - z Lniskich? Niesiecki do ostoi Pruskiej, palac szlachecki 1527 Wikipedia (Skrzeszewo)

85 Słoński II-A1 Słonków 1458 Gabriel ze Słonków w krakowskim, Stanislaw kanonik plocki IH PAN (Slonkow, Slonski)

86 Solecki II-A1 Solec 1400 Starodawna w krakowskim Niesiecki

87 Stachorski (Stachurski, Stachera) II-C1 od imienia Stachor 1500 Jan Stachera w Sandomierskim, starodawna, z nich Stachorscy - Jan general 1667 Niesiecki

88 Starzewski (Starzeski) IV-B1 Starzyska 1586 Erazm w Ruskim kanonik krakowski, Starzyska we Lwowskim na pograniczu z Polska Niesiecki

89 Staszewski IV-A1 Staszów 1413 Moscic (Mostko) ze Staszowa (chyba sandomierskie), kasztelan Poznanski 1413, pozniej na Wolyniu Niesiecki+tom 10, s.407

90 Stobiecki II-B1 Stobiecko Szlacheckie 1557 Jan de Stobiecko (Radomsko) 1557 w woj. Lodzkim. W sandomierskim, starodawna, takze na i Wolyniu-Lwow Niesiecki

91 Strzałka ( Strzałkowski) b. 1584 IV-A1b-1 Strzałki 1466 woj plockie, starodawna, Koźmin ze Strzałkowic h. Ostoja (Dynów na Wiki) - linja Gloginskich

92 Suchorabski (Suchorębski) II-A1c Suchoraba 1460 1460-6 Jan Suchorabski z Suchoraby i Brzezia, pozniej w Sandom, Mikolaj 1548 w ruskim, Stanislaw w podolskim 1575 IH PAN (Suchoraby) Uruski, Paprocki

93 Swierczyński (Świerczyński)-z Garbowskich IV (I) Świerczyn 1307 w wielkopolsce, Komes Maciej, syn Jana 1307 mial Garby i Zieleniec nabyte od Mleczka! Świerczyn (kuj-pom)

94 Szyszkowski IV-B1 Szyszki 1443 1443 Marcin z S. Marcin b. 1554, biskup plocki, lodzki i krakowski, Marcin II Szyszkowski - se webb! IHPAN (Szyszki), Niesiecki, google

95 Targoński V-A1 Targonie 1413 Nadanie ks. Janusz I, 40 wlok kolo granicy z Litwa przy Narwie, drugi syn krystian wymien. W testamencie http://www.zawady.pl/?a=static&id=15

96 Unichowski (Chodorkowski) III-A1 Chodorkowice, Uniechowo 1626 vel Chodorkowski (chod. Nowogr.), Janusz na Litwie, senatorowie, stara linja Ostoi z Uniechowa (kujawsko-pomorska) Uruski, Boniecki, Niesiecki

97 Wadowski II-A1 Wadowo 1457 Waclaw w Krakowskim i Lubelskim Niesiecki

98 Woynowski (od Suchorabskich)) II-A1c-1 Wojnowo 1583 Marcin w krakowskim, od Suchorabskich z Brzezia k. Wojonwa w Wielkopolskim IHPAN (Osieczna, Wojnowo), Niesiecki

99 Zabierzowski (od Gniady) II-A1b-1 Zabierzowo 1565 Piotr z Zabierzowa, Wojciech w Poznanskim Niesiecki, Uruski, Boniecki - Gniady IHPAN

100 Zaborowski (vel Zborowski) - Zabierzowski II-A1b-1 Zabierzowo 1522 Stanislaw w sieradzkim Niesiecki

101 Zagórski (Zagorski, Zagurski) II-B1 Zagórze 1448 Zagorze (Czestochowa), Jan w sandomierskim, Mikolaj w Zagorzu 1521 IHPAN (Zagorze, Glupczow), Niesiecki

102 Zajarski (Zajerski) II-A1 Rokosze, Scibory 1778 z Rokoszow pochodza, biskupa kamiennieckiego, Franciszek biskop Argiwenski, Jozef w Upickim, Dominik Starosta Niesiecki w dodatkach

Stare rodziny Ostoi na Litwie 62

1 Ancyparowicz Wilnius, Dynaburg (Inflanty) 1528 Doch bojar litew, horodenski(Uruski), Dynaburg-ref.Heymowski, na liscie szlachty Wilna 1831 2 Bohatyrowicz powiat lidzki, grodzienski 1528 Bogadur (Bohatyr) tatar, muslim, za Witolda,1528 bojar Paszko Bohatyrewicz, nob. 1659 3 Bohuszewicz Stajki 1657 Konstantego Bohuszewicza, dziedzica 1657 r. dóbr Stajki, Wilno Boniecki, Uruski 4 Boratynski (z ks.Woratynskich) Dobaniowice 1445 -1400 Mikolaj, Litw. pow orszanski, Ksiaze Iwan Lwowicz z Rosji Borat 1638 (nadanie Dubaniowskim 1445) - kniaziowie 5 Chodorkowski (Unichowski) III-A1 Chodorkwice 1500 Łukasz z województwem nowogrodzkiem pisał się na elekcyę Jana III-go, Kojalowicz ze z ziemi Radomskiej 6 Czechowicz z Czarnołosiec, Zarubiniec 1528 Jakob, Marcin, dworzanin królewski 1540 r., oszmania, belarus,Litw, Wolyn 7 Czeczot Czeczotów, Jaroszowo -1500 Wasil Danilewicz Czeczot, dworzanin królewski, otrzymał od Zygmunta Augusta w 1545 r., Minsk 8 Danielewicz (Danielewicz) Nieżyłowy i Teszyłowy -1500 Daniel-Grunwald 1410, Dawid Danielewicz-syn Daniela, sedzia Wilenski 9 Darowski Darowo (Darewo) -1500 Stanislaw, w W. Ks. Litew.,woj. nowogrodzkiem, od Darewa vel Darowem zwanego, Polock, Orszansk 10 Dworzecki (Dworecki) Kleczkowice -1600 Abraham Dworzecki, burgrabia grodzki włodzimierski 1614 r., Rus, orszanski 11 Hrebnicki - Doktorowicz Hrebnica, Hankowo 1598 Jakob Doktorowicz nabyl Hrebnica, Hankowo i inne dobra w woj. Witebskim (Bialorus), pozniej w polockim, kijowskie Boniecki 12 Kaczanowski Stabrowszczyzna, Lisowicze, Chociml -1600 Aleksander, W. Ks. Litew., w woj, brzesk-litew Stabrowszczyznę i Lisowicze, a w woj. witebskiem, Chocim genealodzy 13 Kałłaur -1600 tatarzy z XVI w. (Dziadulewicz) Dziadulewicz 14 Karlewicz -1450 Dom ten starożytny pochodzi z Inflant,later in Zmudz, Pinsk 15 Krzywiec (Okolowicz) Darewo 1475 Mitko Krywcow w W. Ks. Litewskiem, Vilnious., Plock, Troki, Rus, Belarus, Ciwun Trocki 16 Kublicki (Piottuch-Kublicki) Kublicz 1528 Bohdan, Hryszko mm z Kublicz w województwie połockiem mazowieckie, orszanskie, Smolensk, Origin Belarus 17 Kumanowski Kumanowice 1539 Chwiedor z Kumanowiec w powiecie latyczowskim, Lwow, Owrucki, Kiev Podoloe-Volyn, odm Ostoi? (Boniecki) 18 Kurosz Kurosze 1578 Jan w łęczyckiem, Minsk, Polock, Smolensk 19 Mikorski Mikorzyn -1520 Jan de Mikorzyn 1435, Sieradz. Stara rodzina - prawdopodobnie zmiana h z PORAJ na Ostoje r. 1520, Zygmund St 20 Mokrzecki Mokrce -1510 Mikolaj de Morkce 1510, ziemia Bielska, podlaskie na Litwie 21 Nieradzki Nieradz 1445 Mikolaj z Nieradza 1445, origin mieszczanin krakowski o nazw Gilhorn 22 Palecki (kniaziowie) 1538 Kn. Andrzej Iwanowicz 1538, Nowogrodzkie, Wilenskie zamozna w XVI w.od wielk. Ks Wlodzimierza kijowskiego 23 Pietrzkiewicz (Wadowski-Pietrzkiewicz) Wadwy 1457 Urban z Wadwy, na Litwie, Jan podsedek Wilkomirski 1668 24 Raczko (przyd. Mosalski, Puczycki) Puczyce 1450 Stanislaw, syn Michala in Podlasie 1514, dawna i zamozna rodzina google - family site is up, Niesiecki


NOBILITACJA 12

1 Bogorajski 1775 Jan Antoni, Nobilitacja, herb odm, nic nad helmem, korona 7 palek minakowski 2 Chudziński (Chudzyński) 1592 Wojciech Chudziński otrzymał 1592 r. szlachectwo nadany od Jana Gajewskiego 1592, Poznan 3 Krall 1768 Ludwik nob. 1768 4 Miklaszewski 1569 Maciej nob. Zygmunt August 1623 niesieci, Ornat 5 Nagórski 1590 Nobilitacja Stanisława Nagórskiego zw. Szlachetką, mieszczanina sandomierskiego 15 kwietnia 1590 6 Ochocki 1651 Nob. 1683, przeniosl sie do Krakowa - Heronim kanonik wislicki 1651, wielkie zaslugi na akademii krak. i na wojn 7 Raczewski 1775 Jan nob. 1775, miecznik Lubelski


Ze zrodel po 1569 roku Leg./ Rok

1 Bociarski 1860 Józefem, legitymował się ze szlachectwa w Cesarstwie 1860 r. (Herb. Uruskiego). Boniecki, Uruski 2 Chodkowski 1784 Stanislaw, komornik 1784 udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie 1843 r. minakowski 3 Chrostecki 1782 Antoni Chrostecki dowiódł swego pochodzenia szlacheckiego w Galicyi 1782 minakowski 4 Duczman 1804 Ludwik dowiódł szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską 1804 roku. minakowski 5 Duszakiewicz 1799 Jozef Duszakiewicz in Vilnius minakowski 6 Głowczewski (Kłopotek-Głowczewski) Kaszuby (origin Klopoty-Banki?) 1632 Stanislaw,legitymowai się ze szlachectwa w Królestwie 1845 r., Jan czesnik Pomorski 1778 minakowski 7 Gradzki 1600 Okolo r. 1600 - zrodla do zbadania. 8 Gołębiowski 1860 Adam Andrzej wywiódł się ze szlachectwa w Królestwie 1860 r. 9 Hełczyński 1845 Michał+Walenty, Franciszek, Stefan legitymowali się ze szlach. w Król., w pierwszej połowic XIX-go wieku. minakowski 10 Hulanicki Matiejowce 1700 Grzegorz, Kiev 11 Jotejko (Joteyko) 1670 Walenty, Stanisław i Mateusz Wilno 1764, pozniej rodxina dowiedli szlachectwa w Wilnie 1820 r minakowski 12 Jakliński 1648 Paweł 1648. w Sandomierskiem; Boniecki pisze jelita, nie Ostoja za zsprawa pieczeci XVII w Boniecki 13 Kończycki 1800 Konczycki herbu Ostoja, w ziemi Dobrzyńskiej, Galicja minakowski 14 Kątkowski (Kontkowski) Sokołów -1600 Stanisław pisarz grodzki sieradzki 1627 r., dalej w Wilnie i na Rusi 15 Kotnowski Kotkowo 1667 Andrzej w województwie sieradzkiem, powiecie Piotrkowskim, Sanok 16 Gołąbek-Kowalski 1782 Antoni, mm legitymowali się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim lwowskim. 17 Kozlowiecki 1783 Franciszek i syn Michał, który legitymował się ze szlachectwa 1783 r., w sądzie grodzkim trembowelskim uruski 18 Lubochoński (Lubochiński) 1835 Stanisław Stefan, 5 majatkow w Oszmanskim 1656 19 Juckiewicz 1846 Mikolaj i inni, Minsk 20 Miklaszewicz-Dubiski vel Mikłaszewicz 1678 Szymon, woj. Polockie 1678 uruski 21 Mikutowicz 1847 Jerzy, Mateusz-;Michal mm…gub. Kowno, Wilno 1851, 1847 uruski 22 Nyko (Nyka) 1789 Wojciech, Leutnant 1789, Virtuti Militari, Wolyn 23 Ostaniewicz Gabrylowszczyzna 1775 Mikolaj, Heronim, Karol - kapitan wojsk, w brzesko litewskim 1775 24 Palczyński 1789 Stanislaw, syn of Jan in Wojtowo, gub. Kiev 1789 25 Piestrzecki 1728 Krzysztof Antoni, starosta 26 Podgorski Sarbinowo 1781 Karol Podgorski, general-major wosk pruskich, Warnia, poznanskie 27 Potapowicz (przyd. Gajdowski, Sielecki) 1845 Daniel, syn Maksymiliana w woj. Kijowskim 1845 28 Rudzicki Karwin 1758 Ignacy Jerzy dworzanin krolewski 1758, na Slasku zniemczeli na Rudstzky 29 Rumszewicz 1700 Maciej 6:a generacja 1851 uruski 30 Samborski Bortniki, Samborze 1674 Grzegorz, ok. 1680, pochodzenie niezn. - Kresy, Mazowsze (Samborze), Rawskie samborski - google 31 Samorok (Samorak, Sumorok) 1598 Michal, Powiat lidzki (Nowogrod), Sumorokow na Russi - rodzina ruska? Odmiana Ostoi, Wilkomierz, Kowno 32 Siedlikowski 1636 Powiat lidzki (Nowogrod), Luck 1636, Marcin zmarl 1687 33 Siedliski Siedlisko 1786 Wojew. Ruskie, wyleg. 1836-1861, Marcin 1786 34 Siemienowicz 35 Siemoński Siemonia (Pinczow) 1780 Michal z S. 1787, Augustyn 1780 Sejm wielki, Sandomier, Gabriel Pulk, powst d.1857, Kamil leutn, Virt.Mili 1831 http://www.pinczow.com/religia/klasztor/arch2.htm 36 Stackiewicz 1850 Jozef Stackiewicz ca 1850 in woj. Augustowskie z Lucja Andruszkiewicz, no more info 37 Starzycki 1625 Wedlug Niesieckiego w Podolskim 38 Stebelski 1782 Ignacy, na Wolyniu ale nie ma innych informacji o pochodzeniu rodziny 39 Suchcicki Suchcice 1674 Polichron w ziemi Lomzynskiej Mazowsze) 1674, Mikolaj lowczy Minski 40 Tumiłowicz Tumiłowicze 1690 Na Bialorusi, Diamenty 1732 41 Ulejski (Uleski) Ul 1700 Mikolaj w Lubelskim, Jakub w powiecie kcyńskim, (Wielkopolska) przywodca, konf Niesiecki, http://paluki.tygodnik.pl/artykuly/zobacz/325/46/ 42 Wasilewski (odm golebie) 1800 z odm (golebie) 43 Wolski 1683 w sandomierskim 44 Wysocki (Korzeniewicz) 1593 Tymofiej na Wolyniu, Ostoja odm. Ale czy nie h. Wierza ze skrzydlami?


