Historia rodziny Błociszewskich

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja tarcza korona1.jpg

English flag.png

Błociszewski - stara rycerska rodzina Panów Rzeczpospolitej Możnowładztców. Zacna i wielce dla Polski zasłużona rodzina, Ostoja Narodu. Jedna z najstarszych linii Ostoi, z niej Jakusz z Błociszewa wojewoda Lwowski r. 1370. Mikołaj, Kasztelan Santocki 1406-1414. Wywodzi sie z majątku Błociszewo w powiecie kościańskim, jednego pochodzenia z Gajewskimi, Roguskimi, Soleckimi i Lubiatowskimi. Niekiedy błędnie pisana jako Złociszewski.

Historia rodziny

Palace in Rydz of Blociszewski and Gajewski.jpg
Palac w Prusewie.jpg

Inne znane dane dotyczące drzewa genalogicznego: Z roku 1358, rycerz Jakusz herbu Ostoja jest właścicielem Błociszewa. Z roku 1370 pochodzi jego znana pieczęć rycerska - herb Ostoja wojewody Lwowskiego. W roku 1393 notowany jest w Błociszewie rycerz Mirosz, w roku 1393 sędzia ziemski poznański. W roku 1408 bracia Jan i Mikołaj Błociszewscy wystawili za pozwoleniem biskupa poznańsliego Wojciecha Jastrzębca kościół parafialny w Błociszewie. W roku 1540, Wincenty z Błociszewa Błociszewski na majątku Gaj, należącego do Błociszewa, przybiera nazwisko Gajewski i odtąd dla zadukomentowania wspólności rodowej piszą się Gajewscy z Błociszewa.

Przy schyłku XVI wieku a na początku XVII mają Błociszewscy bardzo wybitnego przedstawiciela. Jest nim Jan Błociszewski, sędzia ziemski poznański, poseł do Węgier od Zygmunta III-go. W czasie rokoszu Zebrzydowskiego, utrzymuje Jan na stronie króla przy dostojeństwie królewskim województwa Wielkopolskie. Na wojnę, która po zabiciu Dymitra Samozwańca się rozpoczęła, wyprawia się z Królem, prowadzi znacznym kosztem oddział wojska w bitwie moskiewskiej. Mężnie walczy z nieprzyjacielem ale ginie na placu boju. Następnym zasłużonym dla rodziny jest Franciszek Błociszewski, jezuita, rektor kolegium Krośnieńskiego i Sandomierskiego. Do zasłużonych należą jeszcze Franciszek podwojewoda poznański (1746-1748), starosta grójecki. Wielka postać w rodzinie to Tadeusz, generał major wojsk koronnych, kawaler orderu św.Stanisława i Orła Białego. Przystępuje w 1791 r. do konfederacji generalnej i konstytucji 1792 r. jako poseł Łęczycki. Bracia Kazimierz i Tadeusz Błociszewscy z których pierwszy w 1848 r. w bitwie pod Miłosławiem stracił nogę, drugi w bitwie pod Książem traci ramię, emigrowali do Paryża. Kazimierz jest autorem 6-tomowej Historii Powszechnej.

Major Stanisław Błociszewski - wielka i zasłużona postać w rodzinie, Pan na Smogorzewie, Ciołkowie, Sobiesierni i na Rogowie, oficer wojsk polskich z r.1831, kawaler Złotego krzyża Virtuti Military, powstaniec w 1848 i w 1863 roku. Jan Błociszewski, kanonik i fundator kaplicy w Rzymie.

Znani przedstawiciele rodziny

Rycerz Ostoja rys R Boguslawski copy.jpg

Drzewo genealogiczne

Członkowie rodziny Błociszewskich

Majątki ziemskie Błociszewskich

Zobacz też

Linki zewnętrzne, źródła i literatura