Bzowski Abraham

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Abraham Bzowski.jpg

Button-flaga-polski.jpg

Abraham Bzowski, właśc. Stanisław Bzowski z Proszowic herbu Ostoja (ur. w 1567 w Proszowicach, zm. 31 stycznia 1637 w Rzymie) – dominikanin, przedstawiciel nurtu kontrreformacji, historyk Kościoła, hagiograf i kaznodzieja.

Życiorys

Urodził się w Proszowicach koło Krakowa, w młodości stracił obydwoje rodziców (Tomasza i Magdalenę Wężykównę), korzystał z pomocy krewnych (nauki pobierał w Proszowicach i Sycominie). Od 1581 studiował na Akademii Krakowskiej. Wstąpił do zakonu Dominikanów, gdzie wyróżniał się jako zdolny kaznodzieja. Następnie odbył podróż do Włoch w celach naukowych, wysłany na studia do Mediolanu i Bolonii. Wrócił do kraju i ponownie udzielał się jako kaznodzieja w Poznaniu. Przeniesiony do Krakowa wykładał w konwencie teologię i zarządzał szkoła zakonną. Dwukrotnie (1601 i 1606) udawał się do Rzymu w sprawach zakonu. W 1603 trafił do Warszawy, 3 lata później wysłany do Wrocławia, gdzie mianowano go przeorem, komisarzem generalnym Śląska oraz wikariuszem generalnym zakonu w Polsce do 1609. We Wrocławiu, wspierając kontrreformację, popadł w konflikt z ewangelikami i został odwołany (1610) do Watykanu, gdzie spędził resztę życia. Był stronnikiem Akademii Krakowskiej w sporze z jezuitami i służył jej pomocą na terenie Rzymu

Podjął się kontynuacji dzieła kardynała Baroniusza – spisania roczników papieskich. Zaczynając od 1198, doprowadził historię papiestwa do 1534. Praca ta liczy 7 tomów (od 13. do 19.) i pozostaje do dziś materiałem źródłowym dla historyków.

Twórczość

  • Historia ecclesiastica, t. 1-2, Rzym 1616, drukarnia Camerae Apostolicae, (wyd. nast.: t. 1-3, Kolonia 1617, Antwerpia 1617), skrócone opracowanie historii C. Baroniusza
  • Annalium ecclesiasticorum post... Caesarem Baronium, t. 13-19, Kolonia 1616-1630, drukarnia A. Boetzerus; t. 20, Kolonia 1641, drukarnia J. Munich; t. 21, Rzym 1672, drukarnia M. Hercules, (wyd. nast. częściowe: t. 13-15, Kolonia 1621), kontynuacja dzieła C. Baroniusza od 1198-1572 na zlecenie papieża Pawła V

Listy i materiały

List do J. Brożka, Rzym, 10 stycznia 1626, oraz dopisek do W. Śmieszkowica, (przekł. polski ogł. H. Barycz J. Brożek: Wybór pism, t. 1, Warszawa 1956, s. 478), tekst łaciński w rękopisie, Biblioteka Jagiellońska, nr 2363, s. 879 Zbiory kazań łacińskich i inne dzieła podaje Estr. XIII, 492-501

Bibliografia

  • Solarz A., Stanisław Bzowski z Proszowic w: "Ludzie Ziemi proszowickiej", dostępne online: [1]
  • Bibliografia Literatury Polskiej - Nowy Korbut, t. 2 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964, s. 71-72

Literatura dodatkowa

  • Maria Dynowska: Bzowski Stanisław. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 3: Brożek Jan – Chwalczewski Franciszek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w * Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1937, s. 186–188. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ISBN 8304032910


English flag.png

Abraham Bzowski (Bzovius) (1567–1637) was a Polish Dominican historian. He carried on the work of Baronius. The Catholic Encyclopedia calls his contributions for 1198 to 1571 "less notable" than some of other continuators,[1] namely Raynaldus, Laderchi, and August Theiner.

In 1630 Bzovius funded a scholarship for Polish students at the College of St Thomas, the future Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, Angelicum.[2]

Works

  • Thaumaturgus Polonus seu de vita et miraculis S. Hyacinthi (Venice, 1606)
  • Vita Beati Ceslai Odrovantii (Cracow, 1608), life of Ceslas Odrowaz
  • Annales Ecclesiastici, (Cologne, 1625-1630 volumes) full title Annalium Ecclesiasticorum post illustriss. et Reverendiss. Dom. Caesarem Baronium S. R. E. Cardinalem Bibliothecarium etc.
  • De vita Pauli V (Rome, 1625)]

Notes

  • Jump up ^ Wikisource-logo.svg Herbermann, Charles, ed. (1913). "Ven. Cesare Baronius". Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.