Rodziny - bez zrodel Ornatowski = herbarz Znamierowskiego

1 Barankiewicz 1802 Boniecki twirdzi nobilitacja 1790 ale bez podania h., leg. Belarus 1802, Benedykt-Michal-Bonifacy uruski 2 Bardecki Tuzolowo 1705 Jan-Kazimierz uruski 3 Bęczelski ornatowski ornatowski 4 Biestrzecki Uruski referuje do Kojalowicza ze sa Biestrzeccy w pow. Slonimskim Kojalowicz, Niesiecki 5 Błyszczanowicz herb odmienny, Wikipedia 6 Chełmowski 1618 Poznan, Kalisz 1618 pozniej na Pomorzu, u Bonieckiego bez podania h. ornatowski 7 Gajewicz Bankowce 1748 Maciej pow rus. ornatowski 8 Glokman ornatowski ornatowski 9 Gralewski ornatowski ornatowski 10 Hajewski Troche w Bonieckim ale bez podania h. u Ornatowskiego sa h. Ostoja i Awdaniec ornatowski 11 Hubnicki Ornatowski ornatowski 12 Kołodziejski 1600 Boniecki, Uruski bez herbu, Winiarski do Ostoi 13 Krzelewski ornatowski 14 Marchowski Od kupca Marchewka, wiec nie z Marchockich jak to blednie podaja niektore publikacje 15 Modliszewski Uruski uruski 16 Nagorczewski 1785 Ignacy, kanonik warszawski 1785 - moze h. Kosciesza? (Uruski) uruski 17 Nasierowski Ornatowski ornatowski 18 Nass Ornatowski ornatowski 19 Nos U Gajla rownierz h. Ostoja gajl 20 Ostarzewski Chyba nobilitacja w Galicji, herb odmienny podzielony u gory czerw u dolu w polowie nieb. ornatowski 21 Przeszmiński herb ogonczyk?? ornatowski ornatowski 22 Raduński ornatowski ornatowski 23 Rafalski U Niesieckiego bez podania herbu ornatowski 24 Raszewski U Niesieckiego bez podania herbu ornatowski 25 Redej (Rhedey) Ornatowski ornatowski 26 Rozkoszewski Ornatowski ornatowski 27 Rudołtowski Ornatowski ornatowski 28 Rzepliński Ornatowski ornatowski 29 Rzymczykowski Ornatowski ornatowski 30 Ściborski 31 Słupski Sa rozne o tym nazwisku ale nie Ostoja, pomylka? 32 Stachelski zero informacji 33 Steblecki 1550 Tedodor Steblecki, sedzia braclawski, zacny rycerz krola Zygmunta Augusta, syne jego rotmistrz - czy moze Stebelski? Niesiecki, T10, s.408 34 Strzelecki Sa 4-5 rodziny o tym nazwisku ale nie Ostoja 35 Sułecki Tylko u Gajla w Ornatowskim 36 Szczoskowski Tylko u Gajla w Ornatowskim 37 Szmigłowski Ornatowski, gajl 38 Trzebnicki (married Rozniatowska of ostoja) 1633 Moze h.Labedz? http://www.przodkowie.com/varia/kanonicy.php - u Gajla i Ornatowskiego 39 Tucznia patrz Krempski Gajl, Ornatowski 40 Tołkacz sa h. Kotwicz IV, u Gajla i Znamierowskiego rownierz h. Ostoja 41 Tomkiewicz Wzmianka - Tamko Tomkiewicz h. Ostoja, jest u Gajla i Ornatowskiego web: Tomasz Ostoja Tomkiewicz 42 Tworowski Gajl 43 Ustarbowski Sa roznych h. Ostoja, Avdaniec i Sulima - u Gajla 44 Wojtkiewicz 10 roznych herbow - u Gajla rownierz Ostoja 45 Woyszyk moze h. ogonczyk? 46 Wyrzek Gajl 47 Wróblewski Gajl ale chyba innych h. 48 Zakrzewski rozne h. U Gajla rownierz Ostoja, Ornatowski 49 Zarogowski Ornatowski 50 Zabokrzycki Wedlug Znamierowskiego h. Sulima i Ostoja 51 Zdaniszewski Gajl i Ornatowski 52 Złoszcz Gajl i Ornatowski ornatowski 53 Krzysztoporski h Ostoja? http://www.schroeder.cal.pl/2651.html ?? 54 Benedyktynski h Ostoja? ?? 55 Kasprzycki h. Ostoja? ??

Rodziny wygasly lub zmienily nazwisko

1 Bąduski II-A1d Bądusz 1408 Jasko z Marszowic, z Bądusz w ks. siewierskiem, Piotr, zw Bandosz z Bandoszowa(Żelisławic, Markowic i Rzewniszow) IHPAN (BĘDUSZ), Boniecki 2 Baliński II-A1 Balin 1450 z Balina w powiecie proszowskim, par. Kościelec, pow Szczerzecki starosta), 1476-507 Ścibor z B. i Niesułowic IHPAN (Balin), Boniecki 3 Banczelski II-C-1 Postronna 1460 wlasciciele posiadlosci Postronna wraz z Jakubem Moscickim, pozniej od Dmosic ida Dmosiccy ornatowski 4 Bieńkowski II-B1 Blinkowo 1421 Jaracz z Binkowa v Blinkowa w pow piotrkowskim (Belchatow) h. Mościc, zawołania Ostoja minakowski 5 Bielski II-B1f Biały 1405 Mirosław z Biały tego herbu świadek 1405 r. w Piotrkowie, Radomsk minakowski 6 Biestrzykowski II-B1 Biestrzykowo 1421 Wit z Biestrzykowa, dowiódł szlachectwa swego 1421 r. w Radomsku minakowski 7 Biel II-B Błeszno 1382 Henryk Biel z Błeszna, kanonik krakowski i gnieźnieński minakowski 8 Błaszkowski II-B1 Błaszki 1415 z Błaszek v. Błaszkowic w województwie sieradzkiem minakowski 9 Bobinski II-A1 Bobin 1286 Mikołaj, podkomorzy krakowski 1286 r, Mikołaj z Bobina, herbu Ostoja, świadczy 1436 r. w Przemyślu, w Proszowicach 10 Borowieski (z Lopuszna) II-A1 Borówna 1400 Maciej z Borówna, Radomsk (Chronowie, Łopusznej i B.) IHPAN (Borowna), Boniecki 11 Broniowski II-C1 Broniowo 1421 Zbigniew z Broniowa w powiecie sandomierskim, last 1579 Boniecki 12 Bukowski II-B1 Bukówno 1419 Mikolaj z Bukówna w powiecie radomskim minakowski 13 Chechelski II-C1 Chechły 1448 Maciej Bartila 1448, Trojan Chechelski, herbu Ostoja, zaświadcza 1588 r. Chechly w Sandomierskim minakowski 14 Chodorowski OSPEC OSPEC ca 1550 Wacław, rajca krakowski 15 Chocienski I Chocen 1433 Mościc z Chocenia, z Mościców, 1433 r. przyrzeczenie ziemi brzeskiej kujawskiej Jagielle minakowski 16 Cieszęcicki II-B1 Cieszęcice 1414 Mikołaj z Cieszęcic owiódł w Piotrkowie 1414 r 17 Chrościcki II-C1 Chrośce 1450 Jan z Chrościc, w powiecie wiślickim (woj. Sandomierskie) 18 Czernikowski (z Gajewskich) IV-1-1 Czernikowo 1533 Jerzy, podstarości z Kamionki, pow. łęczyckim, Jadwiga wdowa po Mikołaju Gajewskim na Gaju 1576 r. (Tuz kolo Gaju) Boniecki, Paprocki, Uruski 19 Dmuszewski II-C1 Wola Kiełczyńska 1400 wg Dlugosza, Wola Kiełczyńska w Sandomiersim 20 Dubaniewski (Dobaniowski) Litwa Dobaniowice 1300 Tutjen+Montsiek z Dubaniowic v. Dobaniowic w ziemi przemyskiej, litw, fick fr Prince Lew (Boratynski) minakowski 21 Dulowski II-A1 Dulowa, Karlin 1436 a Marcin h. Ostoja z Dulowej pod Trzebinią w krakowskim, 1436 r. w Przemyślu IHPAN (Dulowa) 22 Dzieczyński II-A1 Dzieczna 1399 Aleksy z Dzieczna, stolnik łęczycki 1399 r., pochodził z Sieciechowic minakowski 23 Glewski II-C-1 Glew 1290 Glew, Wroczkow, Pawel z Dmosic 1479, Kacper Glewski 1581 paprocki, minakowski 24 Godziszewski IV-A1 Godziszewo -1400 Dobiesławie z Godziszewa w powiecie kościańskim minakowski 25 z Grodziska Marchockich II-A1 Grodzisko 1507 Jan z Grodziska, Bronisz, cześnik nurski 1507 IHPAN (Grodzisko) 26 Iwanski III-A1a Iwanki 1598 Ezram, syn Olbrachta w Łęczycy IHPAN (Iwanki)minakowski 27 Janikowski (Bzowscy, Karlinscy) II-B1B Janikowice 1382 Jan z Janikowic, kuzyn Bzowski, Krakow, IHPAN (Janikowice) 28 Jański III Jene-Jaen (Jania), Turze (Tuszyny) 1310 Gotszalk 1310 z Jani pod Świeciem, Pomorskie, univ. Krak 29 Kamieński II-B-2 Kamień 1398 Adam Świętosław z Kamienia, zaświadczał 1398 r. w Krakowie, z Kamiona później Kamień w pow. szląskim 30 Kempski II-A1d Kurozwąk, Boleścic i Kępia-Kempia 1381 Mikołaj, Marek Kempscy h. Ostoja, 1398 r. w Krakowie IHPAN (Kępa), Boniecki 31 Klonowski (dalej Marchocki) II-A1e Klonów 1382 Mikołaj+Wielisław z Klonowa w proszowskiem minakowski 32 Kobylski II-C1a-1-1 Kobylany Wielkie i Małe 1508 Jakób z Kobylany w sandomierskiem IH PAN - Gorzyce - Ozieblowski 33 Kośniewski V-A1 Kośniewo-Dębniki 1552 Walenty, opłaca 1552 r. pobór ze wsi Kośniewo-Dębniki, w powiecie ciechanowskim minakowski 34 Kowalkowski II-C1 Kowalkowice 1380 Jan z Kowalikowic w sandomierskiem, univ. Krakow 35 Kreza II-B1 Zawady, Bobolice 1381 Andrzej z Zawady, Bobolice, Aleksander byl ostatni z tej linii w r.1625 IH PAN - Bobolice 36 Kropidła II-A1b-3 Kropidła 1376 Jan z Kropidła w powiecie ksiąskim IH PAN - Ilkowice 37 Krzyczkowski V-A1 1594 w Plocku, Wojciech pisarz 38 Krzywicki II-C1 Krzywice 1552 Mikołaj z Krzywic, w powiecie piotrkowskim 39 Latkowski I Latkowo 1363 Bartłomiej z Latkowa w powiecie radziejowskim 40 Leksycki II-A1 Leksyce 1377 Marek mm. z Leksyc w powiecie proszowskim, Krakow 41 Lubicki II-A1 Lubice 1244 Świętopełk z Lubiczka w powiecie wiślickim w krakowskim/ sandomierskim podzial nad rzeka Nida (1793) 42 z Łopuszna II-A1 Łopuszna 1448 Jakób z Łopuszna w sandeckim w gminie Nowy Targ, powiecie nowotarskim w województwie małopolskim 43 Lubiatowski IV-2 Lubiatow Jedni z Blociszewskimi 44 Łuczanowski II-A1 Lucjanowic 1381 Piotr Glas z Łuczanowic, dawniej Lucjanowscy z Lucjanowic, w krakowskim 45 Łukowicki (pozniej Sędzimir) II-A1 Łukowica 1336 Cibor (Stibor) z Łukowicy w powiecie sandeckim, univ krakow 46 Lubochowski II-A1 Lubachów 1399 Andrzej + Jan, Marcin, woj. Krakow w Sanockim Niesiecki, IH PAN (POLANA) 47 Maleczkowski IV-B1 Maleczkowice 1464 Jan, Rus Kijowska Uruski 48 Pęgowski II-B1 Pęgowo 1404 Jan z Pegowa 1404, w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 49 Pękowski (Pętkowski, Pękosławski) II-A1 Pękowice 1452 Jan z Pękowic w krakowskim, 1452 posedek w Sandomierzu uruski 50 Postrumieński II-A1 Skotniki i Konary 1565 Wawrzyniec w pow. Lelowskim 1565, Skotniki kolo Pekowic IH PAN (Skotniki, JANUSZOWICE) 51 Radogowski (Radogorski) IV-C1 kompendium? w ziemi Łomżyckiej, stara rodzina Uruski 52 Raduński *** Radunie 1528 Jołko z Raduni, Tatar z Krymu, chor. Barynska, wygasla Dzadulowicz 53 Rekosz (Rokosz-Kuczynski) of Chelmski II-2 Chlewice, Bebelno, Dowkinty 1378 Rokozjusz biskup, Zawisza z Chlewic 1398, Andrzej, syn Lukasza, Dowkinty 1614, Zmudz 54 Ryk IV-A1 Zimnowoda 1400 Wg Dlugosza - w Wielkopolskim IH PAN (Zimnowoda, CZACZ) 55 Rysiński IV-A1 Rysiny 1565 Rysiny w wielkopolskim, Salomon, silnie zwiazany z Radziwillami 56 Sarbski (Sarbie) II-A1 Sarbie 1552 Pow. Proszowski, Krakow - Marcin, urzednik opata tynieckiego 1552 Wittyg, Nieznana Szlachta 57 Słuszka *** Palac Sluszki w Wilnie 1413 Jan Suszka 1413, rotmistrz Karzimierza Jagiellona, swietny w wyprawach tatarskich, Litwa wojewodowie troccy - senatorzy 58 Smuszewski (Smoszewski) III-A1 Smuszewo 1550 Maciej, woj. Kaliskie, Bydgoszcz 1613, stara rodzina Ostoi mieszkajaca w okolicy gniazd rodowych 59 Stachera II-C1 1500 Jan w Sandomierskim, slawni rotwmistrze na Wegrzech za Janusza i Jana 60 Teliński (z Chelmskich) II-3 Baranow 1480 Julian Teliński, kanonik krakowski 1480, zm. 1531, z Chelmskich wg Niesieckiego paprocki, niesiecki 61 Turznicki (Turnicki) II-4 Turznice 1300 pod radzynem, od Chelmskich pochodza 62 Turkułł *** 1676 Bazyli nobilitowany przez Jana II Sobieskiego, z odm, ostoi, Jedrzej (syn), rotmistrz krolewski, extinct 63 Twerbut *** Nie ma info, nigdzie 64 Ubliński II-C1 Ublińsko (??) 1670 Wawrzniec w Sandomierskim (Niesiecki, bez podania herbu) 65 Żelisławski (Baduski) II-A1d-1 Zelislawice 1450 wyszli z Baduskich ze Zelislawic


