Biel Henryk

Z Ostoya
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Życiorys

Był bratem rodzonym Abla Biela z Błeszna herbu Ostoja. Od 1387 roku poświadczony jest jako kanonik gnieźnieński. Był plebanem częstochowskim. To z jego rąk (w roku 1382) paulini z Węgier, sprowadzeni przez księcia opolskiego Władysława, przejęli kościół parafialny na wzgórzu jasnogórskim. Wg ks. Jana Korytkowskiego był także kanonikiem krakowskim i plebanem w Pobiedziskach w woj. kaliskim.

Zobacz też

Bibliografia

  • J. Laberschek, Bielowie herbu Ostoja i ich zamek w Błesznie na tle polityki obronnej panujących w drugiej połowie XIV wieku, [w:] Zeszyty Historyczne, T. 1, s. 291-306.
  • J. Szpak, Zapisy finansowe na rzecz Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie do 1795 roku, [w:] Zeszyty Historyczne, T. 18, s. 29.
  • J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, Gniezno 1883, T. 1, s. 119-120
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia