Celestyn Kiedrzyński

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja wyciety.jpg

Celestyn Kiedrzyński (1734-1818) - ksiądz katolicki, zakonnik OCSO (cysters) klasztoru w Bledzewie, presbiter, profesor, proboszcz bledzewski. Wstąpił do zakonu około roku 1757. Kiedy został wzniesiony nowy kościół w Bledzewie w roku 1780, pełnił funkcję przeora klasztoru.

Był synem Jana Kiedrzyńskiego i Ludwiki z Sielińskich (cz. Sielnickich, Silnickich). Urodził się 10 listopada 1734 roku we wsi Kunowo. Do zakonu wstąpił 20 marca 1757 roku. Według spisu z 1800 roku był plebanem w Bledzewie. W roku 1812 występował jako prezydent (przewodniczący) klasztoru (miał wówczas 76 lat i od 55 przebywał w zakonie).

Zobacz też

Bibliografia

  • F. Neumann, Wykaz personalny klasztorów diecezji poznańskiej z 1812 roku. Rękopis OA II 40 w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, (w:) ABiMK, nr 79/2003, s. 403.
  • J. Łojko, O wielkopolskich nekrologach cysterskich jako źródłach do badań nad składem osobowym konwentów klasztornych przełomu XVIII i XIX stulecia, (w:) Przegląd Archiwalno-Historyczny, Poznań 2014, t. I, s. 171-172, 177.
  • D. Matyaszczyk, Lustracje przeprowadzane w klasztorach wielkopolskich w latach 1817–1825, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 12 249, (w:) Hereditas Monasteriorum, vol. 5, Wrocław 2014, s. 374.
  • Przyjaciel Ludu, 12 VIII 1843, nr 7, s. 54.
  • Biblioteka Kórnicka, PAN, Teki Dworzaczka - Metrykalia > Katolickie > Część 6 - 38233 (Bledzew - cystersi); 38311 (Bledzew - cystersi); 38358 (Bledzew - cystersi); 38360 (Bledzew - cystersi); 38382 (Bledzew - cystersi).