****************************KOLOR FIOLETOWY************************* Rodziny wygasly lub zmienily nazwisko ************** Zdrodla - IH PAN, Boniecki, Uruski, Niesiecki, Minakowski


Linja Poszczegolne linie Moscicow-Ostoi-Sciborow Gniazdo Rok Informacja

I Moscice-Scibory I KUJAWY - INOWROCLAW Uruski

Moscic z Wielkiego Kozmina I Wielki Kozmin Glowna linja z Wielkiego Kozmina i ze Sciborzyc malych Syn I WYMARLA

Moscic ze Sciborza I Sciborzyce Glowna linja Moscicow-Sciborow, wojewoda Gniewkowski, posiadlosc Sciborzyce i inne syn Scibor ze Sciborzyc Sciborzyce wnok Scibor z Beckowa Beckov

synowie Mikolaj, Podczaczy I wnokowie Scibory i Szarlejski I WYMARLA

I Leski I Leszcze 1301 Leszcze w Bydgoskim niedakeko Sciborzyc?, Jakob w orszaku ksiecia Inowrocl. Boniecki Latkowski I Latkowo 1363 Z rodu Moscicow, Latkowo - last 1622 (Boniecki) - Paszki, Goglewo Bątkowski I Batkowo 1419 Bątkowo vel Batkowo w Inowroclawskim - last in 1702 (Boniecki) Chocienski I Choceń 1433 Mościc z Chocenia, z Mościców, 1433 r. przyrzeczenie ziemi brzeskiej kujawskiej Jagielle minakowski


II KRAKOW

II CHELMSKI - PONIECKI (head line of Chelmski) II Chelm i Wola 1304 Comesi Marcin, Imram, Dobieslaw i Sedzimir - dziedzice Chelmu, Marcin Chelmu i Woli, Bielany, Przegorzaly, Poniec Poniecki II-1 Poniec 1200 Chelmscy, Comesi na Poniecu za Piastow, Wierzbieta - kasztelan poznanski 1360, Janiszewo Lubicki II-A1 Lubice 1244 Świętopełk z Lubiczka w powiecie wiślickim w krakowskim/ sandomierskim podzial nad rzeka Nida (1793) Bobinski II-A1 Bobin 1286 Mikołaj, podkomorzy krakowski 1286 r, Mikołaj z Bobina, herbu Ostoja, świadczy 1436 r. w Przemyślu, w Proszowicach Turznicki (Turnicki) II-4 Turznice 1300 pod radzynem, od Chelmskich pochodza Sędzimir odm. (der. from Łukowicki) II-A1 Łukowice, de Korsko 1336 Cibor z Łukowicy 1336 powiat Sandecki (Krakow), Andrzej Lukowicki 1496 - z niego Sedzimirowie Boniecki Łukowicki (later Sędzimir) II-A1 Łukowica 1336 Cibor (Stibor) z Łukowicy w powiecie sandeckim, univ krakow Boniecki Rekosz (Rokosz-Kuczynski) Chelmski II-2 Chlewice, Bebelno, Dowkinty 1378 Rokozjusz biskup, Zawisza z Chlewic 1398, Andrzej, syn Lukasza, Dowkinty 1614, Zmudz Gawłowski II-A1a Gawłów 1365 Gawłów (Krak.), Baczkow - Bogurzyn, Kozlowo, Dabsko, Brzeszowo, Slotka, Januszewo - sprzedal 1542 - pod Plock Uruski, slownik IH PAN Ilikowscy II-A1b-2 Ilikowice 1376 Ilikowice Boniecki, Uruski Kropidła II-A1b-3 Kropidła 1376 Jan z Kropidła w powiecie ksiąskim IH PAN - Ilkowice Łuczanowski II-A1 Lucjanowic 1381 Piotr Glas z Łuczanowic, dawniej Lucjanowscy z Lucjanowic, w krakowskim Kempski II-A1d Kurozwąk, Boleścic i Kępia-Kempia 1381 Mikołaj, Marek Kempscy h. Ostoja, 1398 r. w Krakowie IHPAN (Kępa), Boniecki Klonowski (dalej Marchocki) II-A1e Klonów 1382 Mikołaj+Wielisław z Klonowa w proszowskiem minakowski Leksycki II-A1 Leksyce 1377 Marek mm. z Leksyc w powiecie proszowskim, Krakow Gniady II-A1b Krzcięcice 1386 Krzecice, Zabierzow, Ujazd, Opatkowice, Zdanow - extinct? IH PAN, Boniecki, Uruski Chrostowski II-A1 Chrostow 1399 Z Krakowa, pozniej w lomzynskiej Chrostowo w ciechanowskim (mazowsze) ok 1600 Lubochowski II-A1 Lubachów 1399 Andrzej + Jan, Marcin, woj. Krakow w Sanockim Niesiecki, IH PAN (POLANA) Dzieczyński II-A1 Dzieczna 1399 Aleksy z Dzieczna, stolnik łęczycki 1399 r., pochodził z Sieciechowic minakowski Borowieski II-A1 Borówna 1400 Maciej z Borówna, Radomsk (Chronowie, Łopusznej i B.) IHPAN (Borowna), Boniecki Solecki II-A1 Solec 1400 Starodawna w krakowskim Niesiecki Bąduski II-A1d Bądusz 1408 Jasko z Marszowic, z Bądusz w ks. siewierskiem, Piotr, zw Bandosz z Bandoszowa(Żelisławic, Markowic i Rzewniszow) IHPAN (BĘDUSZ), Boniecki Janiszewski II-A1 Podgorze krakowskie 1400-1450 Podgorze krakowskie, pozniej przeniesli sie na Januszewo, poln Mazowsze. Moze wyszli od Ponieckich? Uruski Marchocki (Scibory) II-A1e-1 Marchocice, Grodzisko 1418 Stanislaw, syn Jana z Marchocic i Sarnowa not a akt 1436 Uruski Cieśliński II-A1 Cieśliny 1419 Cieśliny w Oswiecimskim, Krakow, powiat Lelowski Łowiecki (Łowicki) II-A1 Łowcze 1430 Marcisz z Wojciechowa (Krakow) kuppil 1430 Łowcze, mial Nakło, Dęby, Falejówki, pozniej w lubelskim i na Wolyniu Boniecki Dulowski II-A1 Dulowa 1436 a Marcin h. Ostoja z Dulowej pod Trzebinią w krakowskim, 1436 r. w Przemyślu z Łopuszna II-A1 Łopuszna 1448 Jakób z Łopuszna w sandeckim w gminie Nowy Targ, powiecie nowotarskim w województwie małopolskim IH PAN Żelisławski (Baduski) II-A1d-1 Zelislawice 1450 wyszli z Baduskich ze Zelislawic Baliński II-A1 Balin 1450 z Balina w powiecie proszowskim, par. Kościelec, pow Szczerzecki starosta), 1476-507 Ścibor z B. i Niesułowic IHPAN (Balin), Boniecki Pękowski (Pętkowski, Pękosławski) II-A1 Pękowice 1452 Jan z Pękowic w krakowskim, 1452 posedek w Sandomierzu Słoński II-A1 Słonków 1458 Gabriel ze Słonków w krakowskim, Stanislaw kanonik plocki, 1458 Andrzej Słoński z Wróblowic IH PAN (Slonkow, Slonski) Suchorabski (Suchorębski) II-A1c Suchoraba 1460 1460-6 Jan Suchorabski z Suchoraby i Brzezia, pozniej Sandom., Mikolaj 1548 w ruskim, Stanislaw w podolskim 1575 IH PAN (Suchoraby) Uruski Teliński (z Chelmskich) II-3 Baranow 1480 Julian Teliński, kanonik krakowski 1480, zm. 1531 Parpocki, Niesiecki Kotkowski (Scibory) II-A1 Rudoltowice 1500 Z Rudoltowic poludn-zach od Krakowa, pozniej Kotkowo vel Chotkowo i Wola Kotkowska w piotrkowskim Wadowski (Wadowski-Pietrzkiewicz) II-A1 Wadowo 1500 Waclaw w Krakowskim i Lubelskim Niesiecki Piaszczyński II-A1 Piaszczyce 1500 Piotr z synami jan i Marcin dziedzice Piaszczyce 1579, pod Radomskiem, sieradzkie Uruski Owsiany II-A1 Owsiany 1500 Z Korony na Litwe, wolkowyskie 1600-1700 Książnicki II-A1 Książnice 1500 Książnice, Malopolska kolo Chelmu ok 1500 (Uruski) IH PAN - Książnice Scibor Rylski (przyd Wilk, Szmig, Januszkowicz) II-A1a-1 Rylsko (Wielkie Rylsko) 1550 Przeniesli sie pod Rawskie miedzy Mazowszem a Sandomierzem (od Gawlowskich po przydomku rodziny) Sarbski (Sarbie) II-A1 Sarbie 1552 Pow. Proszowski, Krakow - Marcin, urzednik opata tynieckiego 1552 Zabierzowski II-A1b-1 Zabierzow 1565 Zabierzo, Piotr Gniady z Zabierzowa Niesiecki, Uruski, Boniecki - Gniady IHPAN Zaborowski II-A1b-1-1 Zabierzow 1522 Sieradzkie Postrumieński II-A1 Skotniki i Konary 1565 Wawrzyniec w pow. Lelowskim 1565, Skotniki kolo Pekowic IH PAN (Skotniki, JANUSZOWICE) Woynowski II-A1c-1 Wojnowo 1583 Marcin w krakowskim, od Suchorabskich z Brzezia k. Wojonwa w Wielkopolskim IHPAN (Osieczna, Wojnowo), Niesiecki Sieradzki II-A1 Sieradza 1596 Klemens, opat Trocki, w Sieradzkim i na Podgorzu (krakowskim), rycerska rodzina Miedzwiecki vel Niedzwiedzki II-A1d-1 Niedźwiedz 1600 Kujaw-Pom, do Mazowsza na Rus czrwona, XIXw w Galicji majatek Wankowice w pow. Rudeckim uruski, genealodzy Marylski II-A1a-1-1 Male Rylsko 1680 Przeniesli sie na Litwe, nazywajac gniazdo Male Rylsko Zajarski (Zajerski) II-A1 Rokosze, Scibory 1778 z Rokoszow pochodza, biskupa kamiennieckiego, Franciszek biskop Argiwenski, Jozef w Upickim, Dominik Starosta

CZESTOCHOWA II-B BIELSCY II-B Bleszno, Biala 1382 Abel Biel, Henryk Biel - Bleszno, Kamyk, Libidza, Wilkowiecko, Krzepice, Biala Kiedrzyński II-B-1 Kiedrzyn 1350 Zamienili posiadlosc Bielsko na Kiedrzyn, linja Biel-Bielskich Boniecki, Usruski, IH PAN Politalski (Politański) II-B1 Politalice 1358 Piotr z Politalic, synowie Hieronim i Jakub 1529 w Sieradzkim Niesiecki Kreza II-B1 Zawady, Bobolice 1381 Andrzej z Zawady, Bobolice, Aleksander byl ostatni z tej linii w r.1625 IH PAN - Bobolice Janikowski (Bzowscy, Karlinscy) II-B1b Janikowice 1382 Jan z Janikowic, kuzyn Bzowski, Krakow, IHPAN (Janikowice) Bzowski (Janota-Bzowski) II-B1b Janów, Bzow 1388 z Janów, Bzowa i Karlina w mazowieckim (Bzow w Siedleckim na wschodnim Mazowszu) - zmiana h. NOWINA XVII Karliński II-B1b Karlin, Bzow 1376 z Karlina i Bzowa, jedni z Bzozowskimi Kamieński II-B-2 Kamień 1398 Adam Świętosław z Kamienia, zaświadczał 1398 r. w Krakowie, z Kamiona później Kamień w pow. szląskim Bartkowski (Bartoszewski) II-B1a Bartkowice 1400 z Bartkowic, Radomsk w Sieradzkim Pęgowski II-B1 Pęgowo 1404 Jan z Pegowa 1404, w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie Bielski II-B1 Biały 1405 Mirosław z Biały, Piotrkow minakowski Olewiński (Oliwiński) IV-A1 Olewin 1410 Olewin w Sieradzkim, pozn rus czerw, na Litwe. Dobieslaw ryc 1410, Piotr sedzia gr winnicki 1576, Jabłonowiec, Olewin uruski, http://polishgenealogy.blogspot.com/2009/10/olewinski.html Jajkowski vel Jaykowski II-B1 z Jajek (Janki) 1411 z Jajek (Janki) Radomsk w Sieradzkim, powiat Krzepicki, Godzczyce Gorne w Krzepickim, Wola Jankowska, Brzeźnica? IH PAN Cieszęcicki II-B1 Cieszęcice 1414 Mikołaj z Cieszęcic owiódł w Piotrkowie 1414 r Błaszkowski II-B1 Błaszki 1415 z Błaszek v. Błaszkowic w województwie sieradzkiem minakowski Bukowski II-B1 Bukówno 1419 Mikolaj z Bukówna w powiecie radomskim minakowski Biestrzykowski II-B1 Biestrzykowo 1421 Wit z Biestrzykowa, dowiódł szlachectwa swego 1421 r. w Radomsku minakowski Bieńkowski II-B1 Blinkowo 1421 Jaracz z Binkowa v Blinkowa w pow piotrkowskim h. Mościc, zawołania Ostoja minakowski Boguslawski II-B1 Boguslawice 1426 z Boguslawic, Radomsk w Sieradzkim Jackowski II-B1 Jackowo 1426 z Jackowa, Radomsk w Sieradzkim, kolo Bartkowic Potocki II-B1c Złoty Potok, Głupce 1429 Jan z Głupcow 1488 w sieradzkim, Wielkopolska, jedni z Zagorski IH PAN (Potocki-Glupczow), Uruski Zagórski (Zagorski, Zagurski) II-B1c-2 Zagórze 1448 Zagorze w Czestochowskim (Lelów), Jan w sandomierskim, Mkolaj w Zagorzu 1521, jedni z Potocki IHPAN (Zagorze, Glupczow. Lelów), Niesiecki Rożniatowski II-B1 Dobrzyn, Rozniatow+Ostoja 1502 Stanislaw dostal wojstwo w Radomsku 1502, Wielkopolska, jan z Dobrzynic 1520, Rafal-Rozniatow i Ostoja Uruski Siedlecki II-B1c-1 Siedlec 1506 Piotr Siedlecki [z Siedlca, par. Złoty Potok] 1506, jedni z Potockimi i Zagorskimi IH PAN (Koskowice, Zloty Potok) Stobiecki II-B1 Stobiecko Szlacheckie 1557 Jan de Stobiecko (Radomsko) 1557 w woj. Lodzkim. W sandomierskim, starodawna, också i Wolyn-Lwow Niesiecki

IH PAN II-B1-1 Ciechański (jedni z Bartkowski) II-B1a-1 Ciechanki 1531 Ciechanki na wschod od Lublina, swiadek Bartkowskiego w krakowie 1518 (Boniecki)


II-C Mostko ze Staszowa, Kasztelan Poznanski SANDOMIERZ Poznan-Lwow-Ruskie

DMOSICKI (Dmoscicki) II-C Dmosice 1352 Glew-Plock, Dmosice, Jachimowice, Kiełczyna, Wola Kiełczyńska, Tudorów, Jeżów - Sandom

Glewski II-C-1 Glew 1290 z Glewa, Wroczkow jedni z (linia) Dmosickimi od Pawla 1479 IH PAN (Glew) Kowalkowski II-C1 Kowalkowice 1380 Jan z Kowalikowic w sandomierskiem, univ. Krakow Krepski II-C1 Krepy 1382 1382-1400 Marek, Marcin Kępski dz. Kępia i K. h. Ostoja, Mikolaj z Krempy w Sandomierskim (parafia Mydlowska) IHPAN (KUROZWĘKI) Mościcki II-C-1a Dąbrówka Królewska 1400 Jarosław, son of Tedodoryk from Dąbrówka Królewska past 1466 - jedni z Banczelski i Dmosicki Dmuszewski II-C1 Wola Kiełczyńska 1400 wg Dlugosza, Wola Kiełczyńska w Sandomiersim Domaracki (Domaradzki) II-C1 Domaradzice 1414 Domaradzice Broniowski II-C1 Broniowo 1421 Zbigniew z Broniowa, pisali sie ze Slonkow (od nich Slonscy) - pozniej 1558 Wronsko i Domiechowice Borowieski II-B1 Borówna 1423 Maciej z Borówna, Radomsk minakowski Dobromirski II-C1 Dobromirz 1441 Dobromirz, Krzykowo Chechelski II-C1 Chechły 1448 Maciej Bartila 1448, Trojan Chechelski, herbu Ostoja, zaświadcza 1588 r. Chechly w Sandomierskim minakowski Chrościcki II-C1 Chrośce 1450 Jan z Chrościc, w powiecie wiślickim (woj. Sandomierskie) Banczelski II-C-1 Postronna 1460 Jedni z Dmosickimi Nagórski (Nagorski) II-C1 Nagórzyce 1470 Nagórzyce, Modrzewie(par. Waśniów) Sandomierskie, Jan z Jerzow (kolo Nagorzyce) 1470 IHPAN - Nagorzyce, JEŻÓW Blinowski II-C1 Blinowo 1470 z Blinowo, Charzowice Kozak (Krepscy) II-C1 Krempy 1470 z Krempy Mietelski II-C1 Mietle 1500 Jan z Mietle, przydomek "Skrobot", liczne dobra w Sandomierskim, Heronim starosta sandomierski 1594 Uruski Bratkowski II-C1a Bratkowo 1500 z Bratkowa - wczesniej z Oziębłowa (Sandomierskie), pozniej pisali sie z Goslic, Kobylanki Oziębłowski II-C1a-1 Oziemblow 1500 Bratkowscy z Ozieblowia, pozniej Ozieblowscy z Bratkowskich http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/785 Stachera II-C1 1500 Jan w Sandomierskim, slawni rotwmistrze na Wegrzech za Janusza i Jana Kobylski II-C1a-1-1 Kobylany Wielkie i Małe 1508 Jakób z Kobylany w sandomierskiem, z Ozieblowskichz Gorzycy IH PAN - Gorzyce - Ozieblowski Stachorski (Stachurski, Stachera) II-C1 od imienia Stachor 1500 Jan Stachera w Sandomierskim, starodawna, z nich Stachorscy - Jan general 1667 Niesiecki Krzelczycki (Krzylczycki, Mrożek), II-C1 Krzelczyce 1508 Florian z Krzelczyc w powiecie chęcińskim (Sandomierskie) 1508, Jarzabki 1579 (Jan, Piotr, Stanislaw) Boniecki, Uruski Podwysocki II-C1 Podwysokie 1548 Fares-Jakub z podwyskowa w Lwowskim, dworzanin Zygmunta 1548, z Malopolski na+Rus Czerwona - Minsk Uruski Krzywicki II-C1 Krzywice 1552 Mikołaj z Krzywic, w powiecie piotrkowskim Modrzejowski (Modrzejewski, Modrzewski) II-C-1 Modrzewie 1592 Stanislaw, syn Michala Gomolka, Modrzewie 1592 - Modrzewie kolo Nagorzyce i Jezow Dmosickich :) Ubliński II-C1 Ublińsko (??) 1670 Wawrzniec w Sandomierskim (Niesiecki, bez podania herbu) Markiewicz (Markowicz) II-C-1a-1 Markowice 1674 Jan, Stanislaw i Zmudz, later in Kowno and Vilnius, z Moscickich od Pawla Markowicz Moscickego

III KUJAWY - GRUDZIAC

JANSKI III 1310 Jan z Jani de Turze, posiadlosci jania i Tuszyny obok siebie, jedni z Osieczkowski Osieczkowski (Osiczkowski) III-1 Osieczek, Komer 1506 Jan z Tomaszem pozwolenie na wyk krolew. Komer, pow. Chelminski (Kuj-Pom), jedni z de Turze IH PAN (Osieczek), Uruski Kaweczyński (Kawęczyński, Kawieczyński) III-A1 Kawęczyn (Kawieczyn) 1457 Kawęczyn (Kawieczyn) w powiecie Swieckim-Świecie, Lubodzież tuz obok Kawieczyna Skrzyszewski (Skrzyszowski, Skrzeszewski) III-A1 Skrzeszewo 1527 von Sulczen, kujawsko-pomorskie - z Lniskich? Ktorej? Niesiecki do ostoi Pruskiej, palac szlachecki 1527 Wikipedia (Skrzeszewo) Smuszewski (Smoszewski) III-A1 Smuszewo 1550 Maciej, woj. Kaliskie, Bydgoszcz 1613, stara rodzina Ostoi mieszkajaca w okolicy gniazd rodowych Iwanski III-A1a Iwanki 1598 Ezram, syn Olbrachta w Łęczycy IHPAN (Iwanki)minakowski

Unichowski (Chodorkowski) III-A1 Chodorkowice, Uniechowo 1626 vel Chodorkowski (chod. Nowogr.), Janusz na Litwie, senatorowie, stara linja Ostoi z Uniechowa (kujawsko-pomorska)

Lniski III-B Lniszcze (Pomorze-Gdansk) 1413 Oswald Uruski, Boniecki


IV WIELKOPOLSKA - POZNAN

Swierczyński (Świerczyński)-z Garbowskich IV (I) Świerczyn 1307 w wielkopolsce, Komes Maciej, syn Jana 1307 mial Garby i Zieleniec nabyte od Mleczka! Świerczyn (kuj-pom) IV BLOCISZEWSKI IV Błociszewo 1354 z Błociszewa, Lubiatowo, Gaj, Wronowo, Krzyzanowo, Lubon, Brodnica IHPAN Gajewski IV-1 Blociszewo 1394 z Blociszewa i Gaju 1394 Boniecki, Uruski Lubiatowski IV-2 Lubiatowo 1470 z Lubiatowa w posiadaniu Blociszewskich IHPAN Jerzykowski IV-A1a Jerzykowo 1387 Mikolaj, Naram z Jerzykowa (Blociszewo, Ilowca) kaszt Ostrowski,1389 - Jerzykowo, Borkowo (Gniezno), Rosnow, Gortatowo IHPAN Ilowiecki IV-A1c Ilowiec 1399 Ilowieccy z Ilowca kolo Blociszewa wyszli chyba z Blociszewskich, Górki IHPAN Kiedrowski IV-A1 Kiedrowo 1399 Kiedrowo (Wągrowiec) Boniecki Ryk IV-A1 Zimnowoda 1400 Wg Dlugosza - w Wielkopolskim IH PAN (Zimnowoda, CZACZ) Godziszewski IV-A1 Godziszewo -1400 Dobiesławie z Godziszewa w powiecie kościańskim minakowski Głogiński IV-A1b Głoginno 1430 Jan Gloginski 1430 (z Noskowska), Głoginno IHPAN Strzałka (Strzałkowski) IV-A1b-1 Strzałkowo 1466 Strzałkowo, Noskowo Gloginskich teka Dowrzaczka/ Gloginski Staszewski IV-A1 Staszów 1413 Moscic (Mostko) ze Staszowa (chyba sandomierskie), kasztelan Poznanski 1413, pozniej na Wolyniu Niesiecki+tom 10, s.407 Baranowski (Jerzykowski) IV-A1a-1 Baranowo 1519 Z Jerzykowskich, Baranowo (Gniezno),Chomęcice i Dąbrówka, z Bzowa, Chrzastowa, Dobczyna, Rusocina, Olszy i Sroczewa IHPAN, Uruski, Boniecki Czernikowski (z Gajewskich) IV-1-1 Czernikowo 1533 Jerzy, podstarości z Kamionki, pow. łęczyckim, Jadwiga wdowa po Mikołaju Gajewskim na Gaju 1576 r. (Tuz kolo Gaju) Boniecki, Paprocki, Uruski Ostojski IV-A1 Ostoje 1562 Ostoje, Rzewuski, Feliks, burgabia grodzki leczycki (koo Chocenia Moscicow) 1565, Wielkopolska, chelminskie Uruski Rysiński IV-A1 Rysiny 1565 Rysiny w Wielkopolskim, Salomon, silnie zwiazany z Radziwillami Chrząstowski ( z Baranowskich) IV-A1a-1-1 Chrząstowo 1578 Chrząstowo, Radomsk w Sieradzkim - kiedys posiadlosc zony Chelmskiego IH PAN Chrzastowo Scibor Górkowski (Gorkowski) IV-A1c-1 Górki 1690 Górki Ilowieckich tuz kolo Ilowca, prawdopodobnie przylaczone do Ilowca. Gorki mialo byc miastem ale nie wyszlo IH PAN - Górki


Te rodziny mogly przeniesc sie za sprawa Jakusza Z Blocieszewa, wojewody Lwowskiego 1370. Niektore ida moze od Blociszewskich? WOLYN - RUS Czerwona

IV-B Karabczewski IV-B1 Karaczów 1383 Karaczów na Podolu Boniecki Baliccy IV-B1 Balice 1411, 1430 z Balic na Rusi Czerwonej Szyszkowski IV-B1 Szyszki 1443 1443 Marcin z S. Marcin b. 1554, biskup plocki, lodzki i krakowski, Marcin II Szyszkowski - se webb! IHPAN (Szyszki), Niesiecki, google Maleczkowski IV-B1 Maleczkowice 1464 Jan, Rus Kijowska Uruski Chyżyński (Chyżewski) IV-B1 Chyżowice 1472 Chyżowice w Lubelskim na pograniczu z ukraina, Lwow 1497 Maleczkowski IV-B1 Maleczkowice 1464 Jan z Maleczkowic w czerwonoruskim Uruski Pilawski IV-B1 Pilawice 1565 Jan z Pilawic, podczaszy podolski 1565, Podolskie, Kiljowskie - flyttade likt Blociszewski eller med de Uruski Starzewski (Starzeski) IV-B1 Starzyska 1586 Erazm w Ruskim kanonik krakowski, Starzyska we Lwowskim na pograniczu z Polska Niesiecki

Te rodziny moga pochodzic z kazdej innej linii - malopolskiej, kuajwskiej, mazowieckiej, lub sandomierskiej IV-C IV-C lub II lub V LITWA-BIALORUS

IV-C1 Mioduszewski IV-C1 Miodusze, Miedusy 1486 Piotr z Miodusz 1486, w powiecie Zambrowskim w podlaskim Uruski Boguszewski - moze od Bzowskich lub z Baniek?) IV-C1 Bogusze 1564-1600 Bogusze w Podlaskim Dembowski (Dębowski) IV-C1 Dębowica 1580 Dębowica w powiecie łukowskim, polnoc Lubelskiego Radogowski (Radogorski) IV-C1 kompendium? w ziemi Łomżyckiej, stara rodzina

V PLOCK - MAZOWSZE

Boniecki, Uruski, IH PAN V-A1 Komorowski V-A1 Komorowo 1350 Polowa XIV wieku, wies Komor, Komor a potem Komorowski w ziemi Zakroczymskiej Boniecki, Uruski, Pszczolk. Kondradzki V-A1 Kondrajec 1412 w powiecie powiecie płońskim uruski Targonski V-A1 Targonie 1413 z Targoni Bębnowski V-A1 Bebnowo 1414-1425 z Bębnowa w raciąskim (Plock) - 1527 w Bonieckim Brokowski V-A1 Brokowo 1419 Brokowo Głębocki V-A1 Głębocie (Głębociec, Głęboczka) 1420 z Głębocic, polnocne Mazowsze Uruski Głazowski (Głazewski) V-A1 Głazow 1425-1430 Głazow, Chrzczonki Bańkowski V-A1 Banki 1460 Bańki, Klopoty-Bańki w ziemi Bielskiej, rownierz na Rusi Kijowskiej - Groziniec 1669 Koźniewski (Kożniewski) V-A1 Koźniewo 1419 Miczek z Koźniewa 1419 w ciechanowskiej (Mazowsze), Piotr z Banduszewo 1491 Uruski, Boniecki Ostaszewski V-A1 Ostaszewo Wielkie 1424 Jakob z Ostaszewa ziemia ciechanowska, w calej RP, (Scibory, Moscice, Wawrzynce) Roguski V-A1 Roguszyn 1450 Jakob, syn Mikolaja 1525 powiat ostrolecki (polnocne Mazowsze) Uruski Kośniewski V-A1 Kośniewo-Dębniki 1552 Walenty, opłaca 1552 r. pobór ze wsi Kośniewo-Dębniki, w powiecie ciechanowskim minakowski Krzyczkowski V-A1 1594 w Plocku, Wojciech pisarz


V-A3 Dudkowski (Dutkowski) V-A3 Dudki 1631 Dudki w ziemi Lomzynskiej (Mazowsze)


Do zbadania linii

Owsiany ?? Z Korony na Litwe 1500 Z Korony na Litwe, wolkowyskie 1600-1700, zamozni Uruski, Niesiecki Brodowicz ??? ??? 1782 Jan, wojewodztwo Polockie 1689 minakowski 2 Iłowiecki 1300 Piotr YES      • Suma 163 gniazd i rodzin Ostoi

105+3

Brak informacji

Kotnowski ospec ospec 1667 w wojewodztwie Sieradzkim, Andrzej. Boniecki, Niesiecki (Wieladko), Uruski Chodorowski OSPEC ospec ca 1550 Wacław, rajca krakowski


Litwa/ Bialorus/ Wolyn

LITEWSKO-BIALORUSKIE/ WOLYN

Dubaniewski (Dobaniowski) Litwa Dobaniowice 1300 (Rokosz dal herb), Tutjen+Montsiek z Dubaniowic v. Dobaniowic w ziemi przemyskiej, litauer, fick fr Prince Lew (Boratynski) minakowski